The Cloudmaker

THE CLOUDMAKER
Ontdek een ode aan de Latijns-Amerikaanse cultuur in film!
Spaans
klas
1 - 3
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Deze les bevat een korte Spaanse film (The Cloudmaker - 8 minuten) luister- en kijkopdrachten. Optioneel kunnen de leerlingen de film ook verwerken met een creatieve foto-opdracht (45 minuten). The Cloudmaker is een korte Spaanstalige animatiefilm over een ontmoeting tussen een jong meisje en een oude man die figuren kan maken van de wolken. Leerdoel van de les: Leerlingen ontdekken hoe de filmmaker een ode aan Latijns-Amerika heeft vormgegeven. Er is ook een optionele, verdiepende opdracht beschikbaar, waarbij de leerlingen zelf een ode aan een Spaanstalig land vormgeven. Deze les is gemaakt door het Netwerk Filmeducatie. Auteur: Yimmy Gomez Lozano Redacteur: Fenny Postma(Netwerk Filmeducatie) en Spanish Filmfestival Eindredactie: Vincent Hodde (Netwerk Filmeducatie)

Instructies

Benodigdheden:
  • Projector/beamer
  • (Optioneel) Device om foto's mee te maken (camera, telefoon, etc.)

Onderdelen in deze les

THE CLOUDMAKER
Ontdek een ode aan de Latijns-Amerikaanse cultuur in film!
Spaans
klas
1 - 3

Slide 1 - Tekstslide

Deze les is voor VO klas 1-3 
De les duurt 40 minuten

In de les onderzoeken de leerlingen hoe een filmmaker een ode brengt aan Zuid-Amerika en in het extra deel brengen ze zelf een ode aan een Spaanstalig land. 

Leerlingen verdiepen zich hierdoor in de Spaanse cultuur/burgerschap en maken kennis met vormgeving in film. 

Deze les bestaat uit twee delen. Het tweede deel is een extra les met opdracht en kan flexibel worden ingezet.
Aan het einde van deze les kan ik...

...minimaal twee Latijns-Amerikaanse landen aanwijzen op de landkaart.
...mijn eigen mening over de film The Cloudmaker verwoorden.
...uitleggen hoe de maker de vormgeving (geluid en details) in de film The Cloudmaker heeft ingezet om de ode vorm te geven.


...mijn eigen ode in beeld vormgeven. (optioneel)

Leerdoelen

Slide 2 - Tekstslide

Bespreek de leerdoelen

Licht toe dat de leerlingen in deze les gaan kijken naar een Spaanstalige film. In de les verwoorden ze hun mening over de film en onderzoeken ze hoe de film gemaakt is. 

Kies de beste Spaanse vertaling voor de titel van de film The Cloudmaker :
A
Creador de nubes
B
El creador nubes
C
El creador de nubes
D
El creadornubes

Slide 3 - Quizvraag

Vertaling van titel

Leg uit dat 'The Cloudmaker' de titel is van de film die jullie deze les gaan kijken. Het is een Spaanstalige film. Wat zou hiervoor de Spaanse vertaling zijn?
Welke beelden 'zie' jij bij het geluid?
Luister naar de eerste minuut van de film

Slide 4 - Tekstslide

Luisteropdracht

Voordat we de hele film gaan kijken ben ik benieuwd welke beelden jullie 'zien' bij de eerste minuut van de film!

Vraag: Welke beelden 'zie' jij bij het geluid?

Deelvragen:
Waar denk je dat het fragment zich afspeelt? Wat heb je gehoord waardoor je dat denkt?

Op de volgende slide vind je het fragment met beeld. Vertel dat jullie het filmfragment gaan kijken met beeld. Na het fragment koppel je met je leerlingen terug of het beeld dat ze zagen overeenkomt met hun eigen 'visie' vooraf.

