Naamgeving, additie en substitutie

Naamgeving, additie en substitutie
4 Havo
NOVA paragraaf 5.1-5.4
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Naamgeving, additie en substitutie
4 Havo
NOVA paragraaf 5.1-5.4

Slide 1 - Tekstslide

Doel
 • Naamgeving oefenen van alkaanzuren en alkaanaminen 
 • Je kunt het product van een additiereactie benoemen
 • Je kunt het product van een substitutiereactie benoemen

 • Zelf doen: Opdracht 24-29

Ga naar lessonup.com en vul de leerlingcode links onderaan in

Slide 2 - Tekstslide

Wat is de juiste naam?
A
ethaanzuur
B
propanol
C
hydroxypropaan
D
propaanzuur

Slide 3 - Quizvraag

sleep de juiste naam bij de juiste structuur
butaan-1-amine
methaanamine
methaandiamine

Slide 4 - Sleepvraag

sleep de juiste naam bij de juiste structuur
methaanzuur
butaanzuur
ethaanzuur
hexaandizuur

Slide 5 - Sleepvraag

Additie en substitutie

Slide 6 - Tekstslide

Additie
Waar denk je aan - betekenis?

Slide 7 - Open vraag

Additie
 • 'To add' = iets toevoegen
 • Twee beginstoffen geeft 1 product
 • Reactie van klein molecuul aan een onverzadigde verbinding (alkeen) waarbij dubbele binding verdwijnt.
 • Klein molecuul is meestal waterstof, een halogeen of water.

Slide 8 - Tekstslide

Additie van waterstof aan propeen

Katalysator
is nodig

Slide 9 - Tekstslide

Additie van waterstof aan propeen (2)

Slide 10 - Tekstslide

additie van HCl aan etheen
Aan elke C van de C=C wordt een atoom toegevoegd

Slide 11 - Tekstslide

Additie van water aan etheen.
Katalysator nodig

Slide 12 - Tekstslide

Polyadditie (of additiepolymerisatie)
 • Een polymeer kan ontstaan door herhaaldelijke additie: polyadditie.
 • Het monomeer is een alkeen (dubbele C=C binding aanwezig).
 • Reactie start o.i.v. UV-licht of met een initiator (hulpstof).
 • Bijv. polyadditie van etheen geeft het polymeer polyetheen (PE).
 • Uiteinden worden weergegeven met ~.

Slide 13 - Tekstslide

Substitutie
Waar denk je aan - betekenis?

Slide 14 - Open vraag

Substitutie
Substitutie = vervanging
Vervanging waterstof voor een halogeen
UV-licht nodig

Slide 15 - Tekstslide

Naamgeving esters
 • Het alkaanzuur wordt alkanoaat:
 • Ethaanzuur wordt ethanoaat
 • Alcohol wordt de vertakking:
 • Ethanol wordt ethyl

Slide 16 - Tekstslide

Karakteristieke groep:  


R-groep: CnH2n+1 

Naamgeving:  
Uitgang: –al 
Voorvoegsel: oxo- 

Alkanal  

Hex-2-enal
Aldehyden

Slide 17 - Tekstslide

Karakteristieke groep:  


R-groep: CnH2n+1 
Naamgeving:  
Uitgang: –on
Voorvoegsel: oxo- 

Alkanon

Butanon
Ketonen

Slide 18 - Tekstslide

naamgeving
Met 
Een
Paraplu
Boven
Parijs
Hangen
Helpt 
Ook
Niet 
Dombo

Slide 19 - Tekstslide

Voorbeeld substitutie

Slide 20 - Tekstslide

Bij een additie reactie worden er atomen aan een molecuul ...
A
toegevoegd
B
vervangen.
C
verwijderd

Slide 21 - Quizvraag

Bij een substitutie reactie worden er atomen in een molecuul ...
A
toegevoegd
B
vervangen.
C
verwijderd

Slide 22 - Quizvraag

De additie van waterstof aan but-1-een geeft hetzelfde molecuul als de additie van waterstof aan but-2-een
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quizvraag

Hoeveel koolstof atomen heeft methaan?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 24 - Quizvraag

De substitutie van ethaan met 1 molecuul broom (Br2) geeft:
A
1,2 dibroomethaan en H2
B
broomethaan en HBr

Slide 25 - Quizvraag

Geef de naam van het molecuul.
A
Ethaan
B
Propaan
C
Butaan
D
Pentaan

Slide 26 - Quizvraag

Hoeveel koolstof atomen heeft buteen?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 27 - Quizvraag

Een alkaan is verzadigd
A
Waar
B
Niet waar

Slide 28 - Quizvraag

Wat is de juiste naam?
A
hexanol
B
hexaan-5-ol
C
hexaan-1-ol
D
hexaan-2-ol

Slide 29 - Quizvraag

Wat is de juiste naam?
A
butanol
B
butaandiol
C
butaan-1,1-diol
D
butaan-1,4-diol

Slide 30 - Quizvraag

Een alkaanzuur heeft een carboxyl groep
A
Waar
B
Niet waar

Slide 31 - Quizvraag

Welke molecuulformule hoort bij welk molecuul?
Sleep van links naar rechts
Propaan
Ethaan
Methaan
Butaan
C3H8
C2H6
CH4
C4H10

Slide 32 - Sleepvraag

Wat is de algemene naam van zo'n molecuul?

Slide 33 - Woordweb

Wat is de
juiste naam?
A
4-methylpenta-1,3-dieen
B
2-methylpenta-1,3-dieen
C
2-methylpenta-2,4-dieen
D
methylpentadieen

Slide 34 - Quizvraag

Wat is de formule van een alkaan?
Dus bij elke C zitten 2 H's.
Bij elk molecuul nog de 2 blauwe H's
Formule:
CnH2n+2

Slide 35 - Tekstslide

Welke molecuul zit in deze flessen?
Sleep ernaar toe!

Slide 36 - Sleepvraag

Wat is de juiste systematische naam?
A
butaan
B
1,3-dimethylpentaan
C
3-methylhexaan
D
heptaan

Slide 37 - Quizvraag

opdracht: sleep de juiste naam bij de juiste structuur
ethaan
propyn
etheen
propaan

Slide 38 - Sleepvraag

Welke van de volgende moleculen is een alkeen?
A
C3H8
B
C4H8
C
C5H10
D
C2H6

Slide 39 - Quizvraag