Let the games begin!

Let the games begin!
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksSecundair onderwijs

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Let the games begin!

Slide 1 - Tekstslide

Vertaal deze zin:
Ἤδη πρὸ τῆς πρώτης ἡμέρας τῶν Ὀλυμπίων,
πολλοὶ ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ πάρεισιν.

Slide 2 - Open vraag

Τῇ δὲ πρώτῃ ἡμέρᾳ θαυμάζειν ἔξεστιν αὐτοῖς
τὴν τῶν άθλητῶν πομπὴν καὶ τὸν Ὀλύμπιον ὅρκον.

Wat kunnen ze op de eerste dag?

Slide 3 - Open vraag

Μετὰ δὲ ταῦτα *ἱερᾷ σιγῇ* θύεται
(θύειν: offeren)
Wat is de functie van ἱερᾷ σιγῇ?
BWB wijze
BvB
MV
voorwerp in de datief

Slide 4 - Poll

Voor wie wordt er geofferd?
Zeus
Hera
de andere goden
uit andere goden
Dionysos
6 andere goden
Dios

Slide 5 - Sleepvraag

Έν δὲ τῇ Ὀλυμπίᾳ καὶ βάρβαροί τινες πάρεισιν.
Maar in Olympia zijn ook enkele niet-Grieken aanwezig.

Slide 6 - Tekstslide

Εἷς δ᾿αὐτῶν ἑλλενίζει καὶ διαλέγεται ἐνίοις ἀθληταῖς.
Eén van hen spreekt Grieks en praat met enkele atleten.

Slide 7 - Tekstslide

Ἑρωτᾷ δ' αὐτούς·
Hij vraagt hen:

Slide 8 - Tekstslide

Wat is de eerste vraag van de vreemdeling
aan de athleten?

Slide 9 - Open vraag

Wat is de tweede vraag van de vreemdeling
aan de athleten?

Slide 10 - Open vraag

Ἀποκρίνεται δὲ
ἀθλητής τις·
Een zekere atleet antwoordt:

Slide 11 - Tekstslide

‟Δῆλον, ὦ βάρβαρε,
ὅτι οὐκ ἐπίστασαι ὅτι ...
In dit stukje Grieks vind je een voorbeeld van een:
ellips
gesubstantiveerd adjectief
contract werkwoord

Slide 12 - Poll

Wat weet de vreemdeling niet?
... οὶ θεοὶ ἡμῶν οὔκ εἰσι κενοὶ λόγοι,
ἀλλὰ μεγάλοι δεσπόται.

Slide 13 - Open vraag

Welk woord is LV in volgende zin:
Ναί, ὀρθῶς αὐτοὺς δεσπότας καλοῦμεν.
TIP: kαλεῖν + twee accusatieven (LV en bep. v. gest.):
"iemand iets noemen"
ὀρθῶς
αὐτοὺς
δεσπότας
καλοῦμεν

Slide 14 - Poll

Βοηθοῦσι γὰρ τοῖς ἀνθρώποις,
ἀσέβειαν δὲ μισοῦσιν.
Wat komen we hier te weten
over de goden?

Slide 15 - Woordweb

Διὰ ταῦτα δεῖ
προσκυνεῖν και φοβεῖσθαι τοὺς θεούς.
Daarom is het nodig de goden te vereren en te vrezen.

Slide 16 - Tekstslide

Ὁ δὲ βάρβαρος ‟Χἀριν σοι δίδωμι”, 
φησιν, ‟ὦ ἀθλητά, καὶ τὰ ἄριστα σοι εὔχομαι.”
En de vreemdeling zegt: 
“Ik dank jou, atleet, en ik wens jou het beste.”

Slide 17 - Tekstslide

Thematisch niet-contract werkwoord
Thematisch contract werkwoord
Athematisch werkwoord
Sleep de werkwoordsvormen naar het juiste type.
Ὁ δὲ βάρβαρος ‟Χἀριν σοι δίδωμι”, 
φησιν, ‟ὦ ἀθλητά, καὶ τὰ ἄριστα σοι εὔχομαι.”
δίδωμι
φησιν
εὔχομαι

Slide 18 - Sleepvraag

Μετὰ δε ταῦτα οἱ ἀθληταὶ
ἀπέρχονται.
Wat is de infinitief van ἀπέρχονται?

Slide 19 - Open vraag

Αὐτοὶ γὰρ οἱ ἀγῶνες τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἄρχονται πρῳ,
Want de wedstrijden zelf beginnen op de tweede dag vroeg, 

Slide 20 - Tekstslide

οἱ δὲ ἀθληταὶ μακροῦ ὕπνου δέονται.
en de atleten hebben een lange slaap nodig.

Slide 21 - Tekstslide

Αὕτη γὰρ ἡ ἡμέρα 
μακρά τε καὶ χαλεπὴ αὐτοῖς ἐσται.
Want die dag zal lang en lastig voor hen zijn.

Slide 22 - Tekstslide

οἱ δὲ ἀθληταὶ *μακροῦ ὕπνου* δέονται

Wat is de functie van μακροῦ ὕπνου?

Slide 23 - Open vraag

οἱ δὲ ἀθληταὶ *μακροῦ ὕπνου* δέονται

Wat is er bijzonder aan de vorm δέονται?

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Link