ADD in de klas

ADD en ADHD in de klas
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

ADD en ADHD in de klas

Slide 1 - Tekstslide

Onderwerpen
  • Wat is ADD?
  • Wat is ADHD
  • ADD in de klas
  • ADHD in de kas
  • Persoonlijke begeleiding bij plannen en organiseren

Slide 2 - Tekstslide

ADD in de klas

Slide 3 - Woordweb

ADHD in de klas

Slide 4 - Woordweb

Belangrijkste kenmerken ADD
- Het Farelcollege in Amersfoort 
Ik  
 
Slide 5 - Tekstslide

Belangijkste Kenmerken ADHD
- Slechte concentratie
- Hyperactiviteit (Moeilijk stil zitten)
- Impulsief
- Geen discipline
- Erg chaotisch/vergeetachtig
- Leidt andere leerlingen af
-Creatief
- Motivatie/opstartproblemen
- Bewegingstics 

Slide 6 - Tekstslide

Oorzaken ADD
- Aangeboren
- Erfelijk (in 75% van de gevallen)
- Een tekort aan dopamine en verminderde hersenactiviteit in de prefrontale cortex

Verkeerde diagnose in geval van pesten of trauma komt voor!

Slide 7 - Tekstslide

Behandeling ADD
- Psycho-educatie: Het vergroten van kennis van alle betrokkenen (ouders/docenten)
- Neurofeedback (beloning van hersenen tijdens gewenste hersenactiviteit)
- Cognitieve gedragstherapie (aanleren van effectieve copingsstrategieën)
- Mindfulness (aandacht trainen)
- Medicatie (zoals ritalin)
- Diverse cursussen in plannen en organiseren
Conclusie: Doorverwijzen kan zinvol zijn!

Slide 8 - Tekstslide

Behandeling ADHD
-gedrags therapie
- Medicijnen (hulp bij impulsieviteit en hyperactiviteit)
- Praatgroepen (coping)
- Mindfullness (Aandacht en concentratie trainen)

Slide 9 - Tekstslide

Een ADD'er in de klas
- Rustig (valt meestal niet op)
- Snel afgeleid
- Komt moeilijk op gang
- Komt soms ongeïnteresseerd over
- Heeft grote moeite met plannen en organiseren
- Vaak te laat

Slide 10 - Tekstslide

Een ADHD'er in de klas
- Hyperactief (afleiding voor de rest)
- Snel afgeleid
- vaak te laat
- creatieve ideeën en oplossingsgericht
- taken moeilijk prioriseren


Slide 11 - Tekstslide

Onderwijsbehoefte ADD
- Houd rekening met leerlingen die visueel zijn ingesteld 
- Bied het werk in kleine stukken aan
- Maak tijd afspraken (je gaat 10 min. aan het werk en dan mag je...)
- Geef duidelijkheid en structuur
- Schrijf het huiswerk op het bord
- Bied nieuwe prikkels aan (afwisseling in de les)
- Maak gebruik van activerend werkvormen

Slide 12 - Tekstslide

Onderwijsbehoefte ADD
- Herhaal de instructies! Stel eventueel een vraag tijdens de instructie
- Creëer situaties waarin de leerling succeservaringen op kan doen
- Stimuleer de leerling aan het begin van een opdracht
- Benoem gewenst gedrag regelmatig

Slide 13 - Tekstslide

Onderwijsbehoefte ADHD
- differentieren in Leerstijlen
- Persoonlijke instructies 
- Duidelijke aanwijzingen voor het gedrag dat je wil
- Rondjes lopen (energie kwijt)
- Silent fidget toys (voor concentratie)


Slide 14 - Tekstslide

Individuele begeleiding ADD en ADHD
1. Contact leggen met ouders
2. Tijdens gesprek met ouders en leerling achter hulpvraag komen
3. In gesprek met leerling opzoek gaan naar de motivatie van de leerling
4. Begeleiden bij plannen en organiseren (en eventueel bij kleine persoonlijke problemen)

Slide 15 - Tekstslide

Individuele begeleiding 1
1. Afspraken maken over plaats agenda, sleutels en andere spullen en het consequent opschrijven van afspraken en huiswerk in agenda (leerling laten nadenken over wie hem hierbij zou kunnen helpen)
2. Tijdsafspraken maken en samen nadenken over een goed systeem, zoals het zetten van een wekker (wanneer wordt er bijv. in de agenda gekeken en wanneer wordt de weekplanning gemaakt?)
3. Leerling de afspraken laten opschrijven en later via de mail naar hem of haar sturen

Slide 16 - Tekstslide

Individuele begeleiding 2
1. Een takenlijst maken en taken prioriteren 
(A=Heel belangrijk op korte termijn B=Belangrijk C=Niet belangrijk op korte termijn)
2. Een weekplanning en een dagplanning maken
3. Agendagebruik: Werken met kleuren en weekplanning zichtbaar maken
4. Aandacht besteden aan tijdmanagement

Slide 17 - Tekstslide

Individuele begeleiding
- Steeds opnieuw evalueren
- Motivatiegesprekken voeren met leerling
- De eerste keren helpen met het maken van takenlijsten en planningen
- De leerling gemaakte planningen mee laten nemen
- Evaluatiemoment met ouders inplannen

Slide 18 - Tekstslide

ADD in de klas

Slide 19 - Woordweb

ADHD in de klas

Slide 20 - Woordweb

Slide 21 - Tekstslide