Slide 5 - Video

Bekijk de eerste minuut uit The Cloudmaker (Hanna van Niekerk, 2020)
Komen de beelden uit de film overeen met hoe jij het voor je 'zag'? 
We gaan de film kijken. Kun jij zien dat de film een ode is aan Latijns-Amerika?

Slide 6 - Tekstslide

Nabespreken luisteropdracht + kijkopdracht voor bij de film

Luisteropdracht: Komen de beelden uit de film overeen met hoe jij het voor je 'zag'?

Kijkopdracht: We gaan de film kijken. Kun jij zien dat de film een ode is aan Latijns-Amerika? Let op door welke elementen dit komt. Welke details en iconen zijn er in de film verwerkt?

Slide 7 - Video

Bekijk de film The Cloudmaker (Hanna van Niekerk, 2020) in zijn geheel
Geef een reactie op de film in één woord!
Kon je duidelijk zien dat deze film een ode is aan Latijns-Amerika?
Waar ging de film volgens jou over?
Link naar kaart

Waar liggen de steden Caracas en Rio de Janeiro?
Bespreek in tweetallen wat je weet over Latijns-Amerika. Wat herkende je hiervan terug in de film?

Slide 8 - Tekstslide

Nabespreken film

Reactie: Laat de leerlingen een eerste reactie op de film geven. Waar ging de film over? (Hier kunnen verschillende antwoorden op zijn.)

Vraag: Hebben de leerlingen duidelijk kunnen zien dat de film een ode is aan Latijns-Amerika?

Vraag: Waar ligt Latijns-Amerika? In de film komen de twee steden Caracas en Rio de Janeiro langs. Kunnen de leerlingen deze twee steden vinden? (Door op de link bij het oogje te klikken kom je uit op Google Earth waar je het continent kunt laten zien en kunt inzoomen op deze twee steden.)

Bespreek: Laat de leerlingen in tweetallen bespreken wat ze weten over Latijns-Amerika. Wat herkenden ze hiervan terug in de film?
Hoe kon jij Latijns-Amerika herkennen in de film? Denk hierbij aan het geluid, kleuren, details, etc.

Slide 9 - Woordweb

Nabespreken film

De filmmaker wilde met deze film een ode aan Latijns-Amerika brengen. Hoe kon je Latijns-Amerika herkennen in de film?

Mogelijke antwoorden:
- Latijns-Amerikaanse herkenningspunten zoals het Christusbeeld kwamen in beeld.
- De Latijns-Amerikaanse traditionele kleding wordt gedragen.

Laten we eens kijken wat de filmmaker hierover zegt. Bekijk op de volgende slide een videoboodschap van de filmmaker.

Slide 10 - Video

Videoboodschap van filmmaker Hanna van Niekerk

Vertel kort: de leerlingen hebben meer geleerd over hoe de filmmaker de film heeft gemaakt. De maker wilde een ode brengen aan Latijns-Amerika. Wat vinden ze ervan? Is de filmmaker er in geslaagd om de ode goed vorm te geven? Leg uit waarom wel/niet?
Christusbeeld, Rio de Janeiro (Brazilie)
Welke gevoel roept dit beeld op?
Hoe komt dat?

Slide 11 - Tekstslide

Filmische vormgeving - details

In de video noemt de filmmaker dat ze niet te gedetailleerd konden werken. Deze keuze heeft invloed op de sfeer van de film.

Kijk maar eens goed! Bekijk dit beeld: Wat zie je? Roept dit beeld een gevoel op? Welke sfeer heeft het?

Ga naar de volgende slide en vergelijk het met een beeld van de werkelijkheid.
Christus de Verlosser
(Rio de Janeiro, Brazilië)

Slide 12 - Tekstslide

Filmische vormgeving - details

Bekijk nu de foto van de werkelijkheid. Roept dit dezelfde sfeer op als het beeld uit de film? Wat zijn de verschillen? Hoe zou het zijn als het filmbeeld ook zo gedetailleerd zou zijn?

