Les 2 Even je geheugen opfrissen

timer
1:00
Wat weet je nog van de geschiedenislessen
van vorig jaar?
1 / 46
volgende
Slide 1: Woordweb
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

timer
1:00
Wat weet je nog van de geschiedenislessen
van vorig jaar?

Slide 1 - Woordweb

Les 2
Even je geheugen opfrissen


p. 9 - 14

Slide 2 - Tekstslide

Klassieke oudheid
 • De Oude Grieken en Romeinen
 • Opfrissen kennis en vaardigheden
 • Les 2: kennis (historisch denken)
 • Les 3: vaardigheden (historisch onderzoek)

Slide 3 - Tekstslide

Historisch denken
 • Methode om beeld te krijgen van het verleden
 • Verschillende aspecten
 • Situeren in tijd, ruimte en domein
 • Bronnen indelen en gebruiken

Slide 4 - Tekstslide

Situeren in tijd
Antwoord op de vraag 'Wanneer?'

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de naam van de tijdrekening die wij gebruiken?
A
Joodse tijdrekening
B
Islamitische tijdrekening
C
Westerse tijdrekening
D
Christelijke tijdrekening

Slide 6 - Quizvraag

De chistelijke tijdrekening start bij de geboorte van Jezus. In welk jaar gebeurde dit?
M.a.w. Wat is het startjaar van onze tijdrekening?
A
Het jaar 0
B
Het jaar 1

Slide 7 - Quizvraag

Hoeveel verschillende tijden/tijdvakken zijn er?
A
6
B
7
C
8
D
9

Slide 8 - Quizvraag

De 7 tijden

Slide 9 - Tekstslide

Hoe heet de tijd tussen de val van het West-Romeinse Rijk (496) en de ontdekking van Amerika (1492)?
A
Klassieke oudheid
B
Vroegmoderne tijd
C
Middeleeuwen
D
Hedendaagse tijd

Slide 10 - Quizvraag

Wat is de naam van de tijd die je vorig jaar bestudeerd hebt? De tijd start bij het eerste schrift (3500 v.C.).

Slide 11 - Open vraag

Welk schilderij toont de start van de moderne tijd (1789)?
A
B
C
D

Slide 12 - Quizvraag

Wat is de naam van de tijd die start vanaf de eerste mens?

Slide 13 - Open vraag

Hoe heet de tijd waarin we ons nu bevinden?
A
Huidige tijd
B
Onze tijd
C
Hedendaagse tijd
D
Tegenwoordige tijd

Slide 14 - Quizvraag

De vroegmoderne tijd start in de 15e eeuw.
A
Juist
B
Fout

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de naam van de tijd die we dit jaar zullen bestuderen?

Slide 16 - Open vraag

Situeren in ruimte
Antwoord op de vraag 'Waar?'

Slide 17 - Tekstslide

Op welke kaart is Italië aangeduid in het blauw en Griekenland in het rood?
A
B
C
D

Slide 18 - Quizvraag

Kleur Italië in het groen en Griekenland in het rood op p. 9 van je werkboek.

Slide 19 - Tekstslide

Ruimtelijke invalshoeken
 • Lokaal → wijk, gemeente, stad 
 • Regionaal → streek, provincie, gewest
 • Nationaal → land
 • Continentaal → werelddeel
 • Globaal → wereld

Slide 20 - Tekstslide

Wat is de ruimtelijke invalshoek van deze gebeurtenis?
Nederlandse politie beëindigt met hulp van Belgische collega's illegale rave in Zeeland.
A
Regionaal
B
Nationaal
C
Continentaal
D
Globaal

Slide 21 - Quizvraag

Beschrijf deze ruimte.

Slide 22 - Tekstslide

Soorten ruimte
 • Open ruimte ↔ gesloten ruimte
 • Stedelijke ruimte ↔ rurale ruimte
 • Continentale ruimte ↔ maritieme ruimte

Slide 23 - Tekstslide

Situeren in domein
Wat zijn de vier domeinen?

Slide 24 - Tekstslide

De 4 domeinen
 • Cultureel
 • Economisch
 • Politiek
 • Sociaal

Slide 25 - Tekstslide

Tot welk domein horen handel, landbouw en industrie?

Slide 26 - Open vraag

Welk domein gaat over verschillende groepen in een samenleving en hoe ze met elkaar omgaan?
A
Cultureel
B
Economisch
C
Politiek
D
Sociaal

Slide 27 - Quizvraag

Wat hoort NIET tot het politieke domein?
A
Koningen
B
Oorlog
C
Racisme
D
Verkiezingen

Slide 28 - Quizvraag

Wat is de naam van het domein dat gaat over kunst, wetenschap, dagelijks leven, hobbies ...

Slide 29 - Open vraag

Bronnen
Een bron geeft ons informatie over het verleden. 

Slide 30 - Tekstslide

timer
1:00
Welke soorten bronnen
bestaan er?

Slide 31 - Woordweb

Slide 32 - Tekstslide

Welke soort bron is dit?
 • Geschreven
 • Secundair
 • Historisch werk 

Slide 33 - Tekstslide

Historisch onderzoek
 • Antwoord zoeken op een historische vraag.
 • Bronnen zoeken en bestuderen.
 • ➽ bruikbaar, representatief, betrouwbaar?
 • Bronnen kritisch bekijken en vergelijken.

Slide 34 - Tekstslide

Bestudeer de bron van opdracht 4 op p. 14.

Slide 35 - Tekstslide

 p. 14

Slide 36 - Tekstslide

 p. 14

Slide 37 - Tekstslide

 p. 14

Slide 38 - Tekstslide

oude nabije oosten
 p. 14

Slide 39 - Tekstslide

oude nabije oosten
21 eeuwen
 p. 14

Slide 40 - Tekstslide

 p. 14

Slide 41 - Tekstslide

oude nabije oosten
21 eeuwen
 p. 14

Slide 42 - Tekstslide

oude nabije oosten
21 eeuwen
 p. 14

Slide 43 - Tekstslide

 p. 14

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Link