HAVO 2 par 2.3 ben je verzekerd (les2)

HOOFDSTUK 2
Paragraaf 2.3 (les 2)
Ben je verzekerd?
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

HOOFDSTUK 2
Paragraaf 2.3 (les 2)
Ben je verzekerd?

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel 2.3
Na deze les :
 • weet je welke risico's een verzekeringsmaatschappij heeft
 • weet je hoe zij dat risico beperken

Slide 2 - Tekstslide

Herhalen 2.3

 • hoe heet  het vermijden van risico 
 • wat is verzekeren 
 • hoe bereken je de premie van een verzekering 
 • wat is solidariteit

SCHRIJF DE ANTWOORDEN OP 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoel

 • welke  risico's heeft een verzekeringsmaatschappij

Slide 4 - Tekstslide

Risico's verzekeraar
1. Asymmetrische informatie: Wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij

Voorbeeld: Ziektekostenverzekering
Verzekeringsnemer weet meer over zijn gezondheid/persoonlijke risico's dan verzekeringsmaatschappij 

Slide 5 - Tekstslide

Risico's verzekeraar
2. Moral hazard (moreel wangedrag) = je gedrag verandert doordat je verzekerd bent!

Wat kan je er tegen doen?    eigen risico, screening, bonus-systeem

Slide 6 - Tekstslide

Risico's verzekeraar

3.  Averechtse selectie = Als verzekeringen niet verplicht zijn, zullen alleen mensen met een hoog risico zich verzekeren, met als gevolg hoge premies.


Dit is op te lossen door solidariteit Slide 7 - Tekstslide

Lesdoel

 • hoe beperkt een verzekeringsmaatschappij de risico's

Slide 8 - Tekstslide

Beperking risico's verzekeraar
Om de risico's van averechtse selectie tegen te gaan kan de verzekeraar de volgende oplossingen hanteren :

- premiedifferentiatie     (verschillende premies voor hetzelfde)     - eigen risico                      (een deel van de schade betaal jezelf)
 - no-claim korting            (korting als je schade hebt)

Slide 9 - Tekstslide
Groep A
Kans 20%
Schadevergoeding € 250Groep B
Kans 60%
Schadevergoeding € 500
Premie € 100,-
Premie € 250,-
Premiedifferentiatie 

Slide 10 - Tekstslide

Samenvatting
welke risico's heeft een verzekeringsmaatschappij 
hoe beperkt de verzekeraar de risico's

Slide 11 - Tekstslide

Aan de slag
 • lees goed de theorie door, achter de blauwe streep in je boek op bladzijde 50 !
 • maak uit je boek vraag 45 t/m 51 op blz 50 en verder
 • maak de Lesson up vragen uit deze les

Slide 12 - Tekstslide

Oefenen
Pak je boek erbij en check de theorie uit de paragraaf als je een vraag niet weet.
Succes!

Slide 13 - Tekstslide

Wat is het resultaat van averechtse selectie als gevolg van asymmetrische informatie?
A
alleen de slechte risico's blijven over
B
alleen de goede risico's blijven over
C
niemand wordt meer verzekerd
D
verzekeraar kiest de verzekerde

Slide 14 - Quizvraag

I: Asymmetrische informatie kan ertoe leiden dat zorgverzekeraars een te lage premie vragen.
II: omdat risicoselectie bij zorgverzekeraars onwenselijk is, hebben alle zorgverzekeraars een acceptatieplicht
A
I: waar II: niet waar
B
beide waar
C
I: niet waar II: waar
D
beiden niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Hoe zou de verzekeringsmaatschappij moreel wangedrag kunnen beperken?
A
eigen risico
B
premiedifferentiatie
C
asymmetrische informatie
D
sociale dwang

Slide 16 - Quizvraag

Asymmetrische informatie houdt in dat bijvoorbeeld koper en verkoper niet over dezelfde informatie beschikken.
A
Onjuist
B
Juist

Slide 17 - Quizvraag

Waar kan asymmetrische informatie toe leiden?
A
Moral hazard
B
Averechtse selectie
C
Asymmetrische informatie
D
Risicoselectie

Slide 18 - Quizvraag

Asymmetrische informatie is een ...(1) voor de verzekeringsmaatschappij. De verzekerde weet ...(2) over zijn/haar gedrag dan de verzekeringsmaatschappij
A
1 voordeel 2 minder
B
1 voordeel 2 meer
C
1 nadeel 2 minder
D
1 nadeel 2 meer

Slide 19 - Quizvraag

Dat iedereen de kans loopt schade te krijgen van onzekere gebeurtenissen noemen we
A
Moral Hazerd
B
Asymmetrische informatie
C
Verzekering
D
Risico

Slide 20 - Quizvraag

Asymmetrische informatie kan ertoe leiden dat een zorgverzekeraar met te lage premies op de markt komt.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Wat is Asymmetrische informatie?
A
Je veroorzaakt meer schade omdat je verzekerd bent
B
De ene weet meer dan de ander (de prijs gaat omlaag)
C
Alleen de slechte risico's verzekeren zich
D
Mensen moeten verplicht een verzekering nemen

Slide 22 - Quizvraag

De verzekerde heeft meer informatie dan de verzekeraar, dit noemen we
A
ongelijkheid
B
oneerlijk
C
symmetrische informatie
D
asymmetrische informatie

Slide 23 - Quizvraag

Premiedifferentiatie vermindert probleem van ....
A
moral hazard
B
asymmetrische informatie
C
informatieachterstand
D
averechtse selectie

Slide 24 - Quizvraag

Bij asymmetrische informatie
A
..kunnen mensen niet tegelijkertijd communiceren
B
..gaat het om informatie die niet meetbaar is
C
...heeft de ene partij meer informatie dan de andere partij
D
...hebben kopers een hogere betalingsbereidheid

Slide 25 - Quizvraag

Het verplichte eigen risico is een middel om de asymmetrische informatie te verminderen.
A
juist
B
onjuist

Slide 26 - Quizvraag

Omdat verzekerden toch verzekerd zijn, vertonen ze bepaald gedrag. Dit noemen we
A
Moral Hazerd
B
Asymmetrische informatie
C
Averechtse selectie

Slide 27 - Quizvraag