herhaling: Avoir, être, aller & faire présent quiz

Herhaling avoir, être, aller & faire

Neem de vervoeging van bovenstaande werkwoorden door (5 min.)

Kies daarna het juiste antwoord bij de volgende vragen 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Herhaling avoir, être, aller & faire

Neem de vervoeging van bovenstaande werkwoorden door (5 min.)

Kies daarna het juiste antwoord bij de volgende vragen 

Slide 1 - Tekstslide

Geef de goede vorm van aller
je .....
A
vas
B
vais
C
vont
D
allons

Slide 2 - Quizvraag

elle .....
A
va
B
vas
C
vais

Slide 3 - Quizvraag

nous .....
A
vont
B
sommes
C
allons

Slide 4 - Quizvraag

tu .....
A
as
B
es
C
vas

Slide 5 - Quizvraag

Geef de goede vorm van être
elle .....
A
a
B
va
C
est

Slide 6 - Quizvraag

vous .....
A
êtes
B
avez
C
sommes

Slide 7 - Quizvraag

elles .....
A
est
B
sont
C
va

Slide 8 - Quizvraag

Geef de goede vorm van avoir
vous .....
A
avez
B
êtes
C
allez

Slide 9 - Quizvraag

ils .....
A
sont
B
a
C
ont

Slide 10 - Quizvraag

tu .....
A
as
B
es
C
vas

Slide 11 - Quizvraag

Zet het werkwoord in de goede vorm:
Je (être) à la maison
A
ai
B
suis
C
vas

Slide 12 - Quizvraag

elles (aller) à l'école
A
va
B
vont
C
sont

Slide 13 - Quizvraag

Maria (avoir) deux chiens.
A
ont
B
va
C
a
D
est

Slide 14 - Quizvraag

Les chiens (être) très gentils
A
ont
B
sont
C
vont

Slide 15 - Quizvraag

Elle (avoir) 13 ans
A
a
B
est
C
suis
D
vais

Slide 16 - Quizvraag

nous (aller)
A
allez
B
allons
C
vons
D
sommes

Slide 17 - Quizvraag

Monsieur Lefevre (avoir) un chat
A
est
B
va
C
a

Slide 18 - Quizvraag

Vul een vorm in van avoir of être of aller
Elle .......... 13 ans
A
est
B
a
C
va

Slide 19 - Quizvraag

Ma mère ......... un livre
A
a
B
va
C
est

Slide 20 - Quizvraag

Je .......... au collège
A
vais
B
suis
C
ai

Slide 21 - Quizvraag

Mes copains ......... très gentils
A
vont
B
sommes
C
sont

Slide 22 - Quizvraag

Vul een vorm in van faire....
nous
A
fait
B
faites
C
faisons
D
font

Slide 23 - Quizvraag

tu ....
A
fait
B
faites
C
faisons
D
fais

Slide 24 - Quizvraag

Vul in de juiste vorm van: Passé composé van het werkwoord faire
A
j'ai fais
B
j’ai fait
C
j'a fait
D
j'ai font

Slide 25 - Quizvraag

Il ...... un dessin.
A
a fait
B
a fais
C
ai fait
D
ai fais

Slide 26 - Quizvraag