Laten we naar nog een filmbeeld kijken!
Caracas
(Venezuela)

Slide 13 - Tekstslide

Filmische vormgeving - details

Zie je hier dezelfde verschillen als op de vorige slide? Wat is hier het effect van het weglaten van de details?
Luister naar het liedje
Vind je dit lied goed gekozen bij de film?

Slide 14 - Tekstslide

Filmische vormgeving - ode

De filmmaker heeft haar ode aan Latijns-Amerika zichtbaar gemaakt door steden te gebruiken in de film, maar ook door cultuur te verwerken in de film. Kijk maar eens goed naar deze klederdracht en luister naar het lied (hier had de filmmaker het over in de video).

Vraag: Vind je dit lied goed gekozen bij de film?
Hoeveel sterren geef jij de film?
☆☆☆☆☆

Slide 15 - Tekstslide

Recensie

Hoe beoordelen de leerlingen de film nu ze de keuzes van de filmmaker beter hebben onderzocht?

Overleg: Laat ze in tweetallen overleggen en minimaal twee argumenten aandragen voor hun keuze.
Aan het einde van deze les kan ik...

...minimaal twee Latijns-Amerikaanse landen aanwijzen op de landkaart.
...mijn eigen mening over de film The Cloudmaker verwoorden.
...uitleggen hoe de maker de vormgeving (geluid en details) in de film The Cloudmaker heeft ingezet om de ode vorm te geven.


...mijn eigen ode in film vormgeven. (optioneel)

Leerdoelen

Slide 16 - Tekstslide

Afronding les
Vanaf hier is de les flexibel vorm te geven, kies wat past bij jouw lespraktijk:

1. De les afronden: Neem de leerdoelen door. Zijn deze leerdoelen behaald door de leerlingen?

2. Verleng de les met een extra opdracht: ga door naar slide 20.

3. Rond de les af en ga de volgende les door met de opdracht: Neem de leerdoelen door. Zijn deze leerdoelen behaald door de leerlingen?
Les 2:
Maak een ode aan een Spaanstalig land

Slide 17 - Tekstslide

Optionele vervolgles
Verbind wat bij elkaar hoort:
Verwijzing naar Chili
Verwijzing naar klederdracht
Verwijzing naar Rio de Janeiro (Brazilië)
Verwijzing naar Caracas (Venezuela)
Liedje

Slide 18 - Sleepvraag

Ophalen vorige les

Wat hebben we vorige les gedaan?
Herhaal kort dat jullie de film The Cloudmaker hebben gekeken. Wat weten de leerlingen daar nog van?

Opdracht: Laat de leerlingen verbinden wat bij elkaar hoort.
Aan het einde van deze les kan ik...

...mijn eigen ode in beeld vormgeven.

Leerdoel - Les 2

Slide 19 - Tekstslide

Bespreek de leerdoelen

In deze les gaan de leerlingen, geïnspireerd door de film The Cloudmaker zelf een ode aan een Spaanstalig land verbeelden.

In een ode wordt iets of iemand geprezen. Laat de leerlingen nadenken: waar zouden zij een ode aan willen brengen?

Waar wil jij een ode
aan brengen?

Slide 20 - Open vraag

Ode

Waar zouden de leerlingen een ode aan willen brengen?

Vertel dat de leerlingen deze les een ode gaan vormgeven in beeld. Net zoals de filmmaker van The Cloudmaker dat gedaan heeft.
Opdracht
Je maakt in duo's een beeld waarin je een ode brengt aan een Spaanstalig land! Een beeld mag een foto, collage of tekening zijn. In het beeld zijn de volgende punten verwerkt:
1. Duidelijke verwijzingen naar het door jullie gekozen land.
2. Eén element uit het land wat je mooi of geluksmakend vindt. Hier gaat het verhaal over.
3. Een uitgewerkte vormgeving. 

Doorloop de stappen.
Stap 1
Bekijk de video op de volgende slide. Over welk land, dat langskomt in de video, ga jij een beeldverhaal maken? Kies samen een land uit.

