Wie leefde in onze gebieden tijdens de klassieke oudheid?

1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je over de Kelten?

Slide 2 - Woordweb

Wie waren de Kelten?
Wat zijn de
belangrijkste kenmerken van de Keltische samenleving sociaal, politiek, economisch en cultureel?  

Slide 3 - Tekstslide

Lees de tekst en geef op de volgende slide het antwoord op de vraag.

Slide 4 - Tekstslide

Op basis waarvan worden mensen als Kelten beschouwd?
A
het land waar ze wonen
B
hun cultuur
C
hun lichamelijke kenmerken
D
hun taal

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Tekstslide

1

Slide 7 - Video

06:52
Waar leefden de Kelten?

Slide 8 - Open vraag

Waar leefden de Kelten?

Slide 9 - Tekstslide

Waar leefden de Kelten?

Slide 10 - Tekstslide

Waarom trokken veel Kelten weg vanaf de 4de eeuw v.C.?

Slide 11 - Open vraag


Slide 12 - Open vraag

Waarom migreerden de Kelten?

Slide 13 - Tekstslide

Wie waren de Kelten?
- verzamelnaam voor mensen met een Keltische taal en cultuur
- leefden oorspronkelijk in Centraal- Europa 
- migreerden vanaf de 4e eeuw v.C.
-> overbevolking + sterkere vijanden + op zoek naar luxeproducten
- domineerden het grootste deel van Europa vanaf de 3e eeuw v.Cr.

Slide 14 - Tekstslide

Waarvan leefden de Kelten? 

Slide 15 - Tekstslide

Landbouw bestaat uit 2 zaken. Welke? Geef bij elk een voorbeeld.

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide

Vul hier het antwoord in voor vraag 3d.
smid:...
timmerman:...
tonnenmaker:...
wagenmaker:...

Slide 18 - Open vraag

Handige boeren

Slide 19 - Tekstslide

Ga na welke economische activiteiten de Kelten nog kenden. 

Slide 20 - Tekstslide

1

Slide 21 - Video

01:44
Geef 1 reden waarom zout belangrijk was.

Slide 22 - Open vraag

Zout
- Markeer in jullie cursus 3 redenen in de tekst die aantonen waarom zout belangrijk was. 

Slide 23 - Tekstslide

Geef 3 redenen waarom zout belangrijk was.

Slide 24 - Open vraag

zout

Slide 25 - Tekstslide

zout = belangrijke troef
de ruilhandel = grote bron van inkomsten

Slide 26 - Tekstslide

Waarvan leefden de Kelten?
- akkerbouw + veeteelt
- ambachtslui = maken van hoogstaande producten
- zout = het witte goud 

Slide 27 - Tekstslide

Hoe leefden de Kelten?

Slide 28 - Tekstslide

Hoe waren de woningen van de eerste boeren in onze streken?

Slide 29 - Open vraag

Welke materialen gebruikten de Kelten?

Slide 30 - Tekstslide

Hoe woonden de Kelten samen?

Slide 31 - Tekstslide

In onze gewesten waren er kleinere heuvelforten, bijvoorbeeld in Holsbeek, in Kooigem en op de Kemmelberg. Waarom is er van de constructies weinig bewaard gebleven?

Slide 32 - Open vraag

Hoe leefden de Kelten?
- natuurlijke materialen
- hout, leem en riet
- bestand tegen zomerse hitte en winterse koude
-  woonden in nederzettingen
- versterkte nederzettingen op heuveltoppen

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Link