InScience - Voorbereidende Les 2040

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerScheikunde+10Middelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Welkom bij het lesmateriaal van InScience – International Science Film Festival Nijmegen bij de film 2040. Het doel van dit lesmateriaal is om aan de hand van het thema klimaatverandering leerlingen de kennis, vaardigheden en motivatie mee te geven om bij hen actief, kritisch burgerschap te stimuleren. Het lesmateriaal bestaat uit twee lessen bij een wetenschapsfilm. In deze eerste les bespreken we aan de hand van kritische vragen en praktische opdrachten welke externe factoren en partijen belangrijk zijn bij de aanpak van klimaatverandering in de wereld. Na deze voorbereidende les bekijkt de klas de film. Daarna is er een tweede les ter verwerking. Ook is er een quiz over klimaatfeitjes die je met leerlingen kunt doen.

Instructies

In de bijlage vind je een docentenhandleiding om de les te geven. 

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Kennis maken met InScience
Begin de les met een uitleg over InScience:
InScience - International Science Film Festival Nijmegen is een van de grootste internationale wetenschapsfilmfestivals in Europa. Wij zijn in 2015 opgericht door Arthouse Lux en de Radboud Universiteit. Naast films voor jong en oud bieden wij ook veel andere activiteiten aan, zoals kunstinstallaties en educatieprogramma's. Zo willen wij wetenschap en maatschappij op een aantrekkelijke en toegankelijke manier samen laten komen, en ingewikkelde thema's ophelderen. Bij onze filmvertoningen voor leerlingen is ook altijd een wetenschapper aanwezig die het wetenschappelijke thema uit de film met de leerlingen bespreekt.

Introductie opdracht: Woordweb


Wat weten jullie al over onderwerpen uit de film?

Slide 2 - Tekstslide

Introductie opdracht
Onderzoek wat leerlingen al weten over bepaalde onderwerpen door middel van een woordweb. Leerlingen kunnen met hun telefoon reageren op de onderwerpen. 
Klimaatverandering

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Koolstofdioxide (CO2)

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Waaruit bestaat de atmosfeer?
20%
0,04%
0,5%
78%

0,9%
Zuurstof (O2)
Koolstofdioxide (CO2)
Water (H2O)

Nitrogen (N2)
Argon (Ar)

Slide 6 - Sleepvraag

Met een sleepvraag kunnen leerlingen zelf de juiste antwoorden combineren. Hierdoor komen ze erachter wat de samenstelling an de atmosfeer is. 
Duurzame uitvindingen

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Trailer 2040

2040 gaat over klimaatverandering en de oplossingen die nu al bestaan om het probleem tegen te gaan. 

Slide 8 - Tekstslide

Bekijk de trailer op de volgende slide met de leerlingen en bespreek de vragen. 

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Voorbereiding Filmbezoek
Waar gaat de film 
over denken jullie? 
Wat vond je 
interessant of 
belangrijk aan de trailer?
Krijg je zin 
om de film te kijken? 
Denk je dat Damon 
Gameau een wetenschappelijke 
achtergrond heeft?

Slide 10 - Tekstslide

Voorbereidende vragen
Bespreek ter voorbereiding op het  filmbezoek (een aantal van) deze introducerende vragen met de leerlingen om hun kennis te activeren. Klik op de vraagtekenicoontjes om de vragen te laten verschijnen. 
Dialoog Opdracht


Lees de stelling en bedenk of je het hier helemaal mee eens of helemaal mee oneens bent. Voer je antwoord in en licht het toe. 

Slide 11 - Tekstslide

Lijnopdracht
De leerlingen kiezen positie over de volgende stellingen. Dit kan fysiek door een lijn te maken in de klas of met behulp van hun telefoons en de LessonUp slides. 

Ik denk vaak aan de toekomst.

Helemaal eens - helemaal oneens 

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet hoe de toekomst eruit gaat zien.

Helemaal eens - helemaal oneens 

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik maak me zorgen over de toekomst.
Helemaal eens - helemaal oneens 

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Woonplezier


De volgende stellingen gaan over waar je zou willen wonen. 

Slide 15 - Tekstslide

Woonplezier stellingen
Om leerlingen bewust te maken van externe factoren bij het inrichten van een leefomgeving kunnen de volgende stellingen over woonplezier behandeld worden. 
Ik vind het belangrijk dat er natuur in de buurt van mijn huis is.
Helemaal eens - helemaal oneens 

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik vind het belangrijk dat er leuke winkels in de buurt van mijn huis zijn.
Helemaal eens - helemaal oneens 

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik vind het belangrijk dat er leuke cafés en restaurants in de buurt van mijn huis zijn.
Helemaal eens - helemaal oneens 

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik vind het belangrijk dat ik leuke buren heb.
Helemaal eens - helemaal oneens 

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik vind het belangrijk dat ik in een rustige buurt woon.
Helemaal eens - helemaal oneens 

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies