Hoofdstuk 2: Landschapzones op aarde

HF2: Landschapszones op aarde
Introductie

Basisboek
Lesboek
Werkboek A
Aantekeningen schrift
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

HF2: Landschapszones op aarde
Introductie

Basisboek
Lesboek
Werkboek A
Aantekeningen schrift

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat doen we vandaag?
 • bespreken wat een landschap is
 • opsommen welke landschapzones er zijn 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen weer en klimaat?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen weer en klimaat?
Het weer, dat zijn de omstandigheden zoals ze op een bepaald moment zijn. Door te luisteren naar het weerbericht, kennen we alle elementen die het weer bepalen. 

Het klimaat, dat is het resultaat van 30 jaar onafgebroken waarnemingen van het weer. 
(Gemiddelde weer)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een landschap?

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een landschap?
Een gebied wat een geheel vormt. 
Je kunt dus zeggen dat in dat gebied dingen veel op elkaar lijken: planten, dieren, grondsoort, reliëf (bergen) etc.


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Landschapszones

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Landschapzones


Tropisch regenwoud       Savanne          Steppe        Woestijn 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Landschapzones
Loofbos             Taiga/naaldbos    Toendra       Sneeuw/ijs

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag:

Lees de tekst uit je lesboek op bladzijde 23
en maak de opdrachten 1 t/m 6 op blz 22 uit je werkboek
Tijd: 15 minuten

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

§1 Leven in het Amazone gebied.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen:
 • verband tussen breedteligging en temperatuur verklaren
 • verschillende soorten regens in opsommen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten aardrijkskunde
 • Fysische geografie: bestudeert hoe de natuur landschap door de natuur is gemaakt.


 • Sociale geografie: kijkt naar de manier hoe mensen een landschap hebben ingericht

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Breedteligging en temperatuur
zonnestralen op het aardoppervlak:
 • Evenaar: raken de zonnestralen de aarde op een rechte manier. Dezelfde stralen verwarmen zo een klein oppervlakte. 

 • Verder van de evenaar afgaat, gaan de straling vanwege de ronding van de aarde anders. Deze stralen staan wat schuin. Dezelfde bundel van zonnestralen moet daarom een groter oppervlakte opwarmen.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten regens:
stuwingsregens=> deze onstaan waar  wind tegen een gebergte aankomt en moet stijgen , daardoor is er aan de loefzijde/regenzijde veel regen en aan de andere zijde van de berg, de lijzijde heel weinig of helemaal geen regen.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten regens
Stijgings regens=> wanneer
luchtmassa’s verwarmd worden, worden zij onstabiel en stijgen op. Als deze lucht veel waterdamp bevat ontstaan er uitgestrekte wolken waaruit regen buien voortkomen.(bijv evenaar)

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten regens
Frontale => neerslag die ontstaat doordat lucht 
omhoog geduwd wordt bij een botsing van
koude en warme lucht

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen:
 • de kenmerken van tropische regenwouden opnoemen
 • de oorzaken van ontbossing verklaren

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het klimaat in de Amazone is ...
A
warm en droog
B
warm en vochtig
C
koel en nat
D
hetzelfde als in NL

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk soort regen wordt
er in dit plaatje afgebeeld?
A
Stuwings regen
B
Stijgings regen
C
Frontale regen

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het Amazonegebied in Zuid-Amerika bestaat uit dichte, ondoordringbare, tropische bossen.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van tropische regenwouden
 • De bossen liggen in de tropen, aan weerszijden van de evenaar. Het is daardoor altijd warm en er valt veel neerslag( meer dan 2000mm p/j).

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van tropische regenwouden
 • De bomen en planten groeien in etages van verschillende hoogte. Daardoor is het schemerig in het bos. 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van tropische regenwouden
 • Er leven veel verschillende soorten planten, dieren en bomen: de biodiversiteit is groot. 

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de oorzaken voor ontbossing in het Amazone gebied?

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ontbossing
 • natuurlijke hulpbronnen(goud, rubber, hout etc.)
 • Landbouw en veeteeld(soja en runderen)
 • Ongelijke bevolkingspreiding

sinds 1970 is een vijfde deel van het bos gekapt

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag:

Maak de opdracht 1 op blz 23 uit je werkboek
Tijd: 12 minuten

Indien je eerder klaar bent mag je verder met opdracht 2 en 3
timer
12:00

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen:
 • de kenmerken van tropische regenwouden opnoemen
 • de oorzaken van ontbossing verklaren

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerkvoor morgen

Maak de opdrachten 2 t/m 5 op blz 23-24 uit je werkboek.

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat doen wij vandaag?
 • behandelde leerstof herhalen
 • Duurzaamgebruik van het amazone gebied verklaren
 • Opdrachten maken

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar ligt het tropische regenwoud
Had je deze kenmerken ook in je woordweb? 
A
Tussen de 23,5 º NB en ZB
B
Tussen de 20º en de 40º NB
C
Tussen de 20º en de 40º ZB
D
Alleen in Zuid- Amerika

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe worden de verschillende lagen planten en bomen van het Tropisch Regenwoud genoemd?
A
Verdiepingen
B
Vloeren
C
Etages
D
Repen

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat hoort er NIET bij ?
Tropisch Regenwoud:
A
Altijd warm
B
Etages
C
Droge tijd april tot juli
D
Ontbossing

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Maak de zin weer kloppend; Door de warmte stijgt de lucht in dit gebied rond de evenaar op. Bij het opstijgen ...........1............ Er ontstaan dan wolken en het kan gaan regenen. De regens in het gebied rond de evenaar noem je
........................2..........
A
1= warmt lucht op en 2=stijgingsregens
B
1=koelt lucht af, 2=stijgingsregens
C
1=warmt lucht op en 2=stuwingsregens
D
1=koelt lucht af en 2=stuwingsregens

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Duurzaam gebruik regenwoud
Waarom?
 • leefgebied van de indianen
 • "de longen  van de aarde"
 • Producten (bananen, kaneel en medicijnen) 

Hoe kan de mens het regenwoud behouden?

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Duurzaam gebruik regenwoud
Hoe kan de mens het regenwoud behouden?
 • Herbebossing
 • Minder bos kappen
 • Minder natuurlijke hulpbronnen winnen
 • Kleine akkers ipv grote landbouwbedrijven


Slide 46 - Tekstslide

het duurt lang voordat de bomen groeien
maken opdrachten
werkboek A
blz 24, 25.
opdracht 6 tm 9. dit is ook huiswerk!
ben je klaar? maak dan opdrachten 1, en 9
zachtjes overleggen mag


timer
20:00

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

lesdoel bereikt?
 • Duurzaamgebruik van het amazone gebied verklaren


Vragen over paragraaf 1?

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
Schrijf de aantekeningen van paragraaf 1 over.

Slide 49 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 50 - Video

Deze slide heeft geen instructies