Exponential growth

Exponential growth
You need your Ipad, notebook and a calculator
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Exponential growth
You need your Ipad, notebook and a calculator

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Exponential growth

Slide 3 - Tekstslide

Reproductiegetal
How many people are infected after 30 rounds?

Slide 4 - Tekstslide

Today
 • Start (5 min)
 • New subject (20 min)
 • Bettermarks (20 min)
 • Exercise together (15 min)
 • Bettermarks(15 min)
 • End lesson (5 min)

Slide 5 - Tekstslide


40=
timer
0:10

Slide 6 - Open vraag

43=64
42=16
41=4
40=

Slide 7 - Tekstslide

43=64
42=16
41=4
40=1

Slide 8 - Tekstslide

Exponential growth
Formula:
b = initial amount
g = growth factor
x = exponent

y=bgx

Slide 9 - Tekstslide

Exercise
Fill in the table using the formula
y=32x
t
-1
0
1
2
3
20
F

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Exercise
Fill in the table using the formula
y=32x
x
-1
0
1
2
3
20
y

Slide 12 - Tekstslide

Exercise
Fill in the table using the formula
y=32x
x
-1
0
1
2
3
20
timer
1:00

Slide 13 - Tekstslide

Exercise bettermarks

Slide 14 - Tekstslide

Geogebra

Slide 15 - Tekstslide

What do you know about the growth factor in this graph?

A. g > 1
B. g > 0
C. g < 1
D. g < 0

Slide 16 - Tekstslide

Choose the correct statement
A
g > 1
B
g > 0
C
g < 1
D
g < 0

Slide 17 - Quizvraag

What do you know about the growth factor in this graph?

A. g > 1
B. g > 0
C. g < 1
D. g < 0

Slide 18 - Tekstslide

Growth factor and percentages
Calculating the growth factor using percentages

Percentage growth:

Percentage decrease: 
growth factor=1100percentage
growth factor=1+100percentage

Slide 19 - Tekstslide

Example
The population of panda's decreases with 12% each year. Calculate the growth factor
growth factor=1100percentage
growth factor=110012
growth factor=10,12=0,88

Slide 20 - Tekstslide

Bettermarks
 • Homework and equipment check
 • Bettermarks 12.4
 • Raise your finger if you have any questions or when you're finished
 • Communicate in English please

Slide 21 - Tekstslide

Zelfstandig werken
 • 20 min aan 12.4 exponentiële verbanden
 • Schrijf in je kladschrift
 • Overleg met je buurman/buurvrouw
 • Steek je vinger op als je een vraag hebt of klaar bent

 • Vragen huiswerk?
timer
20:00

Slide 22 - Tekstslide

Ga naar lessonup
Pak je aantekeningenschrift

Slide 23 - Tekstslide

Groeifactor en procenten
Je zet €50,- op een spaarrekening en krijgt ieder jaar 20% rente.
Hoeveel geld heb je na 1 jaar?

Hoeveel na 2?

Hoeveel na 3?

Slide 24 - Tekstslide

Groeifactor bij percentage
Groeifactor bij percentage uitrekenen:
Procentuele toename:

Procentuele afname: 
groeifactor=1100percentage
groeifactor=1+100percentage

Slide 25 - Tekstslide

Voorbeeld
Het aantal panda's neemt ieder jaar met 12% af. Bereken de groeifactor.
groeifactor=1100percentage
groeifactor=110012
groeifactor=10,12=0,88

Slide 26 - Tekstslide

Groeifactor en procenten
Bij een toename van 30% is de groeifactor 1,3
Bij 25% is de groeifactor 1,25
Bij 4% is die 1,04
Bij 1% is die 1,01

Slide 27 - Tekstslide

Groeifactor en procenten
Bij een afname van 17% is de groeifactor 0,83
Bij een afname van 60% is de groeifactor 0,4
Bij 37% is de groeifactor 0,63
Bij 3% is die 0,97
Bij 95% is die 0,05

Slide 28 - Tekstslide

Hoe groot is de groeifactor bij een spaarrekening met 3% rente?

Slide 29 - Open vraag

Ieder jaar neemt wereldwijd de hoeveelheid koraal met 2% af. Hoe groot is de groeifactor?

Slide 30 - Open vraag

Zelfstandig werken
 • 15 min aan 12.4 exponentiële verbanden
 • Schrijf in je kladschrift
 • Overleg met je buurman/buurvrouw
 • Steek je vinger op als je een vraag hebt of klaar bent

Slide 31 - Tekstslide

ABC formule

Slide 32 - Tekstslide