Integratie en socialisatie

INTEGRATIE
SOCIALISATIE
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
gedragswetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 47 slides, met tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

INTEGRATIE
SOCIALISATIE

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De jeugd van tegenwoordig: probleem of uitdaging.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Socialisatie en cultuuroverdracht
--> overdracht van de cultuur door de oudere, ingeburgerde groepsleden op de nieuwe groepsleden.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 1 p 94

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.1. Cultuur

Wat is cultuur volgens jullie?

Slide 7 - Tekstslide

Extra opdracht

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.1. Cultuur
Cultuur is de gemeenschappelijke kennis, waarden, symbolen en rituelen van een groep mensen.

Cultuur verschilt van groep tot groep.

Slide 9 - Tekstslide

Extra opdracht foto en extra opdracht tekst zie didactische wenken hfdstuk
Opdracht
Opdracht 2 p 95
E-cultuur

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.1. Cultuur
Cultuur omvat alles wat de mens in zijn bestaan heeft gecreëerd. Van voorwerpen en kunst tot waarden en kennis.
Materiële cultuur en immateriële cultuur (opdracht 3)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 3 p 96 a en b (tip?)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

1.2. Socialisatie
Socialisatie is een proces waarbij iemand, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van een groep leert.


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.2. Socialisatie
Enculturatie en acculturatie

?    ?    ?    ?    ?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.2. Socialisatie

ENCULTURATIE: wanneer men opvattingen in gedragsregels overneemt uit zijn EIGEN cultuur.

ACCULTURATIE: wanneer je al tot een cultuur behoort en je neemt een NIEUWE (latere) cultuur over.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 4 p 97

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3. Het ontstaan van zelfbewustzijn: de kern van het socialisatieproces.
George Mead (1863-1931)

Iemand zelfbewustzijn is in staat om te weten wat mag of niet mag.


Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3. Het ontstaan van zelfbewustzijn: de kern van het socialisatieproces.
Zelfbewustzijn ontstaat via een sociaal proces in 3 opeenvolgende stadia:

 1. Imitate
 2. Play
 3. Game

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3.1 Het imitate stadium
'Gestures': zijn nog geen vorm van communicatie omdat het kind nog geen begrip heeft van betekenis.'Significant Gestures': wanneer de baby de betekenis van een gesture kan achterhalen.

Slide 21 - Tekstslide

cognitieve leertheorie.
1.3.2. Het play-stadium (3-6 jaar)
De socialisatie wordt bewuster.
Als kleuter wordt je meer bewust van de verschillende rollen waarmee je kan experimenteren.
Kinderen nemen gedragspatronen over in hun spel.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3.2. Het play-stadium (3-6 jaar)
Significant other: het kind speelt vaak de rol van de belangrijke andere en de eigen rol wordt vertolkt door een pop,....


                                                    Role taking.
Het kind leert zo zichzelf te zien vanuit een ander standpunt.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3.2. Het play-stadium (3-6 jaar)
Wat is het grote verschil met het imitatie stadium?

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3.3. Het game-stadium (8-10 j)
Ze begrijpen dat ze een rol spelen in een grotere context.
Ze beseffen nu dat de wereld niet rond hen alleen draait en kunnen zich inleven in anderen.
Ze begrijpen ook dat mensen meerdere rollen opnemen.

Generalized other: het kind kan zich voortellen hoe 'men" zijn gedrag zal goedkeuren of afkeuren.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

1.3.4. Het 'I' en het 'Me'
ME:
Sociale zelf -->
hoe we geloven dat de 'generalized others' ons zien en wat we leren over onszelf door met anderen om te gaan.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3.4. Het 'I' en het 'Me'
I:
--> Mind
Is onze reactie op het Me.
Het I denkt na over wat dit allemaal betekent, en is onze persoonlijke reactie op wat de gemeenschap/groep denkt.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3.4. Het 'I' en het 'Me'
Via het zelfbewustzijn is de mens dus in staat zichzelf te beoordelen vanuit de geldende waarden en normen in de maatschappij (ME) om zo gepast te reageren (I)

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3.4. Het 'I' en het 'Me'

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 5 p 100

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.3.5. Looking-glass self
Socioloog Charles Cooley
3 stappen

Slide 32 - Tekstslide

Hoe zie ik eruit voor anderen?
Hoe denken anderen over mij?
Bijsturen wat ik denk over mezelf.

Wij worden niet gevormd door hoe anderen over ons hoe denken maar hoe wij denken dat anderen over ons denken (niet altijd hetzelfde)

Daarom spreken we van het sociale zelfbewustzijn. We zien onszelf zoals anderen ons zien.

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies

2. Vormen van socialisatie
 • Primaire socialisatie
 • Secundaire socialisatie
 • Tertiaire socialisatie

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2.1. primaire socialisatie
Is een vorm van socialisatie die plaatsvindt binnen een primaire groep.
Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2.1. Primaire socialisatie
primaire groepen worden gekenmerkt door:
 1. Een zekere beslotenheid (vreemden worden niet toegelaten)
 2. Directe en informele contacten tussen de leden.
 3. Sterk wij-gevoel onder de leden.
 4. Affectie, emotionele geborgenheid.

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 6 p 101

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2.2. Secundaire socialisatie
Is een vorm van socialisatie die plaatsvindt binnen een secundaire groep.Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Primaire socialisatie
Secundaire socialisatie
Doel
hier worden gedragingen aangeleerd die eigen zijn aan de cultuur
voorbereiding op innemen sociale positie in de maatschappij en de rollen die daarbij horen. 
Waar?
Primaire groep
persoonlijke relatie
Secundaire groep
meer onpersoonlijk
persoonlijk georiënteerd
doelgeoriënteerd

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2.2. Secundaire socialisatie

Een sociale positie is een plaats die een persoon inneemt in een netwerk van sociale verhoudingen.


Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2.2. Secundaire socialisatie
Iedereen neemt verschillende sociale posities in. Maar hoe kom je op deze sociale posities terecht?
Dit kan op 2 manieren
 1. Toewijzing (bijvoorbeeld afkomst, geslacht, leeftijd)
 2. Verwerving (bijvoorbeeld goed studeren,...)

  Door verschillende sociale posities in te nemen bouw je sociale relaties op.

Slide 41 - Tekstslide

Toegewezen en verworven sociale posities zijn niet los van elkaar te zien. Ze kunnen in elkaar overvloeien.

2.2. Secundaire Socialisatie
---> Sociale rol

Dit zijn de verwachtingen van de sociale positie.

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 7 p 103 (afstandsonderwijs)
Opdracht 8 p 103 (afstandsonderwijs)
Opdracht 9 p 104 (afstandsonderwijs)
Opdracht 10 p 104 (afstandsonderwijs)

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2.3. Tertiaire socialisatie
Tertiaire socialisatie gebeurt via een medium.
Bv tv, internet, ...
Heeft een anoniem karakter.

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 46 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Opdracht 11 (afstandsonderwijs)
Opdracht 12 (afstandsonderwijs)

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies