Watani My Homeland: Onderdeel van online filmpakket

Opdracht
Vraag
Kijken
Tekst
Watani My Homeland
 Marcel Mettelsiefen, 2017
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolMBOhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Welkom bij deze les bij de documentaire Watani My Homeland. Deze les is het laatste onderdeel uit een online filmprogramma met lesmateriaal rondom de documentaire. Videobijdrages in dit programma zijn er van Lisa Wade en Arjan Erkel. Het betreft een samenwerking tussen IDFA en Movies that Matter. Meer informatie over het programma vind je hier; * IDFA: https://www.idfa.nl/nl/info/online-filmprogramma-watani-my-homeland * Movies that Matter: https://moviesthatmatter.nl/educatie/festival/ Heb je directe vragen over het programma of wil je het boeken, mail dan naar educatie@moviesthatmatter.nl

Instructies

Voorbereiding & Instructies

Thema’s
 • Vrijheidsbeperking
 • Documentaire maken
Opzet van de les
Deel 1: Reflectie op de film
Deel 2: Objectiviteit vs. subjectiviteit bij documentaires
Deel 3: Vrijheidsbeperking
Deel 4: Afsluiting met tips

Werkwijze
 • De les bestaat uit vier delen
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is
 • De les kan geprint worden, inclusief notities per slide, door op de printknop te drukken rechtsboven in het scherm
 • Het is bij deze les niet nodig om met ‘devices in de klas’ te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Leerdoelen
 • Leerlingen weten wat vrijheid en vrijheidsbeperking inhoudt
 • Leerlingen weten hoe je met vrijheidsbeperking om kunt gaan
 • Leerlingen weten wat het genre documentaire inhoudt
 • Leerlingen kunnen onderscheid maken tussen objectiviteit en subjectiviteit bij het maken van een documentaire  

Onderdelen in deze les

Opdracht
Vraag
Kijken
Tekst
Watani My Homeland
 Marcel Mettelsiefen, 2017

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Vraag
Kijken
Tekst
Reflectie op de film 
Wat vond je van de film? Beschrijf dit in drie zinnen. 
Welke scène uit de film is je het beste bijgebleven, en waarom?
Jullie hebben net Watani My Homeland en het gesprek tussen Lisa Wade en Arjan Erkel gekeken. We gaan nu eerst terugblikken op de film. 

Slide 2 - Tekstslide

Als er een icoon in beeld staat kun je erop klikken. Er zijn vragen en (kijk)opdrachten.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:

- Wat vond je van de film? Beschrijf dit in drie zinnen. 

- Welke scène uit de film is je het beste bijgebleven, en waarom?
Opdracht
Vraag
Kijken
Tekst
Reflectie op de film
In het laatste deel van de film zie je aan de kinderen wat vrijheid met hen doet. Wat valt je op aan hen? Leg uit in een paar zinnen.
Ervaren de kinderen en hun moeder het wonen in een nieuw land op dezelfde manier? Wat zijn de verschillen en/of overeenkomsten tussen hun ervaringen?  
Op welke manier kijkt de moeder naar haar toekomst? En op welke manier doen haar kinderen dat? 

Slide 3 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen: 

- In de film zie je aan de kinderen wat vrijheid met ze doet. Wat valt je op aan hen? Leg uit in een paar zinnen.

- Ervaren de kinderen en hun moeder het wonen in een nieuw land op dezelfde manier? Wat zijn de verschillen en/of overeenkomsten tussen hun ervaringen?  

- Op welke manier kijkt de moeder naar haar toekomst? En op welke manier doen haar kinderen dat? 

Opdracht
Vraag
Kijken
Tekst
Een brief 
Alle gezinsleden reageren anders op de vrijheden en beperkingen in Syrië en in Duitsland. Welk verhaal heeft jou het meest geraakt? 

Schrijf een korte brief van 15 zinnen aan deze persoon, waarin je uitlegt waarom de film indruk op je heeft gemaakt.

Slide 4 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:

- Alle gezinsleden reageren anders op de vrijheden en beperkingen in Syrië en in Duitsland. Welk verhaal heeft jou het meest geraakt? 