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht
Duur: ongeveer 45 minuten
Leerlingen maken een opdracht, waarin ze een ode aan een Spaanstalig land brengen.

Je maakt in duo's een beeldverhaal waarin je een ode brengt aan een Spaanstalig land. Het beeldverhaal bestaat uit één foto/collage/tekening waarin:
1. direct duidelijk wordt welk land wordt afgebeeld;
2. je een kenmerk van het land hebt verwerkt;
3. je nagedacht hebt over de vormgeving van het beeld.

Doorloop de stappen op de volgende slides om tot je beeldverhaal te komen.

Slide 22 - Video

Bekijk de video over dit Spaanstalige land.
Stap 2
Doe onderzoek naar het land dat jij gekozen hebt.

Zoek op:
1. De grootste nationale held;
2. De populairste toeristische attractie;
3. Het favoriete gerecht;
4. De mooiste (en tradionele?) outfits;
5. De grootste feestdag.
Stap 3
Aan de slag!
Kies één element wat jij het mooiste vindt aan het door jouw gekozen land. Dit element ga je verwerken in je beeld.

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht

Stap 2:
Doe onderzoek naar het land dat jij gekozen hebt.

Zoek op:
1. De grootste nationale held;
2. De populairste toeristische attractie;
3. Het favoriete gerecht;
4. De mooiste (en tradionele?) outfits;
5. De grootste feestdag.

Stap 3:
Aan de slag!

Kies één element wat jij het mooiste vindt aan het door jouw gekozen land. Dit element ga je verwerken in je beeld.
Stap 4
Je gaat het land verbeelden, maar ook een ode brengen aan het land door het element dat jij het mooist vindt te vergroten! Deze ode kan je versterken in je beeld met de juiste vormgeving!

Probeer met kleurgebruik, perspectief, kaders en licht/schaduwen de juiste sfeer te creeren in het beeld. Experimenteer en probeer uit. Maak minimaal drie versies van je beeld!

Voor tips: klik op de sterretjes rechts op deze slide.
Color grading
Color grading is een proces dat in de postproductie van een film wordt toegepast om beelden te versterken. Nog voor ze gaan filmen (pre-productie) maken regisseurs vaak al een moodboard om de sfeer en kleurstelling te bepalen die ze bij het filmen zullen nastreven. Kijk maar eens goed naar de voorbeelden. Lukt het jou om met kleuren de juiste sfeer neer te zetten in je beeld?
Perspectief
Bekijk hier hoe je perspectief en kaders kan inzetten in je beeld.

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht

Stap 4:
Je gaat het land verbeelden, maar ook een ode brengen aan het land door het element dat jij het mooist vindt te vergroten! Deze ode kan je versterken in je beeld met de juiste vormgeving!

Probeer met kleurgebruik, perspectief, kaders en licht/schaduwen de juiste sfeer te creeren in het beeld. Experimenteer en probeer uit. Maak minimaal drie versies van je beeld!

Voor tips: klik op de sterretjes rechts op deze slide.

Kies het mooiste beeld uit
en lever het hier in:

Slide 25 - Open vraag

Nabespreken opdracht

Bespreek de beelden met de leerlingen na. Is het land duidelijk te herkennen?

Hoe hebben de leerlingen de ode zichtbaar gemaakt?
Hoeveel sterren geef jij deze les?
☆☆☆☆☆

Slide 26 - Tekstslide

Waardeer de les

We horen graag hoe jij en je leerlingen de les hebben ervaren! Je kunt hem een score geven via de sterren op de homepage van de les op LessonUp. Meer feedback? Mail ons op: netwerkfilmeducatie@eyefilm.nl.
Meer films in de klas?  

Slide 27 - Tekstslide

Film in de Klas

Kijk voor meer gratis films en lespakketten van Film in de Klas voor het primair- en voortgezet onderwijs op Schooltv.

Meer lessen zoals deze