NaSk H7 Paragraaf 4

Welkom
Doe je jas uit en tassen van tafel
Potlood/pen op tafel
Schrift en boek op tafel
Telefoons in de tas
Pak je laptop!
Ga op je eigen plek zitten!


1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom
Doe je jas uit en tassen van tafel
Potlood/pen op tafel
Schrift en boek op tafel
Telefoons in de tas
Pak je laptop!
Ga op je eigen plek zitten!


Slide 1 - Tekstslide

Welkom
Doe je jas uit en tassen van tafel
Potlood/pen op tafel
Schrift en boek op tafel
Telefoons in de tas
Ga zoveel mogelijk op je eigen plek zitten!


Slide 2 - Tekstslide

Deze les
Oefentoets gezamelijk maken

10 minuten per slide

stel vragen

vrijdag toets; neem geo + potlood + rekenmachine mee!

Slide 3 - Tekstslide

De veerunster (blz 227 te zien)

Slide 4 - Tekstslide

De veerunster (blz 227 te zien)

Slide 5 - Tekstslide

De veerunster (blz 227 te zien)

Slide 6 - Tekstslide

De veerunster (blz 227 te zien)

Slide 7 - Tekstslide

De veerunster (blz 227 te zien)

Slide 8 - Tekstslide

Een kracht tekenen
Begin de pijl op het aangrijpingspunt

De richting van de pijl geeft de richting van de kracht aan

De lengte van de pijl geeft de grootte van de kracht aan

Zet bij je pijl altijd de letter F (met nodige info)

Slide 9 - Tekstslide

Deze les:
Veerkracht

Jullie hebben hier de proef van gedaan voor de vakantie

Hier moesten jullie nog een uitleg over krijgen


Slide 10 - Tekstslide

Uitrekking

Slide 11 - Tekstslide

Veerkracht berekenen
Jullie hebben een bepaalde uitrekking gemeten bij steeds grotere krachten

Met deze twee gegevens kan je de veerconstante uitrekenen

De veerconstante is hoe "stug" een veer is

Slide 12 - Tekstslide

Veerkracht berekenen
De formule om de veerconstante uit te rekenen is;

C = F / u
C = veerconstante (in N/cm of N/m)
F = kracht (in N)
u = uitrekking (in cm of m)

Slide 13 - Tekstslide

Veerkracht berekenen
Om dan de veerkracht te berekenen moet je gebruiken;

F = C × u


Slide 14 - Tekstslide

Controle opdracht
Een bepaalde veer rekt 4,8 cm uit bij 8,4N

a) Bereken de veerconstante van deze veer
b)Bereken hoe ver deze veer zou uitrekken bij 12,6N

Slide 15 - Tekstslide

Controle opdracht
Een bepaalde veer rekt 4,8 cm uit bij 8,4N

a) Bereken de veerconstante van deze veer
b)Bereken hoe ver deze veer zou uitrekken bij 12,6N

a) C = F / u --> 8,4 / 4,8 = 1,75N/cm
b) u = F / C --> 12,6 / 1,75 = 7,2 cm

Slide 16 - Tekstslide

Nu in de les doen:
42 t/m 48 af in deze les, anders in pauze door
op bladzijde 239

Slide 17 - Tekstslide