Schrijf een korte brief van 15 zinnen aan deze persoon, waarin je uitlegt waarom zijn/haar verhaal jou zo is bijgebleven.
Objectief en Subjectief
Uitleg
Wanneer een verhaal verteld wordt in een film of documentaire worden er altijd keuzes gemaakt. Er wordt (bewust of onbewust) gekozen voor bepaalde woorden, bepaalde perspectieven en bepaalde beelden. Dit wordt subjectiviteit genoemd. Van nieuwsverslaggeving bijvoorbeeld verwachten we over het algemeen meer objectiviteit dan bij documentaires.
Wat is het verschil tussen objectiviteit en subjectiviteit?
Stellingen
Jullie krijgen zo twee stellingen te zien waar je met Ja of Nee op kunt beantwoorden. Bespreek de resultaten met je klasgenoten 

Slide 5 - Tekstslide

Wanneer een verhaal verteld wordt in een film of documentaire worden er altijd keuzes gemaakt. Er wordt (bewust of onbewust) gekozen voor bepaalde woorden, bepaalde perspectieven en bepaalde beelden. Dit wordt subjectiviteit genoemd. Van nieuwsverslaggeving bijvoorbeeld verwachten we over het algemeen meer objectiviteit dan bij documentaires.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:

- Wat is het verschil tussen objectiviteit en subjectiviteit? 


Stelling 1: Documentaires moeten altijd een objectief beeld weergeven van de werkelijkheid.
Ja
Nee

Slide 6 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Stelling 2: De kijker moet zelf op zoek gaan naar meer informatie over het onderwerp, het is niet aan de filmmaker om verschillende perspectieven te laten zien.
Ja
Nee

Slide 7 - Poll

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:

- De kijker moet zelf op zoek gaan naar meer informatie over het onderwerp, het is niet aan de filmmaker om verschillende perspectieven te laten zien.
Vrijheid van de maker
Vind je dat het voor een filmmaker noodzakelijk is om zoveel tijd door te brengen in een oorlogsgebied om een dergelijke documentaire te maken? Leg je antwoord uit.   
De filmmaker
Filmmaker Marcel Mettelsiefen heeft deze film met gevaar voor eigen leven gemaakt. Filmen in oorlogsgebieden is nooit zonder risico. Marcel was zich hiervan bewust, maar is toch met gevaar voor eigen leven gaan filmen. Dit deed hij omdat hij het erg belangrijk vond om de wereld te laten zien wat er in Syrië gebeurde. 

Slide 8 - Tekstslide

Filmmaker Marcel Mettelsiefen heeft deze film met gevaar voor eigen leven gemaakt. In oorlogsgebieden heb je hier uiteraard mee te maken, maar alsnog wilde hij per se vastleggen wat er in Syrie gebeurde. Hij ervaarde een bepaalde verantwoordelijkheid in het overbrengen van de situatie zoals hij deze zag.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:

- Vind je dat het voor een filmmaker noodzakelijk is om zoveel tijd door te brengen in een oorlogsgebied om een dergelijke documentaire te maken? Leg je antwoord uit.   

Extra informatie voor de docent
De documentairemaker biedt een kijk op de bestaande wereld. Of beter gezegd: zijn kijk op iets of iemand uit die wereld. De belangrijkste functie van speelfilms is amuseren, die van documentaires zijn interesseren en informeren. De documentaire geeft niet alleen informatie over een bepaald onderwerp, maar ook de visie van de makers van de film over het betreffende onderwerp. Het is belangrijk om de rol van de maker te (h)erkennen, want voor de interpretatie van documentaires is een kritische kijkhouding onmisbaar. 
Vrijheidsbeperking
Het verhaal van het gezin uit de film en het verhaal van Arjan Erkel zijn op veel gebieden niet met elkaar te vergelijken. Wel vertellen beide verhalen ons iets over hoe het is om niet in vrijheid te kunnen leven en hoe dit levens blijvend kan veranderen.Als het verhaal van Arjan Erkel en de documentaire iets duidelijk maakt is dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Jullie hebben het afgelopen jaar door Covid19 op jullie eigen manier ervaren hoe het is om in je vrijheid beperkt te worden. 
Wat is leven in vrijheid volgens jullie? 
Arjan Erkel met zijn vrijlaters
Arjan Erkel gaf een paar tips hoe om te gaan met vrijheidsbeperking. Kun je ze nog opnoemen? 

