Sociale wetgeving en modellen Verzorgingsstaat

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Sociale wetgeving en modellen voor Verzorgingsstaten

Klas 6 SGDB

Slide 2 - Tekstslide

Volgens de WRR vier functies
 • Verbinden
 • Verheffen
 • Verzorgen*
 • Verzekeren*
Bij de LessonUp over kansenongelijkheid in het onderwijs stonden de andere twee functies centraal!

Slide 3 - Tekstslide

Stelsel van sociale zekerheid
Verzekeringsfunctie -> mensen hebben voldoende inkomen om te kunnen leven
Verzorgingsfunctie -> mensen kunnen voldoende zorg krijgen voor een bepaalde kwaliteit van leven 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Wat is de snelste manier om erachter te komen of je met Bismarck of Beveridge te maken hebt?

Slide 7 - Open vraag

De bijstandsuitkering heeft een
A
minimumbehoeftefunctie
B
loondervingsfunctie
C
equivalentiebeginsel
D
solidariteitsbeginsel

Slide 8 - Quizvraag

De WW-uitkering heeft een
A
minumimbehoeftefunctie
B
loondervingsfunctie
C
equivalentiebeginsel
D
solidariteitsbeginsel

Slide 9 - Quizvraag

Dilemma 1
Wat heeft een mens nodig?
De uitkering moet hoog genoeg zijn om van te leven.
-> pleit voor een zekere hoogte
Dilemma 2
Hoe blijven wij mensen motiveren om te werken? De uitkering moet niet zo hoog zijn dat mensen niet meer willen werken
-> pleit voor lage uitkering

Slide 10 - Tekstslide

Basisbehoeftebudget
 • voedsel
 • kleding
 • wonen (huis, gas-licht-water, verzekering)
 • verzekeringen
 • Niet-vergoede ziektekosten
 • persoonlijke verzorging
niet-veel-maar-toereikend
Basisbehoeftebudget +
 • ontspanning (bijv. sportclub)
 • sociale participatie (bijv. verjaardag)

Slide 11 - Tekstslide

Bijstandsnorm
Indicatie hoogte bijstandsnorm*
Situatie thuis                              Leeftijd                                            Bijstandsnorm 100% 
Gehuwd of samenwonend    
kostendelersnorm                  21 jaar tot AOW leeftijd             € 1.503,31 
                                                          Vanaf AOW leeftijd                     € 1.594,42
Alleenstaande (ouder)           21 jaar tot AOW leeftijd             € 1.052,32
                                                         Vanaf AOW leeftijd                      € 1.176,25
* 2020

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Verzorgingsfunctie
Zorgverzekeringswet -> huisarts en ziekenhuis. Iedereen is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten (commercieel).
 • verplicht eigen risico
 • overheid bepaalt basispakket -> wat hoort daarin?
 • evt uit te breiden met extra zorg ->hogere premie
Wet langdurige zorg -> opname in psychiatrische inrichting, een verpleeg- of verzorgingshuis.

Slide 14 - Tekstslide

Noem een voordeel en een nadeel van het omslagstelsel

Slide 15 - Open vraag

De mens is van nature goed en te vertrouwen


Links mensbeeld


Rutger Bregman*
de mens is van nature geneigd tot het slechte 


Rechts mensbeeld


Thomas Hobbes (Plautus)

Slide 16 - Tekstslide

Gøsta Esping-Andersen

Slide 17 - Tekstslide

Nieuwe modellen?

Slide 18 - Tekstslide