Conditionals

CONDITIONALS/IF-zinnen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsSecundair onderwijs

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

CONDITIONALS/IF-zinnen

Slide 1 - Tekstslide

De if-zin/conditional
 • Geeft een voorwaarde aan (als...dan)
 • Bestaat uit een hoofdzin en een bijzin
 • als if in het eerste deel van de zin staat --> komma gebruiken
 • als if in het tweede deel van de zin staat --> geen komma


Slide 2 - Tekstslide

The Zero Conditional
 • Wordt gebruikt bij zaken die absoluut gebeuren: wetenschappelijke feiten en algemene waarheden
 • if + present simple, present simple

 • If you get too close to the sun, you melt
 • If you cross a border, you enter another country
 • if you heat up ice, it melts

Slide 3 - Tekstslide

1. If I put water in the freezer, ...
A
it is going to become ice.
B
it will become ice.
C
it becomes ice.

Slide 4 - Quizvraag

The First Conditional
 • Als iets waarschijnlijk gaat gebeuren, nu of in de toekomst
 • will + werkwoord ... if + present simple

 • If he gets the day off, we will go to London
 • We will be sad if Daniel leaves

Slide 5 - Tekstslide

1. If it rains tonight,
A
I don't go out
B
I will not go out
C
I wouldn't have gone out
D
I would go out

Slide 6 - Quizvraag

2. If Leroy studies hard,
A
He would have passed his exam
B
He will pass his exam
C
He passes him exam
D
He would pass his exam

Slide 7 - Quizvraag

3. If there is an earthquake,
A
Buildings will collapse
B
Buildings collapse
C
Buildings would collapse
D
Buildings would have collapsed

Slide 8 - Quizvraag

4. ......, we will miss our flight.
A
If you will be late
B
If you are late
C
If you had been late
D
If you were late

Slide 9 - Quizvraag

5. ...., your mom won't buy you a present.
A
If you failed your exam
B
If you failed your exam
C
If you had failed your exam
D
If you fail your exam

Slide 10 - Quizvraag

6. You won't win the competition,
A
if you will train.
B
if you didn't train.
C
If you don't train.

Slide 11 - Quizvraag

The Second Conditional
 • Als het niet waarschijnlijk is dat iets gaat gebeuren, nu of in de toekomst
 • if + past simple, would + werkwoord

 • If we got the day off, we would go to London.
 • We would all be sad if Daniel left

LET OP: In deze conditonal gebruik je bij 'be' altijd WERE
If I were you I would not help him

Slide 12 - Tekstslide

Second conditional - Unlikely to happen

Slide 13 - Tekstslide

1. If you stopped smoking, you ______ a lot better pretty quickly.
A
feel
B
are feeling
C
will feel
D
would feel

Slide 14 - Quizvraag

2. If I won the Lottery, I ______ my job. I love it too much.
A
would leave
B
will leave
C
wouldn't leave
D
won't leave

Slide 15 - Quizvraag

3. If my sister .................. (win) a trip to Greece, she ................. (take) me with her.
A
won, would take
B
won’t, would take
C
won, would taken
D
won, would took

Slide 16 - Quizvraag

4. If Sandra ............... (buy) a helicopter,
her friends ...................... (be) happy.
A
would buy, were
B
bought, wouldn’t be
C
buyed, would been
D
bought, would be

Slide 17 - Quizvraag

4 We ................... (not change) anything
if we ................. (have) a time machine.
A
wouldn’t change, had
B
would change, had
C
wouldn’t changed, had
D
would change, haved

Slide 18 - Quizvraag

The Third Conditional
 • Bij zaken die absoluut niet gebeurd zijn in het verleden
 • if + past perfect, would have + voltooid deelwoord

 • If I had studied for my exams, I would have passed them.
 • I would have bought that house if I had won the lottery.

Slide 19 - Tekstslide

1. If she ................... (study),
she ................. (pass) her exams
A
had studied, would have passed
B
would have studied, passed
C
would, had passed

Slide 20 - Quizvraag

If we ... (arrive) earlier, we ...(see) John
A
arrived, saw
B
had arrived, would see
C
had arrived, would have seen

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Tekstslide

First exercise: Put the sentence in the ZERO conditional. Type the whole sentence

Slide 23 - Tekstslide

1 If you (breathe) chlorine you (die).

Slide 24 - Open vraag

14. If you (add) syrup to water you (make) ranja.

Slide 25 - Open vraag

Exercise 2
Put the sentences in the first conditional

Type the whole sentence

Slide 26 - Tekstslide

15. If you (go) out with your friends tonight, I (watch) the football match on TV.

Slide 27 - Open vraag

16. I (earn) a lot of money if I (get) that job.

Slide 28 - Open vraag

17. If she (hurry / not), we (miss) the bus.

Slide 29 - Open vraag

Exercise 3
Put the sentences in the second conditional

Type the whole sentence

Slide 30 - Tekstslide

18. if he (try) harder, he (reach) his goals.

Slide 31 - Open vraag

19. I (buy) these shoes if they (fit).

Slide 32 - Open vraag

20. it (surprise / not) me if he (know / not) the answer.

Slide 33 - Open vraag

Exercise 4
Put the sentences in the third conditional

Type the whole sentence

Slide 34 - Tekstslide

21. If we (listen) to the radio, we (heard) the news.

Slide 35 - Open vraag

22. If you (switch) on the lights, you (fall/not) over the chair.

Slide 36 - Open vraag

23. she (come) to our party if she (be/not) on holiday.

Slide 37 - Open vraag