Quiz actualiteiten examinering

Wat is waar met betrekking tot de nieuwe rekeneisen?
A
Het eindresultaat gaat meetellen
B
Het rekenexamen blijft een instellingsexamen
C
Met ingang van cohort 2021
D
Vrijstelling van N2 naar N3 met 2F vervalt
1 / 10
volgende
Slide 1: Quizvraag
WiskundeMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Wat is waar met betrekking tot de nieuwe rekeneisen?
A
Het eindresultaat gaat meetellen
B
Het rekenexamen blijft een instellingsexamen
C
Met ingang van cohort 2021
D
Vrijstelling van N2 naar N3 met 2F vervalt

Slide 1 - Quizvraag

Is de omkeerregeling een recht van de student?
A
Ja
B
Alleen voor niveau 4 studenten
C
Alleen bij omkeren met Engels of Duits
D
Nee

Slide 2 - Quizvraag

Sleep naar het juiste vak
Zorgen
Borgen
Vaststellen instellingsexamen
Opstellen examenplan
Vaststellen kwaliteitsdoelen examinering
Adviseren over examenbeleid

Slide 3 - Sleepvraag

Welke student die gebruik maakt van de omkeerregeling is gezakt?
A
Nederlands 6, Engels: 6, Duits 5
B
Nederlands 6, Engels 5, Duits 5
C
Nederlands: 5, Engels 5, Duits 6
D
Nederlands 6, Engels 5, Duits 6

Slide 4 - Quizvraag

Wanneer kan een niveau 4 student de omkeerregeling aanvragen?
A
Als hij op moment van diplomeren minder dan 6 jaar onderwijs heeft gevolgd in Europees Nederland
B
Als de student de Nederlandse taal onvoldoende beheerst
C
Als de student een andere moedertaal heeft
D
Als de student aan alle 3 de eisen van A, B en C voldoet

Slide 5 - Quizvraag

Wat is de nieuwe naam voor het procesgebied Leren Procesarchitectuur Examinering?
A
Informeren en valideren
B
Formatief evalueren
C
Verzamelen bewijsstukken
D
Ontwikkelingsgericht toetsen

Slide 6 - Quizvraag

Mag een school een student verplichten om een voldoende te halen voor een bepaald keuzedeel?
A
ja
B
nee

Slide 7 - Quizvraag

Wat is de regel voor studenten die 4 keuzedelen hebben afgelegd?
A
Het keuzedeel met het laagste eindcijfer valt af voor de compensatieregeling
B
Alle 4 de keuzedelen tellen mee in de compensatie-regeling
C
De student bepaalt welke 3 keuzedelen meetellen in de compensatieregeling

Slide 8 - Quizvraag

Kun je een student een vrijstelling geven voor een keuzedeel op basis van werkervaring?
A
ja
B
nee

Slide 9 - Quizvraag

Keuzedeelverplichting voor N4 naar 720 Sbu, voor wie?
A
voor studenten cohort 2022
B
voor alle studenten met ingang van 1-8-2022

Slide 10 - Quizvraag