BE1 5.7 Grammatica zinsdelen: bwb

N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

N
E
D
E
R
L
A
N
D
S

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lezen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer je? herhaling zinsdelen pv t/m mv
bijwoordelijke bepaling (bwb)

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekend met bwb? Ga aan de slag! Of, volg de uitleg van Straver.
Wat?
§ 5.7 Grammatica zinsdelen:  opdrachten 1 t/m 7
Hoe?
Leerwerkboek B
Hulp?
Boek, klasgenoot, Straver
Resultaat?
Huiswerk 
Leerdoel?
Zinsdelen herhalen, bijwoordelijke bepaling
Klaar?
Daltontaak, lezen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vaste volgorde van zinsdelen benoemen (blz. 152)
1. persoonsvorm(en) onderstrepen
2. zinsdeelstrepen (enkele + dubbele bij samengestelde zin)
3. werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde
4. onderwerp
5. lijdend voorwerp
6. meewerkend voorwerp
7. bijwoordelijke bepaling

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De bijwoordelijke bepaling
(bwb)
Nadat je de zin in vaste volgorde hebt ontleed blijven er soms zinsdelen over. 
Alle zinsdelen die je overhoudt noem je bijwoordelijke bepaling. 
Daarom noemen we noemen de bijwoordelijke bepaling ook wel 'de prullenbak’. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een bwb zegt iets over het gezegde of de hele zin. 
De bwb geeft vaak antwoord op vragen als: wanneer, waar hoe... ?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende bijwoordelijke bepalingen
(2e klas lesstof)

Slide 9 - Tekstslide

VWO moet de verschillende soorten bwb's kunnen herkennen. 
Welk beroep heeft jouw interesse?

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Benoem de zinsdelen in de vaste volgorde:

Als je jong bent, wil je vaak een standaardberoep. 

1. persoonsvorm(en) (pv)
2. enkele en dubbele zinsdeelstrepen
3. werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde (wg, ng)
4. onderwerp (o)
5. lijdend voorwerp (lv)
6. meewerkend voorwerp (mv)
7. bijwoordelijke bepaling (bwb)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als je jong bent, wil je vaak een standaardberoep.

  1. Als  je  jong  bent,  wil  je  vaak een standaardberoep.
  2. Als / je / jong / bent, // wil  / je /  vaak  / een standaardberoep.
  3. -     /  o  /  ng /     ng    //   wg / o  /   bwb /                   lv


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let op bij bwb!
  • Er kunnen geen, één of meerdere bwb in een zin voorkomen.
  • Een bwb die uit een aantal woorden bestaat, begint vaak met een voorzetsel. Bijvoorbeeld: op de kast
  • Ook woorden die  geen duidelijke vraag beantwoorden, zijn bwb. Bijvoorbeeld: niet, misschien, ook, hopelijk

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen of nog een zin oefenen?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nog eentje oefenen?

De bewoners van Nieuwpoort waren al meerdere malen met klachten op het bureau gekomen. 

1. persoonsvorm(en) (pv)
2. enkele en dubbele zinsdeelstrepen
3. werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde (wg, ng)
4. onderwerp (o)
5. lijdend voorwerp (lv)
6. meewerkend voorwerp (mv)
7. bijwoordelijke bepaling (bwb)

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nog eentje oefenen!


  1. De bewoners van Nieuwpoort waren al meerdere malen met klachten op het bureau gekomen. 
  2.  De bewoners van Nieuwpoort / waren / al meerdere malen / met klachten / op het bureau / gekomen. 
  3. o / wg / bwb / bwb / bwb / wg

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat?
§ 5.7 Grammatica zinsdelen:  opdrachten 1, 2, 4 en 5
(Mag je  3, 4 en 5 overslaan na opdracht 2? Maak 6 en 7.)
Hoe?
Leerwerkboek
Hulp?
Boek, klasgenoot, Straver
Resultaat?
Huiswerk 
Leerdoel?
Zinsdelen herhalen, bijwoordelijke bepaling
Klaar?
Daltontaak, lezen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ging het in de klas?

Wat weet je nu?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je nu?


herhaling zinsdelen pv t/m mv
bijwoordelijke bepaling (bwb)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Einde van de les

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies