cross

Niveau C les 2
Begrijpend lezen met
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Digibordles les 2 - niveau C

Onderdelen in deze les

Niveau C les 2
Begrijpend lezen met

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij de digibordles van Kidsweek in de Klas. In de lesinstructie leest u hoe u de les kunt geven.
.
Weten jullie nog waar de Sintfilms over gaan?
Schrijf het op je wisbordje of doe mee met je eigen device.

Slide 2 - Open vraag

Voorkennis ophalen
Vraag uw leerlingen wat zij al weten over het onderwerp.

Interactief
Laat uw leerlingen hun antwoord voor zichzelf opschrijven op een wisbordje of kladblaadje. Vervolgens wisselen uw leerlingen de informatie in tweetallen uit. Ook kunnen uw leerlingen meedoen met hun eigen device. Vink hiervoor 'devices in de klas' aan, links onderaan uw scherm. Uw leerlingen gaan naar www.kidsweekindeklas.nl/leerling en loggen in met de toegangscode die links onderaan het scherm staat. 
Dit ga je leren!
Uit de tekst 'Ho-ho-hoe onstond de Kerstman' kan ik afleiden hoe de hoofdpersonen zich voelen en gedragen. 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sinterklaas:
bang
in paniek

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Guus Slim:

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoge Pief: 
Sem: 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Heb ik het lesdoel behaald?
Kunnen jullie vertellen waar de tekst over gaat?

Wat kunnen jullie vertellen over de gevoelens van Hoge Pief en Sem?


Slide 10 - Tekstslide

Terugkoppeling lesdoelen
Bespreek samen met uw leerlingen of jullie de lesdoelen hebben behaald.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak nu de opdrachten in je lesboekje.
timer
20:00

Slide 12 - Tekstslide

Zelfstandige verwerking
Uw leerlingen de opdrachten in hun lesboekje of digitaal.
       
        Draai maar aan het rad! Kan jij de reflectievragen beantwoorden?

 
Terugblik 

Slide 13 - Tekstslide

Terugkoppeling lesdoelen
Bespreek samen met uw leerlingen of jullie de lesdoelen hebben behaald.
0

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Tot de volgende keer!

Slide 15 - Tekstslide

WELKOM bij de digibordles van Kidsweek in de Klas. In de lesinstructie leest u hoe u de les kunt geven.