Groep 7-8: Ik en de wereld (verwerkingsles)

1 / 5
volgende
Slide 1: Tekstslide
filmBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 5 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Deze les is een verwerkingsles na het programma 'Ik en de Wereld'! In deze les reflecteren leerlingen op hun bezoek aan het filmtheater of de bioscoop, ze blikken terug op hoe filmmakers de hoofdpersonen in beeld hebben gebracht en de leerlingen onderzoeken hoe zij zichzelf in beeld zouden brengen. Deze les richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De te bespreken fragmenten zijn in deze les geïntegreerd, je hoeft dus niet ergens anders in te loggen. Deze les is ontwikkeld door Netwerk Filmeducatie, Eye Filmmuseum, Cinekid, IFFR, IDFA en NFF

Instructies

Deze les duurt (inclusief de creatieve doe-opdracht) ongeveer 75 minuten, wordt klassikaal gegeven en is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Toelichting en tips voor vragen zijn in de slides toegevoegd onder 'notities'.

De les en de toelichtingen per slide kunnen geprint worden door middel van de knop 'Printen' onder de rode knop 'Geef les'.

Leerlingen blikken terug op het zaalprogramma en gaan aan de hand van kijkvragen in gesprek over de keuzes van de filmmaker en onderzoeken hoe ze dat zelf zouden doen.

Door middel van vragen en opdrachten leren leerlingen:
 • (klassikaal of in groepjes) te verwoorden welke gevoelens en gedachten de film bij hen oproept;
 • te onderzoeken hoe de de keuzes van de filmmaker de filmbeleving beïnvloeden;
 • te onderzoeken, door middel van kijkvragen en een creatieve doe-opdracht, welke filmische middelen (de filmische vormgeving) de maker heeft gebruikt om het verhaal vorm te geven en een bepaald gevoel over te brengen, met name d.m.v. een effectief gebruik van art direction;
 • te reflecteren op eigen ervaringen en gedachten rondom de onderwerpen in de film.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introductie - verwerkingsopdracht

In deze les kijken de leerlingen terug op het bezoek aan het filmtheater of de bioscoop! De opgedane kennis verwerken de leerlingen in een creatieve opdracht!
In welke film vonden jullie de hoofdpersoon het interessantst?
Welke film vonden de leerlingen het leukst om te bekijken?
Wat heb je onthouden van het bezoek aan de bioscoop?

Slide 2 - Tekstslide

Nabespreken zaalprogramma
 1. Wat heb je onthouden van het zaalprogramma? Haal met de leerlingen terug wat ze gezien hebben!
 2. Welke film vonden de leerlingen het leukst om te bekijken? En waarom?
 3. We hebben in het zaalprogramma gezien dat filmmakers goed nadenken over hoe de hoofdpersonen in beeld worden gebracht. In welke film vonden jullie het hoofdpersonage leuk of interessant? Hoe kwam dat?
In deze les gaan we het in beeld brengen van hoofdpersonages in film verder onderzoeken en gaan we ook ons zelf in beeld brengen!
Kennen jullie Wen Long nog? Hoe zou je haar omschrijven?
Kijk nu goed naar dit beeld uit de film.
Vinden jullie dit beeld passen bij Wen Long?

Slide 3 - Tekstslide

In beeld brengen
 1. Kennen jullie Wen Long nog? Als je terugdenkt aan de film: hoe zou je haar omschrijven?

 2. Kijk nu goed naar het beeld uit de film. Vinden jullie dit beeld passen bij Wen Long? Let goed op de locatie, de houding van Wen Long en de spullen die je ziet! Leg uit: waarom vindt je het beeld wel of niet passen bij Wen Long?

Als je terugdenkt aan de film: hoe zou je Lydia omschrijven?
Kijk nu goed naar het beeld uit de film. Vinden jullie dit beeld passen bij Lydia?

Slide 4 - Tekstslide

In beeld brengen
Laten we op dezelfde manier kijken naar het beeld van Lydia!
 1. Als je terugdenkt aan de film: hoe zou je Lydia omschrijven?
 2. Kijk nu goed naar het beeld uit de film. Vinden jullie dit beeld passen bij Lydia? Leg uit: waarom vindt je het beeld wel of niet passen bij Lydia?
De filmmaker zorgt dat alles in de film past bij de persoon in de film. Als er een film zou worden gemaakt over jou? Hoe zou jij dan in beeld worden gebracht? Laten we dat ontdekken in de volgende opdracht.

Bespreek in groepjes de foto's aan de hand van de volgende vragen:
 • Wat valt je op aan de foto?
 • Hoe zou je de persoon op de foto omschrijven? 
 • Komt de omschrijving overeen met wat de maker in gedachte had? 
Stel er zou een film worden gemaakt over jou. 
Hoe zou jij jezelf in beeld brengen?

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht
Duur: 60 minuten

Stel er wordt een film gemaakt over de leerlingen. De filmmaker wil graag een foto van de leerlingen ontvangen, waarop duidelijk is wie de leerlingen zijn en hoe ze in beeld willen worden gebracht. Laten we deze foto maken! 

Leerlingen maken 1 foto waarin zij zichzelf in beeld brengen aan de hand van de volgende stappen:
 1. Stel de volgende vragen klassikaal. Elke leerling schrijft voor zichzelf het antwoord op.
  Vragen:
  1. Waar ben je goed in?
  2. Wat maakt jou bijzonder?
  3. Wat is het allerleukst aan jou?

 2. Leerlingen hebben nu 3 antwoorden opgeschreven, ze kiezen 1 van de antwoorden, die omcirkelen ze nu.

 3. Leerlingen schrijven 1 locatie die je het beste vindt passen bij je antwoord.

 4. Noem 1 object die het beste past bij jouw antwoord.

 5. Omschrijf 1 houding die het beste past bij jouw antwoord.

 6. Leerlingen gaan nu in tweetallen foto's van elkaar maken. De laatste 3 antwoorden moeten terugkomen in hun foto. 
Bespreek de foto's na!
 1. In groepen van 4 wisselen leerlingen de foto's uit met elkaar. 
 2. Per foto bespreken de leerlingen de volgende vragen: 
 1. Wat valt je op aan de foto?
 2. Hoe zou je de persoon op de foto omschrijven? 
 3. Komt de omschrijving overeen met wat de maker in gedachte had?