Introductieweek dag 2 (woesdag)

Kennismaking: hv1b

Hey, hallo! Welkom op het Vechtdal College Ommen!

Lasse,  Yazan,  Merel,  Lauren,  Mattijs,  Bram,  Tom,  
Thym,  Naïsha,  Ryan,   Julie,  Emy,  Lars,   Fleur,  
Sophie,  Roos,  Marit,  Karlijn,  Coen,   Ruben,  Noud,   
Dilano,  Meike,  Jeffrey,  Ruben,  Tess,   Chris,

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 27 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Kennismaking: hv1b

Hey, hallo! Welkom op het Vechtdal College Ommen!

Lasse,  Yazan,  Merel,  Lauren,  Mattijs,  Bram,  Tom,  
Thym,  Naïsha,  Ryan,   Julie,  Emy,  Lars,   Fleur,  
Sophie,  Roos,  Marit,  Karlijn,  Coen,   Ruben,  Noud,   
Dilano,  Meike,  Jeffrey,  Ruben,  Tess,   Chris,

Slide 1 - Tekstslide

Introductieweek

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?    
 • Vossenjacht
 • Roosters
 • Spelregels
 • Opdracht
 • programma voor de rest van de week


09.30 - 14.30 uur

Slide 3 - Tekstslide

Woensdag
Om 9.30 tot 12.10 uur in lokaal 211
 • schoolregels (ziekmelden, etc.)
 • rooster komende week en donderdag
 • uitleg vossenjacht en groepjes maken

12.10 - 12.40 uur pauze

12.40 tot 14.00 uur  Vossenjacht

14.20 uur verzamelen in lokaal 211
Meenemen
lunchpakket en drinken
etui (i.i.g. potlood en pen)

Slide 4 - Tekstslide

Spelregels (1)
 • Om 12:40 zullen jullie vanuit de aula in groepjes weggestuurd worden   met een formulier.   
 • Jullie gaan lopend naar de stad.  
 • Blijf als groep bij elkaar. 
 • De vossen geven alleen een handtekening als de groep compleet is.    
 • Val in de stad geen mensen lastig, je mag ze wel wat vragen.    
   

Slide 5 - Tekstslide

Spelregels (2)
 • Vergeet de vragen op de achterkant van het formulier niet.   
 • De beste groepen ontvangen een prijs.    
 • Je mag niet buiten het centrum van Ommen komen. Blijf binnen het   aangegeven gebied.
 • Om 14:00 uur ga je met je complete groepje terug naar school.  
 • Zorg dat je om 14:20 uur weer in het lokaal 211 bent daar lever je dit   formulier in bij mevrouw Souwman of Kats.

Slide 6 - Tekstslide

Indeling groepjes
Groep 1: 
Groep 2: 
Groep 3:
Groep 4: 
Groep 5: 
Groep 6: 

Slide 7 - Tekstslide

Plattegrond

Slide 8 - Tekstslide

                 tijden lesrooster

Slide 9 - Tekstslide

         basisrooster in magister
Om 8.30 tot 12.00 uur op de Sahara!
 • Kamp van koningsbrugge
 • Spelletjes


Slide 10 - Tekstslide

Docententeam
Nederlands: mevrouw Broekhuizen (Bbk)
Frans: mevrouw Groen (Grn)
Engels: meneer Koster (Kcm)

aardrijkskunde: meneer Hulsinkveld (Hnd)
geschiedenis: mevrouw Valk (Vkg)

wiskunde: mevrouw Kats (Kag)
godsdienst: meneer Hoeve (Hvh)

muziek: meneer Schoonhoven (Shv)
gym: meneer Meertens (Mtn)
biologie: meneer Teeling (Tlg)
bv: mevrouw Souwman (Swm)

Slide 11 - Tekstslide

Spelregels
Hoe gaat dat bij ons op school?

Respect
Vertrouwen
Samenwerken

Slide 12 - Tekstslide

Donderdag
Om 9.30 tot 12.00 uur in lokaal 211
 • laptops (11.15 uur)
 • magister, zermelo, 
 • uitleg programma vrijdag

12.10 - 12.40 uur     pauze

12.40 tot 13.20 uur  Beeldende vorming
13.20 - 14.00 uur    Aardrijkskunde (211)
14.00 uur              coachuur (211)

Slide 13 - Tekstslide

Vrijdag
Om 8.15 uur verzamelen op de sahara!

Wisselprogramma
8.30 tot 10.00 uur kamp van koningsbrugge
10.00 tot 10.15 uur pauze
11.15 tot 11.45 uur spelletjes


Meenemen
lunchpakket en drinken
sportieve kleding

Slide 14 - Tekstslide

Sahara
Om 8.15 uur verzamelen op de sahara!

Weet je niet hoe je bij de Sahara komt? 
Graag dan om 8.00 uur op school. 
(Graag even melden bij je coach!)

