4.3 - Is het druk op de arbeidsmarkt?

Hoofdstuk 4
Paragraaf 3- is het druk op de arbeidsmarkt?
4TL
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4
Paragraaf 3- is het druk op de arbeidsmarkt?
4TL

Slide 1 - Tekstslide

Wat moet je kennen en kunnen?
 • Wanneer is er werkgelegenheid?
 • In welke sectoren kun je werken?
 • Hoe zit de arbeidsmarkt in elkaar?
 • Wat is een beroepsbevolking

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het woord 'arbeidsmarkt'?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Video

Arbeidsmarkt
Mensen die bij de beroepsbevolking horen hebben een betaalde baan of zijn op zoek naar een betaalde baan.  Deze mensen bieden hun arbeid aan. De beroepsbevolking is dus het aanbod van arbeid.
Arbeidsmarkt is het totaal van vraag en aanbod naar arbeid. 

Als de vraag naar arbeid groot is en het aanbod klein: er is een krappe arbeidsmarkt en weinig werkloosheid. 

Als de vraag naar arbeid klein is en het aanbod groot: er is een ruime arbeidsmarkt en veel werkloosheid.  
Bedrijven & overheid zijn op zoek naar personeel. Zij vragen arbeid.

Slide 5 - Tekstslide

Arbeidsmarkt
 • Arbeidsmarkt = dus het totaal van vraag naar arbeid en aanbod van arbeid.
 • Als er meer aanbod (werknemers) van arbeid is dan vraag (werkgevers) naar arbeid is ontstaat er werkloosheid  


Slide 6 - Tekstslide

Arbeidsmarkt
 • Arbeidsmarkt = dus het totaal van vraag naar arbeid en aanbod van arbeid.
 • Als er meer aanbod (werknemers) van arbeid is dan vraag (werkgevers) naar arbeid is ontstaat er werkloosheid  


Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Welke werk gaat verdwijnen in de toekomst?
Hou je hier rekening mee met je studiekeuze?

Slide 9 - Open vraag

Krappe of ruime arbeidsmarkt?
 • Krappe = veel vraag naar personeel en weinig aanbod   Gevolg = Weinig werkloosheid + goede arbeidsvoorwaarden

 • Ruime =  weinig vraag naar personeel en veel aanbod   Gevolg = Veel werkloosheid en slechte arbeidsvoorwaarden. 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Is er op dit moment een krappe of een ruime arbeidsmarkt in NL? Leg je antwoord uit (want, omdat)

Slide 12 - Open vraag

Productiesectoren
Primaire
Landbouw, mijnbouw en visserij.
Secundaire
Industrie & bouw
Tertiaire
Commerciële dienstverlening (bijv. kapper, marktkoopman, winkels en horeca) 

Winst als doelstelling
Quartaire
Niet-commerciële instellingen (bijv. leraar, politieman, arts en brandweer)

Hoeft geen winst te maken

Slide 13 - Tekstslide

In welke sector horen de landbouwer, visser en tuinbouwer thuis?
A
primaire sector
B
secundaire sector
C
tertiaire sector
D
quartaire sector

Slide 14 - Quizvraag

In welke sector horen de soldaat, politieagent, burgemeester, vuilnisman thuis?
A
primaire sector
B
secundaire sector
C
tertiaire sector
D
quartaire sector

Slide 15 - Quizvraag

Wat hoort niet thuis in de quartaire sector?
A
ziekenhuis
B
brandweer
C
school
D
bank

Slide 16 - Quizvraag

In welke sector horen de timmerman, loodgieter, metselaar en schilder thuis?
A
primaire sector
B
secundaire sector
C
tertiaire sector
D
quartaire sector

Slide 17 - Quizvraag

Welke beroepen kom je tegen in de tertiaire sector?
A
kapper
B
boer
C
taxichauffeur
D
leraar

Slide 18 - Quizvraag

In welke sector horen de kassière, fietsenmaker, advocaat, dokter en direkteur thuis?
A
primaire sector
B
secundaire sector
C
tertiaire sector
D
quartaire sector

Slide 19 - Quizvraag

Welke productiesector is in een derdewereldland veel groter dan in een Westers land?
A
Primaire
B
Secundaire
C
Tertiaire
D
Quartaire

Slide 20 - Quizvraag

Werklozen
Beroepsbevolking

Beroepsbevolking:
Alle mensen tussen 15 en pensioen-leeftijd die werken of werkloos zijn


Mensen met werk

Slide 21 - Tekstslide

Any questions?

Slide 22 - Open vraag

Noteer iets wat je hebt opgestoken van deze les!

Slide 23 - Open vraag

Wat moet je kennen en kunnen?
 • Wanneer is er werkgelegenheid?
 • In welke sectoren kun je werken?
 • Hoe zit de arbeidsmarkt in elkaar?
 • Wat is een beroepsbevolking

Slide 24 - Tekstslide