Bedrijfsadministratie 1

Welkom!
Wacht tot dat de docent de les start! 
Niet meedoen = afwezig!

Succes voor vandaag!
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welkom!
Wacht tot dat de docent de les start! 
Niet meedoen = afwezig!

Succes voor vandaag!

Slide 1 - Tekstslide

Programma 
 • Leerdoelen 
 • Voorkennis activeren
 • De kolommenbalans
 • Groepen splitsen
 • Afronden (met een Quiz) 

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen 
Aan het einde van de les kan de student:
 • De saldibalans opstellen
 • Winst- en verliesrekening en de eindbalans opstellen
 • Op twee manieren het eigen vermogen berekenen

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik 
Instructie 
 • Klik op de link
 • 1 vraag 
 • 2 antwoorden
 • klaar? wachten
 • gezamenlijk bespreken 

Slide 4 - Tekstslide

Instructie duidelijk?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 5 - Poll

Slide 6 - Link

Slide 7 - Link

Extra vragen
Instructie:
 • Quiz
 • 2 vragen
 • Tijd
 • Resultaat

Slide 8 - Tekstslide

Waar staan de onderdelen van de kolommenbalans in de juiste volgorde?
A
Saldibalans - proefbalans - V&W - eind balans
B
Proefbalans - saldibalans - V&W - eind balans
C
Proefbalans - V&W - saldibalans - eind balans
D
V&W - proefbalans- saldibalans - eindbalans

Slide 9 - Quizvraag

De proefbalans komt tot stand door van alle grootboekrekeningen de telling van de debet en de creditzijde?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Context 
Invullen inkomsten en uitgaven.
Waarom? Dagelijks/wekelijks in het leven...
Instructie:
 • Gezamenlijk invullen
 • Naar elkaar luisteren


Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Groep 1: Aan de slag!
Wat: Opdracht 5 maken. 
Hoe: leerteam in break out room
Hulp: medestudent (duo's)
Tijd: 10 minuten. (5 minuten zelfstandig, 5 minuten in duo's overleggen).
Uitkomst: gezamenlijk de opdracht uitwisselen met de docent. 
Hoe: verantwoordelijke taak.
Klaar: opdracht zelf uitkiezen. 

Slide 13 - Tekstslide

Groep 2: extra uitleg
Wat: meedoen met de docent
Opdracht: opdracht 3.
Hoe: leerteam in break out room
Hulp: medestudent (duo's) en docent
Tijd: 10 minuten. (5 minuten zelfstandig, 5 minuten in duo's overleggen).
Uitkomst: gezamenelijk de opdracht uitwisselen met de docent. 
Hoe: verantwoordelijke taak 
Klaar: opdracht 5 maken. 

Slide 14 - Tekstslide

Is de opdracht duidelijk?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 15 - Poll

Slide 16 - Tekstslide

Quiz
 • Gezamenlijk! (groep 1 en 2)
 • 5 vragen over de lesstof
 • 3 vragen over de les en samenwerking
 • Quiz - tijd
 • resultaat? 

Slide 17 - Tekstslide

Welke rubrieknummers die voorkomen op de saldibalans, vinden we ook terug op de eindbalans?
A
0,1,4 en 8
B
4, 7 en 8
C
0, 1, 2 en 7
D
1, 7, 8 en 9

Slide 18 - Quizvraag

Uit welke kolommen is de winst - en verliesrekening opgebouwd?
A
debetkolom = kosten creditkolom= schulden
B
debetkolom= bezittingen creditkolom= opbrengsten
C
debetkolom= bezittingen creditkolom= schulden
D
debetkolom= kosten creditkolom= opbrengsten

Slide 19 - Quizvraag

Welke rubrieknummers die voorkomen op de saldibalans, vinden we ook terug op de W&V- rekening?
A
4,7 en 8
B
0,1,2 en 8
C
4, 8 en 9
D
0,4, 7 en 8

Slide 20 - Quizvraag

Als er sprake is van een saldo winst, waar moet dit bedrag dan in de kolommenbalans worden genoteerd?
A
Kostenkolom
B
Winstkolom

Slide 21 - Quizvraag

Op welke twee manieren kunnen we het nieuwe eigen vermogen berekenen?

Slide 22 - Open vraag

Is het jou gelukt om zelfstandig de opdracht te maken?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 23 - Poll

Heb je tijdens het samenwerken extra geleerd?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 24 - Poll

Wat vond je van de les?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 25 - Poll

Afsluiten 
 • Vragen? 

 • Enqu√™te -feedback: https://forms.office.com/r/cepEVKdDTP
 • Bedankt voor je inzet en succes met de volgende les!

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link