Slide 9 - Tekstslide

Als het verhaal van Arjan Erkel en de documentaire iets duidelijk maakt is dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Jullie hebben het afgelopen jaar door Covid19 op jullie eigen manier ervaren hoe het is om in je vrijheid beperkt te worden. 

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:

- Wat is leven in vrijheid volgens jullie? 

- Arjan Erkel gaf een paar tips hoe om te gaan met vrijheidsbeperking. Kun je ze nog opnoemen? 
Vrijheidsbeperking
In de lesbrief hebben we jou gevraagd in hoeverre jij je vrij voelt om jezelf te kunnen zijn in Nederland. Je hebt nu de documentaire gezien en het verhaal van Arjan Erkel gehoord. 

Hoe kijk je nu aan tegen je antwoord? Denk je er nog hetzelfde over? 
Er werd ook in de lesbrief aan je gevraagd welke drie dingen je het meest hebt gemist in tijden van lockdown en wat je zou doen als je dit nooit meer zou mogen doen.

Waarom denk je dat deze vragen aan je gesteld werd? En zou je nu nog steeds hetzelfde antwoord geven? 
Arjan Erkel na vrijlating

Slide 10 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:

In de lesbrief hebben we jou gevraagd in hoeverre jij je vrij voelt om jezelf te kunnen zijn in Nederland. Je hebt nu de documentaire gezien en het verhaal van Arjan Erkel gehoord. 

- Hoe kijk je nu aan tegen je antwoord? Denk je er nog hetzelfde over? 

Er werd ook in de lesbrief aan je gevraagd welke drie dingen je het meest hebt gemist in tijden van lockdown en wat je zou doen als je dit nooit meer zou mogen doen.

- Waarom denk je dat deze vragen aan je gesteld werd? En zou je nu nog steeds hetzelfde antwoord geven? 
Tips van Arjan Erkel
Het verhaal van Arjan Erkel is een vrij extreem voorbeeld als het gaat om vrijheidsbeperking. Hij heeft twee jaar lang in angst in een kleine ruimte geleefd. De manier waarop hij omging met deze beperkingen is inspirerend te noemen. Wij hebben voor jullie een paar tips verzameld van hem hoe je om kunt gaan met vrijheidsbeperkingen. Kijk snel op de volgende pagina's! 

Slide 11 - Tekstslide

Het verhaal van Arjan Erkel is een vrij extreem voorbeeld als het gaat om vrijheidsbeperking. Hij heeft twee jaar lang in angst in een kleine ruimte geleefd. De manier waarop hij omging met deze beperkingen is inspirerend te noemen. Wij hebben voor jullie een paar tips verzameld van hem hoe je om kunt gaan met vrijheidsbeperkingen. Kijk snel op de volgende pagina's! 

Slide 12 - Video

Bekijk het filmpje. 

Slide 13 - Video

Bekijk het filmpje. 

Slide 14 - Video

Bekijk het filmpje. 

Slide 15 - Video

Bekijk het filmpje. 
Filmposter
We blikken nog één keer terug op de filmposter. Hoe kijk je nu naar de poster van de film? 
Geeft de filmposter een goed beeld van waar de film over gaat? Zo nee, welk beeld had jij gekozen? 

Slide 16 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:

- We blikken nog één keer terug op de filmposter. Hoe kijk je nu naar de poster van de film? 

- Geeft de filmposter een goed beeld van waar de film over gaat? Zo nee, welk beeld had jij gekozen? 

Extra vragen:
- Klopte het beeld dat je van tevoren had met wat je uiteindelijk hebt gezien? Hoe zie je vrijheid bijvoorbeeld terug in dit beeld?  
- Waarom denk je dat de filmmaker voor dit beeld heeft gekozen? 
Wij hopen dat dit programma jullie heeft geïnspireerd!

Slide 17 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les. 


Meer lessen zoals deze