Dagbesteding; scholing

Dagbesteding; scholing
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding; scholing

Slide 1 - Tekstslide

Doelen
Aan het eind van deze les:
 • Ken je de vier aspecten die een rol spelen bij dagbesteding
 • Weet je wat rehabilitatie is 
 • Heb je kennisgemaakt met de Libermanmethode
 • Weet je wat psycho-educatie is
 • Weet je hoe je educatie kunt inzetten bij zelfzorg
 • Weet je wat themagerichte activiteiten zijn
 • Maak je kennis met verschillende themagerichte activiteiten
 • Weet je wat voor soort trainingen er zijn m.b.t. sociale vaardigheden en opkomen voor jezelf
Aan het eind van deze les:
 • Ken je de vier aspecten die een rol spelen bij dagbesteding
 • Weet je wat rehabilitatie is 
 • Heb je kennisgemaakt met de Libermanmethode
 • Weet je wat psycho-educatie is
 • Weet je hoe je educatie kunt inzetten bij zelfzorg
 • Maak je kennis met verschillende themagerichte activiteiten
 • Weet je wat voor soort trainingen er zijn m.b.t. sociale vaardigheden en opkomen voor jezelf
Doelen

Slide 2 - Tekstslide

Vier aspecten
 • De persoon die aan de dagbesteding meedoet
 • De waarde van de dagbesteding
 • De aard van de dagbesteding
 • De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt

Slide 3 - Tekstslide

Aspecten m.b.t. scholing en educatie
 • Persoon: elk mens is van nature nieuwsgierig en wil groeien
 • Waarde: geeft materiaal om je dag, leven, bestaan vorm en inhoud te geven.
 • Aard: Formele en informele educatie
 • Omgeving: Regulier/speciaal onderwijs, wijkcentrum, internet, etc.

Slide 4 - Tekstslide

Rehabilitatie
een vorm van begeleiding waarbij de focus ligt op het weer mee kunnen doen in de maatschappij

Paul Liberman

Slide 5 - Tekstslide

Kenmerken van rehabilitatie
 • Rehabilitatie is een proces
 • gericht op activiteiten en maatschappelijke participatie
 • Gebruikmaken van de capaciteiten van de zorgvrager
 • Het streven is een zo normaal mogelijk sociaal leven

Slide 6 - Tekstslide

Libermanmethode
Cliënten leren hoe ze zichzelf, rekening houdend met hun ziekte, in de maatschappij kunnen handhaven.
 • Praktische aanpak met dagelijks voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. Veel oefenen, rollenspelen, actief meedenken. Vaste structuur
 • Structuur: kennisverwerving + herkennen en erkennen van wat wordt ervaren
 • Betrekken van de omgeving; maatje vinden en vragen
 • Verschillende doelgroepen

Slide 7 - Tekstslide

Libermanwerkwijze
 • Informatieoverdracht
 • vraag- en antwoordsessies n.a.v. een video-instructie
 • rollenspel
 • keuze van hulpmiddelen
 • bespreken van probleemsituaties
 • praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten

Slide 8 - Tekstslide

als je het woord psycho-educatie hoort, waar denk je dan aan?

Slide 9 - Woordweb

Slide 10 - Video

Psycho-educatie
 • Cliënt en naasten
 • Kennis (ziekte inzicht)
 • Acceptatie 
 • Ervaringsdeskundigen

Slide 11 - Tekstslide

Educatie en inclusie
 • Ieder blijft zichzelf
 • ieder mag er zijn
 • ieder brengt zijn eigen waarde mee
 • we kunnen niet zonder elkaar
 • we doen het met elkaar

Slide 12 - Tekstslide

zelfzorg en inclusie (educatie over zelfzorg)

zelfzorg = alle handelingen die een cliënt verricht, gericht op zichzelf of zijn omgeving, met als doel in leven te blijven, zijn gezondheid te handhaven of te bevorderen en zijn welbevinden te waarborgen

Slide 13 - Tekstslide

Wanneer spreken we over een zelfzorgtekort?

Slide 14 - Open vraag

Screeninglijst zelfzorgtekort
 • het in kaart brengen van de huidige situatie en de mogelijk haalbare situatie
 • de items opgebouwd uit deelhandelingen
 • de trainingsmogelijkheden 
 • periodieke observatie

Slide 15 - Tekstslide

Themagericht
 • aansluiten bij de belevingswereld
 • empowerment
 • themadagen
 • thema als routeplanner

Slide 16 - Tekstslide

Met wat voor thema's zou je kunnen werken?

Slide 17 - Woordweb

Thema's
 • De krant
 • Community theatre
 • Koken en eten
 • ...

Slide 18 - Tekstslide

SoVa training

Slide 19 - Tekstslide

SOVA training Goldstein

 • Introductie
 • Rollenspellen
 • Huiswerk

Slide 20 - Tekstslide

werkopdrachten
Oefenen
Opdrachten geven
Bespreken van vorderingen
Contact via e-mail

Slide 21 - Tekstslide

Opkomen voor jezelf

 • Assertiviteitstraining
 • Weerbaarheidstraining
 • Agressieregulatietraining
 • Territoriumoefeningen

Slide 22 - Tekstslide

Belevingsgerichte activiteiten
Beweging
Sfeer 
Zintuigen
Spel
Snoezelen
Levensboek

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht
Ontwikkelingsmogelijkheden
Structuur
Nabijheid van begeleiding
Benadering
Acuut handelen
Specifiek verzorgend en verpleegtechnisch handelen
Leeftijdsspecifieke kenmerken
Groepsspecifieke kenmerken
Storend gedrag
Fysieke omgeving
Mobiliteit
Veiligeheidsaspecten
Toegankelijkheid en faciliteiten
Omgeving
Opdracht: Reclameposter
Maak een reclameposter en omschrijf daarop waarom jij een passende dagbesteding bent voor jouw doelgroep! Gebruik minimaal drie begrippen uit de onderstaande tabel

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht
Opdracht: Activiteiten
Lees Thieme dagbesteding 2.5:  Activiteiten, middelen, materialen
In deze paragraaf staan veel activiteiten die betrekking hebben op drama, dans, tuinieren, sport & spel en muziek.
Beschrijf welke activiteiten jullie uitvoeren op jullie dagbesteding. Beschrijf per activiteit:
 • Wat het doel is van deze activiteit;
 • Wat de activiteit inhoudt;
 • Wat voor materialen je hiervoor nodig hebt;
 • Wat maakt dat deze activiteit bij jullie dagbesteding aansluit.
Slide 25 - Tekstslide

Opdracht
Opdracht: Activiteiten
Lees Thieme dagbesteding 2.5:  Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers
Opdracht: Samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers
Het gebeurt wel eens dat je samenwerkt met anderen. Denk hierbij aan vrijwilligers en/of mantelzorgers. Voor de volgende opdracht ga je bedenken hoe jullie voor de dagbesteding vrijwilligers en mantelzorgers trekken om bij jullie te komen helpen.
Beantwoord de volgende vragen:
 • Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie vrijwilligers/mantelzorgers trekken?
 • Op wat voor manier gaan jullie de vrijwilligers/mantelzorgers ondersteunen?
 • Hoe zorgen jullie ervoor dat je op een plezierige manier gaat samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers?
 • Hoe gaan jullie je waardering laten zien aan de vrijwilligers en mantelzorgers?


Slide 26 - Tekstslide

Tijd voor de afronding

Slide 27 - Tekstslide