Wisselprogramma
8.30 tot 10.00 uur kamp van koningsbrugge
10.00 tot 10.15 uur pauze
10.15 tot 11.45 uur spelletje


Meenemen
lunchpakket en voldoende drinken
sportieve kleding

Slide 15 - Tekstslide

Woordzoeker
Zoek alle namen uit je klas in deze woordzoeker!

Slide 16 - Tekstslide

Pauze tot 12.40 uur in de aula

Slide 17 - Tekstslide

Kijk je goed
Jullie gaan in tweetallen tegenover elkaar staan. Ze bekijken elkaar een tijdje. Dan draaien ze de rug naar elkaar toe. 

De coach stelt een vraag.
bv. 
Wat is de kleur van de trui van je partner?

We wisselen regelmatig van persoon.

Slide 18 - Tekstslide

Dit ben ik-tas
Neem aanstaande vrijdag een tasje mee met 3 dingen waardoor de klas jouw beter leert kennen. Alles moet in de tas passen, past het niet? Doe dan eeen foto/plaatje van het voorwerp in je tas. 

We kijken er naar uit jou te leren kennen    . 

Slide 19 - Tekstslide

Programma voor morgen
Meenemen:
- lunchpakket & drinken
- Etui, met in elk geval pen of potlood.

Wat we gaan doen:
- Kennismaking met de school
- Een aantal zaken regelen
- Vossenjacht!

Om 9.00 uur verzamelen we in lokaal 210!~
De dag duurt tot ongeveer 14.00.

Slide 20 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?
Dan hoor ik ze uiteraard graag :)!

Slide 21 - Tekstslide

Vrijdag
2e t/m 4e lesuur 
 • les volgens het rooster

5e lesuur 
 • mentorles (evalueren & start tas opdracht).

Slide 22 - Tekstslide

Lijk jij op mij?

Zoek in duo’s drie dingen die je gemeenschappelijk hebt. Wees origineel! 
Trekken jullie allebei eerst je linkerschoen aan en dan pas je rechter? Of lopen jullie enkel op de witte strepen 
van het zebrapad?

Slide 23 - Tekstslide

Rondedans
De groep wordt verdeeld in 2 gelijke delen. De ene groep vormt een binnencirkel, de andere een buitencirkel. 
De kinderen van de binnencirkel kijken naar de kinderen van de buitencirkel. Iedereen krijgt een blad en schrijft daar zijn eigen naam op. Je wisselt nu telkens jouw blad met de persoon voor je. 
Mevrouw Kats geeft telkens een opdracht, bijvoorbeeld "Teken de neus van de persoon voor je". Daarna worden de bladen teruggegeven (heeft iedereen dus weer zijn eigen blad) en schuift de buitenste kring een persoon door. Mevrouw Kats geeft opnieuw een tekenopdracht. Dit gaat zo door totdat je iedereen uit de kring hebt gezien. Toon nu maar het resultaat!

Slide 24 - Tekstslide

Namendans
We staan in een kring. De spelleider begint, hij zoekt een 
gekke beweging bij zijn naam. Hij zegt zijn naam en doet de beweging erbij. 
Iedereen herhaalt dit.
Dan is het de beurt aan de volgende. Zo gaan we de kring rond. Daarna doen we het opnieuw, maar nu moet je telkens de namen van diegenen 
die al geweest zijn herhalen.
Foutje? Dan ga je zitten en begint de volgende met een nieuwe rij. 
Wie blijft er over?

Slide 25 - Tekstslide

Iedereen gaat in een kring staan. Geef de leerlingen als aanwijzing om aan de eerste letter van hun naam te denken en een actie te bedenken die met dezelfde letter begint. Deze actie moeten ze ook kunnen uitvoeren.
 bijvoorbeeld: "Ik heet Lisa en ik lach!" Het kind naast je herhaalt jouw naam en beweging en noemt daarna zijn/haar eigen naam en beweging. Het kind daarnaast herhaalt beide namen en bewegingen voordat hij/zij zelf de naam en beweging noemt. Enzovoort (zoals bij: ik ga op vakantie en neem mee...). 

Slide 26 - Tekstslide

vliegtuigje
Pak een a4'tje en zet je naam erop. Draai dan de blaadjes om en noteer links vier doelen en rechts vier dingen waar je trots op mag zijn. Vouw een vliegtuigje en laat dit zo ver mogelijk vliegen. 
Vervolgens ga je op zoek naar een vliegtuigje dat niet van jou is. Lees de doelen en noteer er feedback bij voor de ander; hoe kan hij/zij dit doel bereiken. Lees ook de zaken waar de ander trots op is en vul dit aan met nog minstens één ander ding waar diegene trots op kan zijn. Vervolgens gaan de blaadjes terug naar de leerkracht.
 

Slide 27 - Tekstslide