didactiek week 6 én 7. par. 8.3 en 8.4.

Didactiek
Periode 4 lesweek 6

paragraaf 8.3 en 8.4
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
didactiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Didactiek
Periode 4 lesweek 6

paragraaf 8.3 en 8.4

Slide 1 - Tekstslide

doelen par. 8.3
De student neemt kennis van de wet kinderopvang en de wet primair onderwijsDe student weet dat er een onderwijsinspectie bestaat dat de inspectie ervoor zorgt dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt
De student weet hoe hij als onderwijsassistent een bijdrage kan leveren aan de kwaliteitszorg op een basisschool Slide 2 - Tekstslide

Zoek op in je boek. Wat wordt bedoeld met 'Zorg voor kwaliteit?'

Slide 3 - Open vraag

Wat staat er in een pedagogisch beleidsplan?

Slide 4 - Open vraag

GGD staat voor
A
Gemeentelijke Gezondheids Doel
B
Gezondheids Gemeentelijk Doel
C
Gemeentelijke Gezondheids Dienst

Slide 5 - Quizvraag

Waar kijkt de inspectie voor onderwijs naar?

Slide 6 - Woordweb

wat staat er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Link

Kwaliteitszorg is: Zorgen dat doelen behaald worden, kwaliteit wordt geleverd, werken op de goede manier met kinderen.
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Video

Noem alle protocollen die je kent van je stageschool

Slide 11 - Woordweb

Waarom gebruik je een protocol?
A
Omdat dat vanuit de wet verplicht kan zijn
B
Omdat je op je eigen manier wilt werken
C
Omdat iets te ingewikkeld is om zelf een manier te bedenken

Slide 12 - Quizvraag

Is onderstaande bewering juist of onjuist?

Levenslang leren betekent dat je verplicht bent altijd een cursus te volgen naast je werk
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quizvraag

doelen par. 8.4
De student weet dat het belangrijk is om je kennis van het vak bij te houden door het lezen van vakliteratuur en door het volgen van cursussen
De student maakt kennis met intervisie door in de les een intervisie bijeenkomst bij te wonen 

Slide 14 - Tekstslide

Wat wordt verstaan onder intervisie?

Slide 15 - Open vraag

Hoe vergroot jij je deskundigheid naast theorie van school?

Slide 16 - Woordweb

Hoe kun je vakliteratuur bijhouden? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
A
Door het lezen van vaktijdschriften
B
Door elke dag de krant te lezen
C
Door je te abonneren op mailingen in jouw werkveld
D
Door je oudere klasgenoten wekelijks te spreken

Slide 17 - Quizvraag

Is onderstaande bewering juist of onjuist?

Een persoonlijk leerdoel beschrijft het gedrag wat je bij een ander wilt veranderen
A
juist
B
onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Opdracht. 
LET OP:
Het is een individuele opdracht, je mag wel overleggen. Je gebruikt de theorie uit het boek , maar ook moet je vragen opzoeken op het internet en specifieke websites.
Succes.

De opdracht staat verdeeld over een aantal slides.

Dit mag je ook gebruiken voor je einddossier. 
en is de laatste opdracht voor didactiek van dit schooljaar!

Slide 19 - Tekstslide

1. Noem 4 punten die beschreven staan in de Wet Kinderopvang.
  
2. Wie hebben het convenant geschreven op de wet Kinderopvang

3. Wat staat er in een pedagogisch beleidsplan

4. Waar staat de GGD voor. Bezoek de internet website van de GGD en maak een overzicht van de hoofd onderwerpen waarop deze instantie de kinderopvangorganisatie controleert

5. Benoem de 4 wetten voor het onderwijs en bij welk onderwijs deze horen.

Slide 20 - Tekstslide

6. Wat kost een VOG?
7. Benoem nog 3 soorten overleg dat plaats vindt op jouw stage. En leg dit kort uit.
8. Als medewerker in de kinderopvang ben je verplicht een certificaat te halen van VVE. Wat betekent dat.
9. Zoek de titels op van 2 vaktijdschriften, die te maken hebben met het werken in het basisonderwijs. ( kun je vinden op je basisschool)
10. Noem 3 onderwerpen die te maken hebben met OA, waar jij nog meer over zou willen weten.
11. Noem 2 voordelen van het bespreken van een probleem tijdens intervisie.

 Slide 21 - Tekstslide