H11.5 les 11 Katalyse

H11.5 katalyse
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H11.5 katalyse

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • je kunt het verschil uitleggen tussen homogene en heterogene katalyse
  • je kunt de werking van een katalysator uitleggen met behulp van een energiediagram
  • je kunt uit de aanwezigheid van tussenproducten afleiden wat de snelheidsbepalende stap is

Slide 2 - Tekstslide

Het belang van katalyse
Waarom wordt er onderzoek gedaan aan katalysatoren?
Wat heeft de maatschappij hieraan?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Waarom is katalyse belangrijk voor onze welvaart? Door gebruik van katalysatoren....
A
kunnen er veel meer verschillende producten gemaakt worden
B
kosten processen minder energie
C
wordt vorming en uitstoot van stikstofoxiden verminderd
D
kan biomassa gebruikt worden als brandstof

Slide 5 - Quizvraag

Homogene en heterogene katalyse
  • Homogeen: katalysator en reactiemengsel in dezelfde fase.
  • Heterogeen: katalysator en reactiemengsel in verschillende fase.

Slide 6 - Tekstslide

Homogene en heterogene katalyse
Je ziet zo twee voorbeelden van reacties die plaats vinden met een katalysator.
Na afloop van deze filmpjes kun je herkennen of het om een homogene of heterogene katalyse gaat.
De getoonde reacties en mechanismen hoef je niet te kennen.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

In het filmpje zag je een reactie van waterstofperoxide met kobalt(II)chloride als katalysator. Dit was een voorbeeld van...
A
homogene katalyse
B
heterogene katalyse

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Video

In het filmpje zag je de additie van waterstof aan etheen met nikkel als katalysator. Dit was een voorbeeld van...
A
homogene katalyse
B
heterogene katalyse

Slide 11 - Quizvraag

Een katalysator
  • wordt niet verbruikt
  • verhoogt de reactiesnelheid
  • verlaagt Eact
  • maakt soms een andere "route" mogelijk (voorbeeld op volgende dia)

Slide 12 - Tekstslide

zonder katalysator: 
radicaal reactiemechanisme
(hoge activeringsenergie)
met katalysator: 
polair reactiemechanisme
(lagere activeringsenergie)
VOORBEELD:

Slide 13 - Tekstslide

Onderzoek aan reactiemechanismen
Om erachter te komen via welk mechanisme (en via welke deelstappen) een reactie verloopt, moet je meten hoe de concentraties van de stoffen tijdens de reactie veranderen als je één factor verandert.
Dit is niet eenvoudig, omdat vaak meerdere mechanismen tegelijkertijd verlopen (zie les 10). Soms is het mogelijk om het ontstaan en verdwijnen van tussenproducten te meten.

Slide 14 - Tekstslide

voorbeeld
Je meet de verandering van de concentraties van de stoffen uit de volgende reactie:
2 NO + O2 -> 2 NO
Je ziet [NO] en [O2] dalen en er ontstaat een tussenproduct: N2O2

Slide 15 - Tekstslide

Op zoek naar een mechanisme
Blijkbaar is de reactievergelijking een totaalreactie en verloopt deze reactie in deelstappen. Bij één van deze deelstappen ontstaat N2O2. Een mechanisme zou dan kunnen zijn:
stap 1: 2 NO -> N2O2
stap 2: N2O2 + O2 -> 2 NO2 
totaal: 2 NO + O2 -> 2 NO2

Slide 16 - Tekstslide

langzaamste stap?
Uit de meting van de concentraties kun je ook nog iets anders afleiden: de vorming van N2O2 in stap 1 gaat sneller dan de omzetting van N2O2 in stap 2. Dat zie je omdat de concentratie N2O2 in het begin steeds toeneemt: 
N2O2 hoopt zich op.

Slide 17 - Tekstslide

snelheidsbepalende stap
Bij het onderzoek aan reactiemechanismen kunnen onderzoekers uit de concentratie van tussenproducten afleiden wat de snelheidsbepalende stap is: de stof die ophoopt is de beginstof van de snelheidsbepalende stap.

Slide 18 - Tekstslide

Afsluiting H11
Maak de volgende opgaven:
37, 38 en 39.
Deze geven een goed beeld van wat je moet kennen en kunnen na bestuderen van dit hoofdstuk.

Slide 19 - Tekstslide


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 20 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 21 - Open vraag


Hoe vond je 
deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

Heb je nog vragen over deze les? Stel ze hier:

Slide 23 - Open vraag