Begrijpend lezen 2023

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Doel van vandaag
Inzicht krijgen hoe we ons  begrijpend leesonderwijs kunnen verbeteren. 
Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Integreer lezen en schrijven

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

Hoe dan?
Schrijven over de lesstof vergroot het begrip ervan:

 - een samenvatting
-het schriftelijk beantwoorden van vragen​
- aantekeningen ​
-het verder schrijven over het onderwerp

Slide 6 - Tekstslide

Discussieer met leerlingen over teksten

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Discussiëren
Raadzaam: middel voor tekstbegrip. 
Een goede discussie heeft een duidelijk doel en bijbehorende structuur.
 
- Kritisch analyseren doel van de schrijver.  
- Het proberen te begrijpen waar de tekst over gaat.
- Het bepalen wat het effect is van de tekst op de leerlingen

Slide 9 - Tekstslide

Zorg voor een motiverende leesomgeving

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Tekstslide

Er is een positieve samenhang tussen intrinsieke motivatie en leerbegrip.

Beter leesbegrip motiveert tot lezen en meer lezen versterkt leesbegrip.

Slide 12 - Tekstslide

Leer leerlingen strategisch lezers worden 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Effectiviteit van toepassen van strategieën varieert per leerling.

Leerlingen die onvoldoende vlot lezen hebben geen baat bij het aanleren van strategieën. ​

Slide 15 - Tekstslide

Zorg voor verschillende type samenhangende teksten en besteed aandacht aan de tekststructuur

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide

Een goede begrijpend-leesvaardigheid houdt in dat leerlingen kunnen omgaan met een grote variëteit aan tekstsoorten. Daarvoor zijn een aantal zaken van belang:​
  • ​Hoeveelheid teksten​
  • Complexiteit van teksten​
  • Verscheidenheid van teksten​
  • Expliciete instructie in tekststructuur. ​Hoeveelheid teksten​

Complexiteit van teksten​

Verscheidenheid van teksten​

Expliciete instructie in tekststructuur. ​

Slide 18 - Tekstslide

Vergroot de woordenschat van leerlingen

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide

Hoe meer woorden en hoe groter de kennis van die woorden is, hoe groter het leesbegrip wordt
Hoe komt dit tot stand?
  • Voorlezen​
  • Interactie met volwassenen​
  • Interactief lezen​
  • Rijk mondeling taalaanbod (rijke verhalen, fantasiespel, praten over woorden en verhalen)Apart aanleren van woorden heeft effect bij leerlingen met leesproblemen.​

Slide 21 - Tekstslide

Werk aan opbouwen van kennis

Slide 22 - Open vraag

Slide 23 - Tekstslide

Hoe meer je over een onderwerp weet, hoe beter je een tekst kan begrijpen. Hoe meer je van een tekst kan leren. ​​

Begrijpend leesonderwijs en zaakvakken moeten op elkaar afgestemd worden.​

Slide 24 - Tekstslide

Kort termijn:
Wat pakken we (minibouw) aan de komende periode? Waar ligt onze focus?

Slide 25 - Open vraag

Langer termijn:
Waar moeten we mee aan de slag?

Slide 26 - Open vraag