Passive voice (part 2)

PASSIVE (part 2)
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

PASSIVE (part 2)

Slide 1 - Tekstslide

Goal
You can change 3 active sentences 
into a passive voice sentence in the past and present tense.

Slide 2 - Tekstslide

When to use a passive?
A
To speak about actions in the present tense.
B
To say what a subject does.
C
To say what happens to the subject.
D
To speak about ongoing actions in the past.

Slide 3 - Quizvraag

Hoe vervoeg je een passive?
A
be + voltooid deelw.
B
to be + -ing
C
have + voltooid deelw.
D
have + -ing

Slide 4 - Quizvraag

Wat gebeurt er met het lijdend voorwerp van een actieve zin als je hem passief maakt?
A
het verdwijnt
B
het wordt een onderwerp
C
het blijft een lijdend voorwerp
D
het komt tussen de werkwoord te staan

Slide 5 - Quizvraag

Recap
We gebruiken de passive als iets 
met het 
onderwerp gebeurt.
Bij het gebruik van een passive is wie iets doet of wat de aanleiding is meestal onbelangrijk.
to be
+
voltooid deelw.
Let goed op in welke tijd de zin staat.

Slide 6 - Tekstslide

He stole a lot of money from the bank.

Slide 7 - Open vraag

Our school employs over a hundred people.

Slide 8 - Open vraag

They cancelled all flights because of fog.

Slide 9 - Open vraag

Tense
Active
Passive
I teach English to the students.
The students are taught English by me.
They are driving a car.
A car is being driven by them.
He painted the wall.
The wall was painted by him.
She was holding a meeting.
A meeting was held by her.
Tenses
present simple
present continuous
past simple
past continuous

Slide 10 - Sleepvraag

Let's practise
1. Go to Classroom

2. Open the link

3. Do the exercises

Slide 11 - Tekstslide