V4 - Past simple and past continuous

Past Simple & Past Continuous
p. 134 and p.158-160
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Past Simple & Past Continuous
p. 134 and p.158-160

Slide 1 - Tekstslide

Today
- Past simple
- Past continuous
- When to use which tense

Slide 2 - Tekstslide

Past simple
Verb ends in –ed (I walked, they played a game)
Watch out for irregular verbs (p. 58 etc)

Something that happened in the past and is finished
Usually it is clear from the sentence when it happened

Slide 3 - Tekstslide

Past Simple
-------------------x---------------------------------------------
past                  now                future

Slide 4 - Tekstslide

Past Simple
Ik heb vorige week Keanu Reeves gezien
I saw Keanu Reeves last week

Nick is gisteren van zijn fiets gevallen
Nick fell from his bike yesterday

Slide 5 - Tekstslide

Used to/would
Als iets (een handeling) vroeger regelmatig werd gedaan maar nu niet meer, vaak met het woord ‘vroeger’

Als kind las ik veel, maar nu kijk ik meestal TV
As a child I used to/would read a lot, but nowadays I usually watch TV

Mijn opa rookte vroeger veel, maar hij is gestopt toen hij 50 werd
My granddad used to/would smoke a lot but he quit when he turned 50


Slide 6 - Tekstslide

Only used to, not would
Als het om een situatie/toestand in het verleden gaat

Hier stond vroeger een school, maar nu is er een winkelcentrum
There used to be a school here, but now it’s a shopping center

De Twin Towers waren vroeger de hoogste gebouwen van de wereld
The Twin Towers used to be the tallest buildings in the world


Slide 7 - Tekstslide

Watch out!
In negative sentences you use didn’t use to

Ik hield vroeger niet van rockmuziek, maar nu wel
I didn’t use to like rock music, but now I do


Slide 8 - Tekstslide

Past Continuous
Was/were + verb + ing

I was watching
We were working

Slide 9 - Tekstslide

Past Continuous
--------xxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------
past           now           future

Slide 10 - Tekstslide

Past Continuous 1
Iets was op dat moment in het verleden aan de gang (en van korte duur)

At 10 o’clock last night I was still learning
Rick was sleeping when the teacher shouted at him

Slide 11 - Tekstslide

Past Continuous 2
Iets was aan de gang (past continuous) en werd door iets anders onderbroken (simple past)

We were watching TV when we heard a crash
Mike met with an accident when he was cycling home
Were you playing tennis when it started to rain?

Slide 12 - Tekstslide

Let's practice!
For the next few slides, write out the sentence with the correct form of the verb filled into the gap. Use the past simple or continuous.

Slide 13 - Tekstslide

I ____ (sit) in a cafe when you ____ (call).

Slide 14 - Open vraag

Yesterday I ____ (go) to the supermarket.

Slide 15 - Open vraag

He was so annoying! He ____ (always leave) his things everywhere.

Slide 16 - Open vraag

They ____ (have) dinner when the police ____ (come) to the door.

Slide 17 - Open vraag

Laura ____ (still study) at 10 PM last night.

Slide 18 - Open vraag

While Henry ____ (have) a drink in the bar, his wife ____ (swim) in the sea.

Slide 19 - Open vraag

Exercises
Unit 2.3 ex. 20 + grammar trainer

Slide 20 - Tekstslide