Les 2 ABWK leerjaar 1 periode 3 hsb wand

Hout Skeletbouw
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BouwkundeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hout Skeletbouw

Slide 1 - Tekstslide

Deze les gaat over houtskeletbouw en gevelisolatie
 • Na deze les weet je hoe houtskeletbouw is opgebouwd
 • Wat een RC-waarde is
 • Hoe je een rc waarde is opgebouwd
 • Hoe je de RC-waarde kan berekenen.

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je nu al van HSB?

Slide 3 - Open vraag

HSB, ofwel HoutSkeletBouw 
Een skelet gebouwd van hout. Op dit skelet zijn constructieplaten bevestigd, waardoor dit een sterke lichte constructie vormt.

Door de open ruimtes in het houten skelet is het mogelijk om in deze constructie isolatiemateriaal aan te brengen. Zoals:
 • mineraal isolatiemateriaal zijn zoals steen- of glaswol,
 • of natuurlijke isolatiematerialen zoals vlas, gerecycled katoen, houtvezel, hennep, schapenwol, cellulose kurk, houtvezel etc

Slide 4 - Tekstslide

Wat is Prefab precies?
Bouwelementen worden al in de fabriek gemaakt en hoeven op de bouwplaats alleen nog geplaatst en afgewerkt te worden.

Slide 5 - Tekstslide

Zo wordt een prefab wand gemaakt:

Slide 6 - Tekstslide

De voordelen van Prefab bouwen zijn:
 • Minder last van weersomstandigheden, eenmaal op de bouwplaats is het element snel geplaatst.
 • Kortere en snellere bouwtijd en dus lagere kosten.
 • Constant bouwkwaliteit, door de geconditioneerde omgeving. (fabriek)
 • Prijzen worden voorafbepaald.
 • Nog steeds een ruime keuzevrijheid, Prefab is dus geen volledige massaproductie.

Slide 7 - Tekstslide

Opbouw van Houtskeletbouw (HSB)
Een houtskeletbouw wand is opgebouwd uit meerdere lagen waarbij de basis van hout is, de binnenkant isolatiemateriaal bevat en de afwerking wordt gedaan met een materiaal naar keuze.

Slide 8 - Tekstslide

Hoe is HSB opgebouwd, stap voor stap. Stap 1)
 1. Kale HSB wand: De basis van de opbouw van een houtskeletbouw wand bestaat uit stijl- en regelwerk met daartegen 15mm constructieplaten. Dit is de basis welke PREFAB in een fabriek wordt gemaakt.

Slide 9 - Tekstslide

Stap 2) het aanbrengen van de houtvezelisolatie in de houtskeletbouw wand
2 Houtvezelisolatie
Stap 2 is het aanbrengen van de houtvezelisolatie in de houtskeletbouw wand. Ook dit gebeurd als in de fabriek en is dus onderdeel van het prefab deel van de muur.

Slide 10 - Tekstslide

Stap 3) buitenkant betimmeren met waterkerende dampopen houtvezelplaten.
3) Waterkerende damp-open houtvezelplaten
De derde stap van de opbouw van een HSB wand is de buitenkant betimmeren met waterkerende dampopen houtvezelplaten. Ook deze stap wordt bij prefab bouw in de fabriek gedaan.

Slide 11 - Tekstslide

Stap 4) Montage ventilatierachels en ongedierteroosters.
 Montage van de ventilatierachels en de ongedierteroosters aan de buitenzijde. Normaal gesproken wordt dit op de bouwplaats gedaan, maar in sommige gevallen gebeurd dit ook prefab in de fabriek.

Slide 12 - Tekstslide

Stap 5) Montage van de gevelbekleding
Montage van de gevelbekleding (dit wordt in de regel op de bouwplaats gedaan, maar kan ook prefab in de fabriek gebeuren).

Slide 13 - Tekstslide

6 Luchtdicht tapen binnenwanden
Ook het luchtdicht tapen van de binnenwanden wordt meestal op de bouwplaats gedaan en kan per uitzondering prefab in de fabriek gedaan worden.

