All Right hoofdstuk 3 gr+uitleg

1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Do you remember what the rules are when it comes to comparatives and superlatives?
Hint: denk bijv. aan het verschil met korte en lange woorden.

Slide 2 - Woordweb

Comparatives and superlatives
Trappen van vergelijking
- Comparative: vergrotende trap
- Superlative: overtreffende trap
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.
A
B
C

Slide 3 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 1 lettergreep:
- Comparative: -er
- Superlative: -est
old
older
oldest

Slide 4 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
1.  Bijvoeglijk naamwoord eindigt op een -e,
gebruik dan -r en -st.
large
larger
largest
Spellingsregels:

2.  Bijvoeglijk naamwoord eindigt op medeklinker + y,
gebruik dan -ier en -iest.
happy
happier
happiest

Slide 5 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
hot
hotter
hottest
Spellingsregels:

3.  Bijvoeglijk naamwoord eindigt op 1 klinker (a, e, i, o, u)
+ 1 medeklinker, medeklinker verdubbelen
big
bigger
biggest

Slide 6 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 3 lettergrepen of meer:
- Comparative: more
- Superlative: most
expensive
more expensive
most expensive

Slide 7 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
famous
more famous
most famous
Zelfde regel geldt voor bijvoorbeeld: famous en boring
boring
more boring
most boring

Slide 8 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
good/well
better
best
Uitzonderingen (uit je hoofd leren!)
bad/ill
worse
worst
much/many
little
more
less
most
least

Slide 9 - Tekstslide


She is young, but he is ...
A
younger
B
more young

Slide 10 - Quizvraag


I am happy, but she is ...
A
happyer
B
happier

Slide 11 - Quizvraag

Her cat is cute, but my cat is the...
A
most cute
B
cutest

Slide 12 - Quizvraag


This is good, but that would be ...
A
gooder
B
better

Slide 13 - Quizvraag


This is expensive, but that is ...
A
expensiver
B
more expensive

Slide 14 - Quizvraag

It's hot in here, but outside it is even ....

Slide 15 - Open vraag

This is an interesting book, but that one is ....

Slide 16 - Open vraag


I'm bad in math, but even ...... in English
A
badder
B
more bad
C
worse
D
worst

Slide 17 - Quizvraag

My house is (big) ...
than yours.

Slide 18 - Open vraag

Who is the (rich) ...
woman on earth?

Slide 19 - Open vraag

This flower is (beautiful)
... than that one.

Slide 20 - Open vraag

Who is the (good) .... football player in the world?
A
better
B
gooder
C
goodest
D
best

Slide 21 - Quizvraag

What is your ... (bad) subject at school?
A
badder
B
worse
C
worst
D
baddest

Slide 22 - Quizvraag

The ... (little) you can do is study for the tests.
A
leasest
B
least
C
littlest
D
less

Slide 23 - Quizvraag

Geef jezelf een cijfer van 1-10 in hoeverre je de comparatives&superlatives hebt begrepen.

Slide 24 - Open vraag

Do you remember the difference between the present simple (I always walk home) and the present continuous? (I am walking home right now).

Slide 25 - Woordweb

Do you remember the rules of the present simple (I always walk home) and the present continuous? (I am walking home right now). Wat zijn de ingrediënten per tijd?

Slide 26 - Woordweb

1. I like scary movies.
2. He is walking the dog.
3. We are dancing all night long.
4. She plays the piano.
5. They are my parents.
Present Simple
Present Continuous
1
2
3
4
5

Slide 27 - Sleepvraag

(to be)
He ..... my brother.
A
am
B
are
C
is

Slide 28 - Quizvraag

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 29 - Quizvraag

Present simple
He ..... (to call)
A
call
B
calls

Slide 30 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

She often ..... documentaries.
A
watch
B
is watching
C
watches
D
watching

Slide 31 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

He ...... for his teacher at the moment.
A
look
B
looking
C
looks
D
is looking

Slide 32 - Quizvraag

My mother______( to cook) dinner right now. (Present Simple or Present Continuous)

Slide 33 - Open vraag

Tom ______ ( to study ) English at school.

Slide 34 - Open vraag

I am very busy. I ____( to study) for the test now.

Slide 35 - Open vraag

My sister _____ ( to cook) pasta twice a week. (Pr. Simple or Pr. Cont.)

Slide 36 - Open vraag

Extra uitleg?
Bekijk dan de uitleg slides hieronder om de stof (nog) beter te begrijpen en voor aantekeningen.

Slide 37 - Tekstslide

Present simple

Wanneer? Als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurd. Of als iets een feit is.Slide 38 - Tekstslide

Present simple

+ (positief)    --> werkwoord  of werkwoord +s

I walk to school every day.

She walks to school every day.

- (negatief) -->  don't + werkwoord of doesn't + werkwoord

I don't  like dancing.

He doesn't like dancing.Slide 39 - Tekstslide

Signaalwoorden
Every day, always, never, regularly, every year 

Slide 40 - Tekstslide

Present continuous
Wanneer? Als iets nu bezig is en nog een tijdje voortduurt

Slide 41 - Tekstslide

Present continuous

+ (positief) --> 'to be' + werkwoord + ing

- (negatief) --> 'to be' +not + werkwoord + ing

? (vraag) --> 'to be' + werkwoord + ing

Slide 42 - Tekstslide

Signaalwoorden
Now, right now, at the moment 

Slide 43 - Tekstslide