Pluriforme samenleving 1

HS2 Cultuur en identiteit
Pluriforme samenleving 


1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

HS2 Cultuur en identiteit
Pluriforme samenleving 


Slide 1 - Tekstslide

LessonUp 
     1. Download the LessonUp app 


2. Click on "inloggen"
3. Click on "Gebruik je Office 365" and log in using your school email and password

Slide 2 - Tekstslide

Click "continue"
Enter classcode.

Codes will be on the next slide.
Click "accept"

Slide 3 - Tekstslide

LessonUp klas:
H5maat2: ujrzu
H5maat3: coudj

Slide 4 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
  • Pluri = veel
  • Form = vormig
  • Een land waarin mensen naast elkaar leven met uiteenlopende godsdiensten en levensstijlen en waar een redelijke mate van verdraagzaamheid heerst.

Slide 5 - Tekstslide

Deze les leer je:
Wat we verstaan onder cultuur
3 soorten culturen
Voorbeelden van cultuur waar jij wel/niet bijhoort

Slide 6 - Tekstslide

Cultuur
Lees 'Wat is cultuur?' t/m 'Tegencultuur' op p. 116

1. Geef een omschrijving van cultuur (MAW!). 
2. Geef bij elk onderdeel van de omschrijving een voorbeeld.
3. Maak een duidelijk schema van de verschillende culturen, met bij elke cultuur een voorbeeld.

Slide 7 - Tekstslide

Dominante cultuur
Alle waarden, normen en gewoonten die de meerderheid van de bevolking met elkaar deelt.

Slide 8 - Tekstslide

Welke waarde, norm of gewoonte is kenmerkend voor de dominante cultuur in NL?

Slide 9 - Woordweb

Subcultuur
wanneer binnen een groep sommige waarden, normen en andere cultuurkenmerken afwijken van de dominante cultuur.


Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Wat is een typische hipster norm, waarde of gewoonte?

Slide 13 - Woordweb
Groepen die zich verzetten tegen (delen van) de dominante cultuur of daar zelfs een bedreiging voor vormen.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Slide 17 - Tekstslide

Welke subculturen zijn er op school?

Slide 18 - Woordweb

Nieuw onderzoek:
Superdiversiteit.
Meer diversiteit
Diversiteit binnen subculturen
meerderheid-minderheid situatie

Slide 19 - Tekstslide

Doen:
Groepje van 4.
Maak een subcultuur mindmap.
Schrijf er normen, waarden en gewoonten van die subcultuur op.
Schrijf ook op welke factoren (p.118-119) invloed hebben op de subcultuur.

Slide 20 - Tekstslide

Weekopdracht:
Geen weekopdracht.
Deadline PO
As. vrijdag

Slide 21 - Tekstslide