Slide 14 - Tekstslide

Stap 7) Installatieleidingen en installatiewand met isolatie
Monteren van de installatieleidingen en installatiewand met houtvezelisolatie (dit wordt in de regel op de bouwplaats gedaan, maar kan ook prefab in de fabriek gebeuren).

Slide 15 - Tekstslide

8 Afwerking met gipsplaten
Na het monteren van de installatieleidingen is het tijd met de installatiewand af te werken met gipsplaten. Ook dit gebeurd op de bouwplaats, al zijn er uitzonderingssituaties waarbij de gipsplaten al in de fabriek worden gemonteerd.

Slide 16 - Tekstslide

Stap 9) afwerking binnenkant
Als laatste kan de binnenkant afgewerkt worden. Hierbij hoort het afmonteren van de stopcontact en het plaatsen van een vloer naar keuze.

Slide 17 - Tekstslide

Filmpje van de stappen

Slide 18 - Tekstslide

RC waarde = warmteweerstand van een constructie
De rc-waarde staat voor Resistance Construction, en hiermee wordt de warmteweerstand van de gehele huisisolatie, zoals spouwmuurisolatie of dakisolatie, die wordt doorgevoerd bedoeld. Dus bijvoorbeeld het isolerend vermogen van de betreffende dakisolatie of spouwmuur. De R-waarde geeft de resistance (weerstand) aan en de C staat voor constructie..

Slide 19 - Tekstslide

RC-waarde en toepassen en berekenen
De te hanteren normen voor de isolatiewaarde verschillen voor de verschillende onderdelen van een woning. De onderdelen zijn: dak, gevel, vloer en een binnenmuur. Het bouwbesluit ( 1 januari 2012) geeft de volgende richtlijnen:
Rc-waarde VLOER: minimaal 3,7 m2K/W
Rc-waarde WAND: minimaal 4,7 m2K/W
Rc-waarde DAK: minimaal 6,3 m2K/W
 

Slide 20 - Tekstslide

Het bereken is afhankelijk van de materialen waaruit de constructie bestaat
Het materiaalsoort wordt aangegeven door middel van de λ-waarde. Hoe hoger de warmtegeleidingscoëfficiënt hoe slechter de isolatie. Om de warmteweerstand te bepalen wordt de materiaaldikte, in meter, gedeeld door de λ-waarde. Hoe hoger de materiaaldikte, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d / λ waarbij:
R = warmteweerstand in m2 K / W
d = dikte van het materiaal in meters
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W / m K; vaak wordt λreken genomen, d.w.z. de λ-waarde waarmee gerekend moet worden.

Slide 21 - Tekstslide

Voorbeeld berekening RC-waarde
Opbouw scheidingsconstructie van buiten naar binnen:

Metselwerk [100 mm, λ = 0,900 (tabel 1)]
Luchtspouw [20 mm, Rm = 0,180 m²·K/W]]
PIR isolatie [120 mm, λ = 0,026 (tabel 1)]
Spouwankers [4 x 4 mm per m2, λ = 17,0]
Kalkzandsteen [100 mm, λ = 1,14 (tabel 1)]De formule is R = d / λ waarbij:
R = warmteweerstand in m2 K / W
d = dikte van het materiaal in meters (Let op: in de formule is alles in meter )
Bereken de totale RC-waarde van de hierboven omschreven wandopbouw.

Slide 22 - Tekstslide

Hoe hoog is nu de RC-waarde van een HSB wand?

Slide 23 - Tekstslide

Hoe hoog is nu de RC-waarde van een HSB wand met een metselwerk buitenblad?

Slide 24 - Tekstslide

(Huiswerk) Tekenopdracht 
Teken het detail na.
* Schaal is 1:5 
* Totale opbouw is 372    
   mm breed.
* Teken ook een onderhoek waarin je jou naam, klas en schaal inzet.
* inleveren: uiterlijk de dag voor de volgende les, in teams
70/70
18/30/235/12
wandopbouw:
Rabatdeel 18 mm
30 mm ventilatierachel
HSB element 235 mm
Gipsplaat 12 mm
70

Slide 25 - Tekstslide