Verzamelen en verzenden proefexamen

Verzamelen en verzenden proefexamen
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Verzamelen en verzenden proefexamen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke van onderstaande werkzaamheden hoort thuis in stap 1 van het inventarisatieplan (voorbereidingen treffen)?
A
Tellen van de voorraad
B
Controleren of de administratieve voorraad overeenkomt met de technische voorraad
C
Ruim alle artikelen op
D
Derving bespreken met je medewerkers

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In een magazijn ligt appelsap opgeslagen. Door een fout in het computersysteem worden er 20 kratten appelsap afgeschreven waarvan de UVD nog niet is verstreken.
Van welk soort derving is hier sprake?
A
Criminele derving
B
Onbekende derving
C
administratieve derving

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarmee wordt een vettige vloer het beste gereinigd?
A
Een zuur schoonmaakmiddel, met een pH-waarde van 0 tot 7
B
een basisch schoonmaakmiddel, met een pH-waarde van 7 tot 14
C
Een neutraal schoonmaakmiddel, met een pH-waarde van 0

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe reken je derving uit?
A
werkelijke voorraad- administratieve voorraad
B
administratieve voorraad - werkelijke voorraad
C
werkelijke voorraad - derving
D
administratieve voorraad - derving

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op een product staat een THT-datum van 15 juni. Wat is de UVD in ieder geval niet?
A
20 juni
B
15 juni
C
10 juni

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een groothandel in medicijnen heeft de goederen opgeslagen in een carrousel.
Welke manier van orderverzamelen is dit?
A
Statisch orderverzamelen
B
Dynamisch orderverzamelen
C
Voicepicking
D
Pick to light picking

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld van derving ontstaan door een
administratieve fout?
A
Een kassière heeft bekende klanten extra korting gegeven.
B
Goederen zijn beschadigd bij het in- en uitpakken.
C
Goederen zijn onder verkeerde condities opgeslagen.
D
Retour gezonden goederen zijn niet geboekt.

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Voorraad op 1 januari € 7.600,-
Administratieve voorraad op 31 december € 7. 300,-
Getelde voorraad op 31 december € 7.100,-
Maandomzet in december is € 8.000,-
Wat is de derving?
A
de derving is € 500,-
B
de derving is € 300,-
C
de derving is € 900,-
D
de derving is € 200,-

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 2 functies op van een primaire verpakking.

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor welk soort goederen is cycle counting de meest geschikte invertarisatie methode?
A
Voor kleine artikelen
B
Voor snellopende goederen
C
Voor grote goederen

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke van onderstaande activiteiten behoort tot de VAL-activiteiten
A
Het opmaken van de vrachtbrief
B
Het verzamelen van order(s)
C
Het assembleren van een product

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Geef van elk van de onderstaande zendingen aan welke vrachtbrief er nodig is. De zendingen worden per vrachtauto vervoerd.
1) een lading bloemen vanuit Aalsmeer naar Stockholm
2) 10.000kg bevroren frites van Breda naar Arnhem

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

In een tweegangensysteem geldt eenrichtingsverkeer.
Welk voordeel levert dat op?
A
Er is meer ruimte om goederen op te slaan
B
de logistiek medewerkers lopen elkaar niet in de weg
C
de orderverzamelaar kan de route makkelijk inkorten

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk document geldt als ontvangstbewijs?
A
De facuur
B
De pakbon
C
De vrachtbrief

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Volgens de AVC-vrachtbrief worden 4 rolcontainers met verschillende producten geleverd. In iedere container staan 20 dozen. Hoeveel colli staan er op de vrachtbrief aangegeven?
A
4
B
20
C
24
D
80

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het doel van 5S in het magazijn?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Gelden voor medewerkers van 16 en 17 jaar dezelfde regels volgens de Arbeidstijdenwet als voor volwassen medewerkers?
A
Ja, voor medewerkers van 16 en 17 jaar gelden precies dezelfde regels
B
Nee, voor medewerkers van 16 en 17 jaar gelden aanvullende regels
C
Ja, alleen mag je geen 40uur werken in de week omdat je nog naar school moet.

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke twee zaken moet de chauffeur controleren voordat hij de vrachtbrief ondertekent?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk milieuvoordeel heeft het gebruik van statiegeldflessen?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Gevaarlijke stoffen zijn verdeeld in negen gevarenklassen.
Welke stoffen vallen in gevarenklasse 6?
A
Giftige stoffen
B
Gassen
C
Brandbare stoffen

Slide 21 - Quizvraag

Klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen)
Klasse 2 (Gassen)
Klasse 3 (Brandbare vloeistoffen)
Klasse 4 (Brandbare vaste stoffen)
Klasse 5 (Oxiderende stoffen)
Klasse 6 (Giftige stoffen)
Klasse 7 (Radioactieve stoffen)
Klasse 8 (Corrosieve/bijtende stoffen)
Klasse 9 (Gevaarlijke stoffen die niet in klasse 1 tot en met 8 passen)
Als de goederen verzendklaar zijn gemaakt, wordt de zending informatie elektronisch doorgestuurd naar het transportbedrijf.
Hoe heet dit elektronisch versturen van de informatie?
A
TMS
B
EDI
C
EAN
D
WMS

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies