4.3 brandstof en milieu

vandaag
 • vragen vorige les? 

 • theorie brandstof en milieu (4.3) (10 min)

 •  practicum   (35 min)

 • afsluiten (5 min)
tassen + jassen in rek

pen aantekeningenschrift
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

vandaag
 • vragen vorige les? 

 • theorie brandstof en milieu (4.3) (10 min)

 •  practicum   (35 min)

 • afsluiten (5 min)
tassen + jassen in rek

pen aantekeningenschrift

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen vandaag
Je leert over:
 •  fossiele brandstoffen
 •  biobrandstoffen
 •  zuurgraad of pH
 •  zure regen
 • versterkt broeikas effect

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

de brandvijfhoek
toevoegen van katalysator kan stof  beneden zijn ontbrandingstemperatuur toch ontbranden 

Wanneer gassen in juiste mengverhouding zijn kan een explosie optreden.

Slide 4 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen

 • Steenkool, Aardolie en Aardgas
 • Koolwaterstoffen

 • Hoezo heet het fossiel?
CxHy

Slide 5 - Tekstslide

fossiele brandstoffen
aardgas                                                                                 
aardolie                                                                                                                                                                 
steenkool 
bruinkool

Slide 6 - Tekstslide

Snelle koolstofkringloop
biobrandstoffen
trage koolstofkringloop
fossiele brandstoffen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Fotosynthese
 water + koolstofdioxide -------------> glucose + zuurstof

6H2O(l)+6CO2(g)>C6H12O6(s)+6O2(g)
zonlicht
chlorofyl (bladgroenkorrels)
energie-arm      energie-arm                                      energie-rijk 

Slide 9 - Tekstslide

CO2         

                H2O              SO2

                                NOx

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende oxiden:

Slide 10 - Tekstslide

Verzuring
 • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren.
 • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren.

Slide 11 - Tekstslide

Door minder hard te rijden, komt er ook minder NOx in de lucht. Daarom mag je rondom grote steden maar 80 of 100 km/h op de snelweg.

Slide 12 - Tekstslide

Broeikaseffect versterkende stoffen

Koolstofdioxide 
methaan 
Water
Lachgas 

Zure regen veroorzakende stoffen

Zwaveldioxide
Stikstofoxiden 

NOx
SO2
CO2
CH4
H2O
N2O

Slide 13 - Tekstslide

pH: wat meet je?
 • "Zuurgraad" meten we in pH
 • Het geldt alleen voor waterige oplossingen


 • Onder de pH7: zuur
 • Boven de pH7: basisch
 • Precies pH7: neutraal

Slide 14 - Tekstslide

pH
- pH geeft de zuurtegraad van een oplsossing aan
- pH schaal van 0 tot 14.

 zuur                                   neutraal                              basisch

Slide 15 - Tekstslide

pH meten:
Met pH papier
Of indicator

Slide 16 - Tekstslide

aan de slag
on line (30 min): 
 • thuispracticum volgens opdracht
 • klaar of kun je niet verder: 4.3 opgaven maken 

op school (30 min): 
 • practicum 3 en 4  methode.
 • klaar: opruimen en dan 4.3 opgaven maken 

Slide 17 - Tekstslide

waarnemingen en antwoorden op vragen A-C van demo 5

Slide 18 - Open vraag

begrippen behandelt
 • fossiele brandstoffen
 • trage en snelle koolstofkringloop
 • biobrandstoffen
 • zuurgraad of pH
 • indicator 
 • zure regen
 • natuurlijk en versterkt broeikas effect

                     Huiswerk: leren en maken 4.3 


Slide 19 - Tekstslide