Seksualiteit en intimiteit

Seksualiteit en intimiteit
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingBeroepsopleiding

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Seksualiteit en intimiteit

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
- Verkenning onderwerp
- In gesprek met de cliënt(en)
- Afstand en nabijheid in de zorgrelatie
- Grenzen aangeven
- Leidraad veilige zorgrelatie
- Officiële richtlijnen van d'n aoverstep
- Casuïstiek bespreken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat versta jij onder intimiteit?

Slide 3 - Woordweb

Intiem is men met de partner, gezinsleden en goede vrienden.
Denk hierbij aan nabijheid, discretie en innigheid.
In een intieme relatie tussen twee mensen zijn openheid, gelijkheid en wederzijds vertrouwen belangrijke kenmerken. Vertrouwdheid en zich verbonden voelen met anderen is onmisbaar in ons bestaan.
Definities Intimiteit
Onder intimiteit verstaan we een verbondenheid tussen twee of meer mensen. Dit kan op drie manieren:


- Lichamelijk zoals een arm om elkaar heen slaan, heel dicht tegen elkaar aan zitten of seksuele omgang.
- Emotioneel zoals het delen van gevoelens als verdriet of blijdschap met elkaar.
- Spiritueel zoals bij het delen van een geloof. Doordat mensen hetzelfde geloven kan een band ontstaan. 

Slide 4 - Tekstslide

Definieer seksualiteit en intimiteit.
Wat versta jij onder seksualiteit ?

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Definitie seksualiteit
Seksualiteit is het brede begrip van vrijen, soloseks, erotiek, geslachtsgemeenschap, seksueel plezier en bevrediging. Seks kan soms helpen om dicht bij elkaar te blijven, als praten steeds moeilijker wordt. Het is dan soms juist fijn om lichamelijk met elkaar te kunnen communiceren.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Praten over seksualiteit

Slechts 30% van de mensen met psychische problemen met een hulpvraag rond seksualiteit krijgt gepaste hulp. Zorgverleners denken vaak dat mensen zelf wel om hulp vragen, maar dat is niet het geval.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praten over seksualiteit
- Realiseer je op de eerste plaats dat bewoners behoefte kunnen hebben aan intimiteit en seksualiteit.
- Realiseer je ook dat je geneigd bent je eigen gevoelens ten opzichte van intimiteit en seksualiteit op anderen te projecteren.
- Behandel de intimiteit en seksualiteiten van een bewoner met respect.
- Garandeer privacy, klop niet alleen aan, wacht ook op antwoord.
- Toon empathie bij handelingen aan het lichaam.
- Let op signalen, neem als je kunt het initiatief om erover te praten, of als je dat niet kunt, verwijs de bewoner door naar iemand die dat wel kan.
- Bespreek seksualiteitsvraagstukken tijdens het teamoverleg.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een goed moment om te praten over seksualiteit?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe start je het gesprek over seksualiteit?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Samengevat:
• Kies een gepast moment om over seksualiteit te beginnen.
• Informeer altijd naar seksueel functioneren, ongeacht sekse, leeftijd, culturele achtergrond of aandoening.
• Laat bij het voorschrijven van medicatie weten als bijwerkingen tot seksuele klachten kunnen leiden. 
• Bied aan het gesprek over seksualiteit op een ander moment te voeren als jouw cliënt er nog niet aan toe is.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat kan je verwachten op het gebied van seksualiteit?

