12.1 Eigenschappen doorgeven (deel 1)

12.1 Eigenschappen doorgeven
 • Herhaling 11.4
 • Uitleg 12.1 deel 1 met herhalingsvragen a.d.h.v. de uitleg
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

12.1 Eigenschappen doorgeven
 • Herhaling 11.4
 • Uitleg 12.1 deel 1 met herhalingsvragen a.d.h.v. de uitleg

Slide 1 - Tekstslide

- Het uiterlijk van een organisme noemen we het:
- Alle erfelijke eigenschappen van een organisme noemen we het:
- Dit deel van een chromosoom codeert voor 1 eigenschap:
- De variant van een gen noemen we een:
- Bij meiose ontstaan:
- Bij mitose ontstaan:
Genotype
Fenotype
Gen
Allel
Geslachtscellen
Lichaamscellen

Slide 2 - Sleepvraag

Homozygoot vs Heterozygoot
Voorbeeld bij het gen haarvorm
 • Homozygoot
 • 2 dezelfde allelen
 • krul - krul

 • Heterozygoot
 • 2 verschillende allelen
 • krul - steil 

Slide 3 - Tekstslide

Dominant vs Recessief
Dominant:
 • Overheersende allel

Recessief:
 • Onderdrukte allel
Bijvoorbeeld:
 • Bij de oogkleur is het allel bruin dominant over blauw
 • Heb je 1 allel voor bruine ogen en 1 allel voor blauwe ogen dan overheerst het allel voor bruine ogen het allel voor blauwe ogen
 • Je fenotype is dan bruin

Slide 4 - Tekstslide

Hoe noemen we de genotypen?
Homozygoot dominant
 • 2 gelijke dominante allelen voor 1 gen/eigenschap

Homozygoot recessief
 • 2 gelijke recessieve allelen voor 1 gen/eigenschap

Heterozygoot
 • 2 verschillende allelen voor 1 gen/eigenschap

Slide 5 - Tekstslide

Geef alles een locatie!
Homozygoot
Homozygoot
Homozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Heterozygoot
Dominant
Dominant
Dominant
Recessief
Recessief
Recessief

Slide 6 - Sleepvraag

Fenotype

Homozygoot

Een "onderdrukt" allel
De allelen voor een bepaalde eigenschap
Twee verschillende allelen voor een bepaalde eigenschap
De waarneembare eigenschap van een organisme
Twee gelijke allelen voor een eigenschap
Recessief allel
Gen
Heterozygoot

Slide 7 - Sleepvraag

Terugblik
Een man heeft bruin haar en een vrouw blond haar. De man is ....................... wat betekent dat hij twee verschillende ....................... voor het gen voor haarkleur heeft. Hieruit kan je afleiden dat bruin haar ....................... is. De vrouw moet dan wel ....................... zijn. Het gen voor blond haar is dan ....................... De vrouw besluit haar haar rood te verven. Hiermee verandert ze wel haar ......................... maar niet haar .......................
allelen
dominant
fenotype
genotype
heterozygoot
homozygoot
recessief

Slide 8 - Sleepvraag

Genotype noteren
We gebruiken letters:
 • Dominant allel - HOOFDLETTER
 • Recessief allel - kleine letter

Voorbeeld:
 • Homozygoot dominant - AA
 • Heterozygoot - Aa
 • Homozygoot recessief - aa

Slide 9 - Tekstslide

Welke genotype hoort bij welk begrip?
AA
Aa
aa
Homozygoot dominant
Homozygoot recessief
Heterozygoot

Slide 10 - Sleepvraag

Vul het schema verder in, kies de woorden uit het blok hiernaast.
Er blijven woorden over
vast
los
homozygoot dominant
homozygoot ressecief
Aa
AA
heterozygoot
aa

Slide 11 - Sleepvraag


Een bruine cavia, die voor de eigenschap vachtkleur heterozygoot is, krijgt jongen. Deze jongen zijn verwekt door een wit mannetje. Het eerstgeboren jong is wit.

De vachtkleur bruin erft ........................................... over, terwijl de kleur wit ................................. is.

dominant
recessief

Slide 12 - Sleepvraag

Aan de slag
12.1: opdracht 1 t/m 11 af en nagekeken.

Let op: iedereen levert ter controle foto's van het huiswerk in via opdrachten in teams!

Slide 13 - Tekstslide