Kerntaak 3 - Werkproces 1

B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
SportMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers

Slide 1 - Tekstslide

Opdracht 1. Werf en informeer SB-deelnemers
Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers.
Opdracht: Organiseer een activiteit waarbij sprake is van het werven en informeren van SB-deelnemers.
Toelichting
Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je een groep SB-deelnemers actief benadert en hun wensen en
behoeften inventariseert. Daarnaast is het de bedoeling dat je de SB-deelnemers informeert over de SBactiviteiten
(les, training, evenement, toernooi, wedstrijd) waar aan ze deel gaan nemen.
Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat er publiciteit gegeven is aan de SB-activiteit. De SBdeelnemers
zijn geïnformeerd en enthousiast gemaakt.
Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers.
Opdracht: Organiseer een activiteit waarbij sprake is van het werven en informeren van SB-deelnemers.
Toelichting
Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je een groep SB-deelnemers actief benadert en hun wensen en
behoeften inventariseert. Daarnaast is het de bedoeling dat je de SB-deelnemers informeert over de SBactiviteiten
(les, training, evenement, toernooi, wedstrijd) waar aan ze deel gaan nemen.
Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat er publiciteit gegeven is aan de SB-activiteit. De SBdeelnemers
zijn geïnformeerd en enthousiast gemaakt.

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 1. Werf en informeer SB-deelnemers 
Opdracht 1. Werf en informeer SB-deelnemers
Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers.
Opdracht: Organiseer een activiteit waarbij sprake is van het werven en informeren van SB-deelnemers.

Toelichting
Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je een groep SB-deelnemers actief benadert en hun wensen en
behoeften inventariseert. Daarnaast is het de bedoeling dat je de SB-deelnemers informeert over de SBactiviteiten
(les, training, evenement, toernooi, wedstrijd) waar aan ze deel gaan nemen.

Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat er publiciteit gegeven is aan de SB-activiteit. De SBdeelnemers
zijn geïnformeerd en enthousiast gemaakt.

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 1. Werf en informeer SB-deelnemers 
De complexiteit van de activiteit
De SB-activiteit waarvoor de SB-deelnemers geworven en geïnformeerd worden dient minimaal 30
minuten te duren. De groepsgrootte is afhankelijk van de complexiteit van de doelgroep. De richtlijn is dat
er minimaal zes SB-deelnemers zijn.

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
· Je verzorgt de publiciteit omtrent de SB-activiteit.
· Je verzamelt informatie over de SB-deelnemers. Je inventariseert de wensen en behoeften van de SBdeelnemers.
Je komt tegemoet aan de verwachtingen van de SB-deelnemers.
· Je bespreekt de mogelijkheden en beantwoordt vragen. Je informeert de SB-deelnemers over de SBactiviteit.
Je maakt de SB-deelnemers enthousiast.

Slide 4 - Tekstslide

Bewijslast?
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen?
Voor opdracht 1 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1. Een verslag van de uitgevoerde opdracht waaruit duidelijk wordt:
· Hoe je publiciteit hebt verzorgd.
· Hoe je de SB-deelnemers hebt geworven.
· Welke informatie je verzameld hebt over de SB-deelnemers.
· Welke informatie je hebt gegeven aan de SB-deelnemers.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
3. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de
aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Slide 5 - Tekstslide

Beoordeling B1-K3-W1 Beoordeling B1-K3-W1

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Competentie 1 en 2 worden door de opleiding  beoordeeld. 
Competentie 3 en 4 worden door het werkveld beoordeeld. 

Slide 8 - Tekstslide

Aandachtspunten beoordeling
- De beoordeling moet met een blauwe pen ingevuld worden. 
- Bij een onvoldoende beoordeling (score 1 of 2) MOET er een onderbouwing zijn. 
- Bij een voldoende / goed beoordeling (score 3 of 4) is een onderbouwing wenselijk. 
- Bij een uitmuntende beoordeling (score 5) MOET er een onderbouwing zijn. 
- De datum = de datum van uitvoering.
- Het werkveld zorgt dat de naam en handtekening van de beoordelaar in de daarvoor bestemde komt. (Houdt voldoende ruimte voor naam en handtekening van tweede beoordelaar van de opleiding).

Werkveld beoordeeld gele gedeelten! 


Slide 9 - Tekstslide

Acties B1-K3-W1
Oriëntatiefase (initiatieffase): 
- Ga brainstormen over hoe jij invulling wil geven aan dit werkproces? 
   Mogelijkheden: clinics, (themagerichte) sportinstuif, sporttoernooi, sportevenement.
- Bespreek de opdracht en jouw ideeën met je praktijkopleider.  
- Maak een beslissing hoe je invulling gaat geven aan je werkproces en wanneer deze plaats zal gaan vinden. 
- Communiceer je invulling en datum van uitvoering met je docent. 

Slide 10 - Tekstslide

Acties B1-K3-W1
Voorbereidingsfase:
Maak een stappenplan waarin onderstaande sowieso naar voren komt;
- Welke acties moet jij doen om je deelnemers te werven? (wegzetten in tijd - datum/deadline)
- Hoe ga je je deelnemers informeren (PR-plan - leereenheid 3)? 
- Hoe ga je de beginsituatie van je deelnemers bepalen (koppeling OPS)? 
   Denk aan: verhouding jongens/meisjes, leeftijd, kenmerken op;motorisch, cognitief en sociaal
   affectief gebied. (verwerk resultaten in bewijslast) 
- Hoe ga je de wensen/behoeften van de deelnemers in kaart brengen? Welke acties voor jij uit? 
   Denk aan: enquetes en interviews met potentiële deelnemers, gesprekken met
   ouders/leerkrachten etc. (verwerk resultaten in bewijslast)

Slide 11 - Tekstslide

Acties B1-K3-W1
Uitvoeringsfase + nazorg: 
- Zorg dat je praktijkopleider op de hoogte is van de invulling van je werkproces. 
- Neem voorafgaand aan de uitvoering het beoordelingsprotocol van het werkproces door met
   je praktijkopleider. 
- Voer je werkproces uit. 
- Evalueer je uitgevoerde werkproces met je praktijkopleider. 
- Laat je uitgevoerde werkproces beoordelen door je praktijkopleider; zie sheet
   aandachtspunten beoordeling. '

- Schrijf een evaluatieverslag zoals het in het werkproces beschreven staat. 

Slide 12 - Tekstslide

Veel succes! 

Slide 13 - Tekstslide