2.5 modernisme

Modernisme
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
kunstSecondary Education

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 9 videos.

Onderdelen in deze les

Modernisme

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan bij Modernisme?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Video

Vernieuwing
Begin 20e eeuw
- Modernisten: filosofen, wetenschappers, architecten, ingenieurs en wetenschappers geinspireerd door Darwin
- rationele wetenschappelijke aanpak nieuwe maatschappij
- reactie op het realisme - maatschappelijke werkelijkheid
- vooruitgang en vernieuwing - nieuwe materialen en productietechnieken.
- elektriciteit, communicatiemiddelen en synthetische chemie

Slide 4 - Tekstslide

Waar denk je aan bij Avant Garde?

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Video

Avant-garde
Begin 20e eeuw - avant-gardekunst –
Voorhoede; een jonge generatie van kunstenaars die met nieuwe vormen experimenteert. De avant-garde beweging met kunstenaars en intellectuelen breekt met de gangbare tradities en komt met progressieve ideeën op het gebied van kunst, maar ook van cultuur en politiek. Zij lopen vooruit op de massa en verleggen de grenzen van wat als norm of normaal wordt beschouwd.

Slide 7 - Tekstslide

Vaak abstract zonder herkenbaar onderwerp. De achterliggende gedachte wordt in artikelen en manifesten uitgelegd.

Slide 8 - Tekstslide

Waar denk je aan bij fauvisme?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Video

Fauvisme
 Fauvisme (afgeleid van "fauves", het Franse woord voor "wilde beesten") 
- begin 20e eeuw - Frankrijk
- Felle kleuren, expressieve vormen
- Gaat om emotie en actie in plaats van voorstelling

Slide 11 - Tekstslide

waar denk je aan bij kubisme?

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Video

Kubisme
-  orde, reflectie en constructie het gebruik van driedimensionaal voorgestelde vormen.
- Geabstraheerd: kubussen, kegels en bollen
- Het aspect kleur was aanvankelijk niet zo belangrijk, later wel weer.
- Verschillende perspectieven
- voorloper  Futurisme, Dadaisme, Surrealisme, Contructivisme en stromingen van Abstracte en Conceptuele kunst.

Slide 14 - Tekstslide

Waar denk je aan bij futurisme?

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Video

Futurisme
- Marcel Duchamp (Frankrijk, 1887-1968) bezoekt in 1911 het atelier van Georges Braque, en komt tot het Futurisme. 
- Het is een denkwijze
- Vernietiging van traditie, verheerlijking van geweld
- Uitdrukken van moderne tijd; snelheid en dynamiek, nadruk op beweging
- Drukt ook geluid, geur en rook van nieuwe machines uit
- Vorm van kubisme

Slide 17 - Tekstslide

Waar denk je aan bij Dada?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Video

Dada
- Reactie op teleurstelling WO I
- Kunstenaars vluchten naar neutrale Zwitserland
- Wars van logica en rede, hebzucht en materialisme
- Ridiculiseren van normen en waarden, in maatschappij en kunst
- Verwandschap met nihilisten
- Spontaan, toevallig en absurd

Slide 20 - Tekstslide

Waar denk je aan bij constructivisme?

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Video

constructivisme
- Russische stroming – Vladimir Tatlin
- Construeren van kunst
- Abstracte, wiskundige principes en geometrische vormen
- Kunst – leven eenheid
- Aanvankelijk materiaalonderzoek en constructie
- Later toegepaste kunst.
- Vanaf ‘20 verspreiding over Europa, verbod in Rusland

Slide 23 - Tekstslide

Wat weet je van de Stijl?

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Video

De Stijl
- Nederlandse beweging; Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld.
- Radicale hervorming van kunst - technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen
- Primaire kleuren gecombineerd met zwart, wit en grijs
- Eenvoudige vormgeving
- '30 centrale rol in Europese avant-garde
- Curaçao – Gerrit Rietveld: Het Verrietinstituut, trap van huize Stroomzigt

Slide 26 - Tekstslide

waar denk je aan bij het Bauhaus

Slide 27 - Open vraag

Slide 28 - Video

Bauhaus
(Duitsland, 1919-1932) hogeschool voor bouwen en vormgeving.
- Functioneel-esthetisch karakter
- Gebaseerd op mechanische productie voor een ieder bereikbaar
- Kunstenaars – docenten
- diverse materialen, verwerkingsmethoden,  vormgevingsmethoden en onderzoek.
- Architectuur hoogste kunstvorm: allesomvattende ordening van de beeldende kunsten.
- Beinvloed door de Deutsche Werkbund (het samengaan van kunstenaar en industrie), de Stijl en het Constructivisme.

Slide 29 - Tekstslide