Bij cliënten met dementie

Bij cliënten met GGZ problematiek

Bij jongeren

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cliënten met dementie
Wanneer iemand dementie heeft, kan de behoefte aan intimiteit en seks veranderen. Zowel bij de persoon zelf, als bij de partner. Soms wordt iemand seksueel veel actiever, maar het kan ook zo zijn dat iemand niet of nauwelijks meer behoefte heeft aan seks. Bij de partner kunnen er ook nog gevoelens spelen als schuld om te vrijen met iemand die niet meer weet dat hij of zij je partner is.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cliënten met GGZ problematiek
- sneller angstig of achterdochtig zijn in relaties 
- geen interesse in seks door afgevlakte emoties, somberheid of gebrek aan energie. 
- ze hebben vaker moeite met sociale contacten waardoor een relatie aangaan of onderhouden problematisch wordt. 
- stigma kan daarbij ook een rol spelen. 
- medicatie kan seksueel functioneren beïnvloeden; bijwerkingen kunnen leiden tot libidoverlies, erectie- en orgasmeproblemen.

- Traumatische ervaringen, waaronder seksueel misbruik.
Tot slot: klachten op relationeel of seksueel gebied kunnen leiden tot frustraties, meer gevoelens van eenzaamheid, minder zelfvertrouwen en een minder positief zelfbeeld. Seksuele problemen versterken de psychiatrische problemen dan ook in veel gevallen.Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De jongvolwassenen
- Gebrek aan kennis
- Onzekerheid
- Veilige seks en relaties
- Eigen grenzen aangeven 
- Voorbehoedsmiddelen

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Hulpmiddelen voor cliënten:
-Voorlichting
Erotisch materiaal in de vorm van...
-Tijdschriften 
-Erotisch DVD
-Seksspeeltjes
-Inhuren van een sekswerker (prostituee) 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afstand en nabijheid
Wat zijn jullie ervaringen met intimiteit in de zorg?
Ben jij intiem met cliënten?
Zoja wanneer is dit gepast? en past dit binnen een professionele zorgrelatie? 

Jullie gaan in tweetallen deze vragen bespreken en ervaringen delen.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Contact met cliënten op social media is passend binnen een professionele zorgrelatie
A
Ja
B
Nee
C
Dat is per cliënt verschillend

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ga je om met ongewenste intimiteit? 

  • Noem iemand bij zijn naam
  • Geef een ik-boodschap
  • Benoem concreet het grensoverschrijdende gedrag.
  • Zeg dat je wilt dat het stopt

  • Zoek de fout niet bij jezelf; zoek steun en adviesSlide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiselijk geweld 
Onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex-) partners gezinsleden, familieleden en huisvrienden;

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kindermishandeling
Onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het gebied van letselduiding
Stap 3: Gesprek met de cliënt
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en vraag in geval van twijfel altijd (opnieuw) advies aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als aandacht functionaris huiselijk geweld of kindermishandeling kan/kunnen worden
geraadpleegd: de zorgboer en/of de coördinator

Verantwoordelijk voor het besluit in stap 5 voor het al dan niet doen van een melding is:
de zorgboer en/of de coördinator


Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Protocol intimiteit en seksualiteit

1. Goede begeleiding en hulpverlening
2. Aansluiten bij de deelnemers
3. Omgaan met seksuele voorlichting / begeleiding
4. Seksuele intimidatie en ongewenst gedrag

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leidraad veilige zorgrelatie

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Casuïstiek bespreking:
Omschrijf kort en krachtig een casus die je zou willen bespreken in het team.

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

 Casus
In een psychiatrische instelling wonen er een man en een vrouw die beiden wilsbekwaam zijn. Allebei hun partners zijn overleden. Zij zoeken elkaar op en knuffelen. Totdat een medewerker hen naakt aantreft in een kamer. Zij raakt in paniek en wil dit bespreken in het team. Het team vindt het een ethisch probleem met als hoofdvraag: " Moet ik als professional ruimte geven om seksuele gevoelens te uiten". 

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen: 
1) Stel: Jij bent de begeleider van deze cliënten, welke stappen zou jij ondernemen?
2) Laat je cliënten hun gevoelens wel/niet uiten? En waarom?
3) Beschrijf hoe jij je keuze uitlegt aan de cliënten.

Notitie: Ga ervan uit dat deze cliënten alleen psychische klachten hebben, dus geen verstandelijke beperking. 


Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies