2. Prepositions

Grammar 2:
Prepositions
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Grammar 2:
Prepositions

Slide 1 - Tekstslide

Prepositions of Time:
on (dagen / data) 
at (tijdstippen + feestdagen & weekend)
in (dagdelen / jaren / maanden / seizoenen)

since (sinds)      from ... to/until (van ... tot) 
within (binnen)      for (voor

Slide 2 - Tekstslide

Prepositions of Place:
in (in)      next to (naast)     between (tussen)     on (op)
between (tussen)   opposite (tegenover)    behind (achter)
near (dichtbij)    above (boven)     below (onder)     by (bij)
at (op/bij)    in front of (voor)    on the top of (bovenop)
in front of (vooraan)

Slide 3 - Tekstslide

Prepositions of Movement:
across (over)    onto (boven op)    up (omhoog)    down (omlaag)
into (naar binnen)    out of (naar buiten)    past (langs) 
round (omheen)   towards (naar toe)    through (door heen) 
off (van af)    under (onder)    over (over)    to (naar)
from (van weg)

Slide 4 - Tekstslide

Prepositions after verbs / adjectives:
Break in (inbreken)
Cut off (afsnijden)
Get away (wegkomen)
Ask for (vragen om)
Waiting for (wachten op)
Travel to (reizen naar)
.... 

Slide 5 - Tekstslide

1. I'm growing tomatoes ____ my garden.
A
In
B
At
C
On
D
By

Slide 6 - Quizvraag

2. What's ___ the menu tonight?
A
In
B
At
C
On
D
By

Slide 7 - Quizvraag

3. Jaimy is waiting for you ___ the corner.
A
In
B
At
C
On
D
By

Slide 8 - Quizvraag

4. Every morning I go jogging ____ the beach.
A
Across
B
Along
C
Into
D
Over

Slide 9 - Quizvraag

5. I didn't see the dog lying on the floor and I fell _____ it.
A
Across
B
Along
C
Into
D
Over

Slide 10 - Quizvraag

6. I'll see you ____ Friday.
A
On
B
At
C
In
D
For

Slide 11 - Quizvraag

7. I'm going to my grandmother ___ the weekend.
A
On
B
At
C
In
D
For

Slide 12 - Quizvraag

8. We used to live ___ Berlin when I was younger.
A
On
B
At
C
In
D
For

Slide 13 - Quizvraag

9. He apologised ___ being late.
A
For
B
On
C
Of
D
From

Slide 14 - Quizvraag

10. He recently recovered ___ a very serious disease.
A
For
B
On
C
Of
D
From

Slide 15 - Quizvraag

11. That woman is sitting ___ a table.
A
For
B
At
C
In
D
From

Slide 16 - Quizvraag

12. Do you know who that girl ___ the painting is?
A
On
B
At
C
In
D
Across

Slide 17 - Quizvraag

13. What time do you usually go ____ bed?
A
To
B
Off
C
Into
D
Across

Slide 18 - Quizvraag

14. He fell ___ his motorbike last week.
A
To
B
Off
C
Into
D
Across

Slide 19 - Quizvraag

15. Do you remember what happened ____ 2009?
A
At
B
In
C
On
D
Of

Slide 20 - Quizvraag

16. I usually have dinner with my family ____ Easter.
A
At
B
In
C
On
D
Off

Slide 21 - Quizvraag

17. Sir, could you please comment ___ the events of last week?
A
On
B
To
C
From
D
With

Slide 22 - Quizvraag

18. I don't think you can rely ___ him helping you. He's not as good as you think.
A
On
B
To
C
From
D
With

Slide 23 - Quizvraag

19. It can be really difficult to communicate ___ him.
A
On
B
To
C
From
D
With

Slide 24 - Quizvraag

20. I think you could really benefit ____ practising more often.
A
On
B
To
C
From
D
With

Slide 25 - Quizvraag

Today:
- Finish: Grammar 1 & Text 1 + 2
- Work on: Grammar 2 

+ Bonusopdrachten

Slide 26 - Tekstslide