oefentoets Ordening klas 1bk

Even herhalen
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Even herhalen

Slide 1 - Tekstslide

Oefentoets Thema 3: Ordening

Slide 2 - Tekstslide


Rechts zie je de 4 rijken staan. Sleep het juiste rijk naar de bijbehorende cel.
Dier

Plant
Schimmel
Bacterie

Slide 3 - Sleepvraag

Organismen worden onder verdeeld (geordend) in 4 groepen (of rijken). Een rijk kan weer verder worden verdeeld in stammen. Bij het ordenen worden kenmerken van cellen gebruikt. Deze kenmerken zijn:
celkernen, celwanden en bladgroenkorrels

Bacterieen zijn de enige groep die geen celkern bezit.
Bacterieen zijn ééncellig: ze bestaan maar uit een cel. 

Bacterien planten zich voort door deling: de cel deelt zich en er ontstaan dan twee kleinere cellen. Deze cellen groeien snel tot ze even groot zijn als de oorspronkelijke cel.

Bacterieen klinken vies maar ze kunnen ook heel nuttig zijn. Zo worden er bacterieen gebruik voor het mken van voedingsmiddelen bijvoorbeeld voor yoghurt. Ook in ons lichaam hebben we goede bacterieen. Als je geen bacterieen in je darmen zou hebben, zou je bijvoorbeeld sterk vermageren. 
Daarnaast ruimen bacterien in de natuur dode organisme op, ze voeden zich hier namelijk mee.

Ziekten die worden veroorzaakt door bacterieen zijn er natuurlijk ook. Deze ziekten kunnen vaak bestreden worden met antibiotica (pencilline)
video bacteriën
Schimmels hebben celkernen in de cellen.
Omn de cellen zitten celwanden.
Schimmels hebben geen bladgroenkorrels.
Schimmels zijn opgebouwd uit lange, dunne draden: de schimmeldraden.  Op een beschimmelde boterham kun je de schimmeldraden, als pluis zien. 

Schimmels planten zich voort door middel van sporen. Sporen kunnen onstaan aan het eind van de schimmeldraden die omhoog groeien.

De meeste schimmels voeden zich met dode resten van organismen. Een belangrijke functie van schimmels is de resten van dode organismen opruimen inn de natuur. 

Schimmels kunnen ook voedsel bederven of ziekten veroorzaken bij mensen, plant en dieren. Een bekend voorbeeld is zwemmerseczeem. 
Daarnaast worden er ook schimmels gebruikt voor het maken van voedingsmiddelen zoals: brood, bier, wijn of schimmelkaas.
Het plantenrijk, is de enige groep organismen waarvan de cellen bladgroenkorrels bevatten.

Het plantenrijk kan je verder verdelen in twee stammen: sporenplanten en zaadplanten.
Bij de indeling van deze twee stammen gebruiken we de manier van voortplanting als kenmerk. 

Sporenplanten: planten zich voort door middel van sporen, Deze planten hebben geen bloemen. Er zijn twee soorten sporenplanten: mossen en varens. 
Bij mossen ontstaan de sporen in sporendoosjes, die op een stengel boven de bladeren uit steken.
Bij varens ontstaan de sporen in sporenhoopjes aan de onderkant van de bladeren.

Zaadplanten: Bij zaadplanten vindt voortplanting plaats door middel van zaden. De zaden ontstaan in bloemen. De meeste planten die je kent, zijn zaadplanten.
Het plantenrijk is verder opgedeeld in twee stammen:
1. Sporenplanten
2. Zaadplanten
1. 
2. 

Slide 4 - Tekstslide

Kunnen bacterien worden gebruikt voor voedsel?
A
ja
B
nee

Slide 5 - Quizvraag

2. Vormen alle vogels één soort?
A
Ja
B
Nee

Slide 6 - Quizvraag

3. Kunnen schimmels voedsel laten bederven?
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quizvraag

Veren hebben een isolerende werking.
Vacht. Zorgt voor isolatie.
Amfibie (kikker)

Temperatuur

De lichaamstemperatuur is constant (blijft dus altijd hetzelfde).

Temperatuur

De lichaamstemperatuur is afhankelijk van de omgeving.

Als de temperatuur in de omgeving 7 graden celsius is, dan is de lichaamstemperatuur óók 7 graden celsius.

Reptiel (slang)
Vogels
Zoogdieren
Amfibieën
Vissen
Reptielen

Slide 8 - Tekstslide

Is de huid van een amfibie bedekt met schubben?
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quizvraag

Behoren alle mensen tot dezelfde soort?
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quizvraag

Vissen
Kieuwen
Schubben en slijm
Eitjes

Slide 11 - Tekstslide

Vissen planten zich voort door eieren met een kalkschaal
A
juist
B
onjuist

Slide 12 - Quizvraag

Bacterie
voortplanting
door deling 

Slide 13 - Tekstslide

Zaadplanten

Slide 14 - Tekstslide

In welk rijk hebben vindt voortplanting plaats door middel van deling?
A
dieren
B
planten
C
bacterien
D
schimmels

Slide 15 - Quizvraag

Hebben zaadplanten bloemen?
A
ja
B
nee

Slide 16 - Quizvraag

Vogels

Slide 17 - Tekstslide

Hebben vogels longen?

A
ja
B
nee

Slide 18 - Quizvraag

Slide 19 - Tekstslide

Waar wordt het pluis op het brood door veroorzaakt?
A
planten
B
dieren
C
schimmel
D
bacterie

Slide 20 - Quizvraag

Worden bij het maken van brood en wijn speciale schimmels gebruikt?
A
Ja
B
Nee

Slide 21 - Quizvraag

Gewervelden

Slide 22 - Tekstslide

Dit zijn dus?
A
Gewervelden
B
Ongewervelden

Slide 23 - Quizvraag

Varens
sporenhoopjes

Slide 24 - Tekstslide

Zelfde soort?

Slide 25 - Tekstslide

Wanneer behoren organismes tot 1 soort?
A
Als ze er het zelfde uitzien.
B
Als ze voor vruchtbare nakomelingen kunnen zorgen.
C
Als ze in hetzelfde gebied voorkomen.
D
Als ze zich kunnen voortplanten.

Slide 26 - Quizvraag

Welke celkenmerken komen voor bij de cellen van een dier?
A
Celwand en celkern
B
Bladgroenkorrels, celwand en celkern
C
Celwand
D
Celkern

Slide 27 - Quizvraag

Einde van de toets

Slide 28 - Tekstslide