Sensoren: Het Detecteren van de Wereld om ons Heen

Sensoren: Het Detecteren van de Wereld om ons Heen
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Sensoren: Het Detecteren van de Wereld om ons Heen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de definitie van een sensor begrijpen en enkele toepassingen ervan benoemen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over sensoren?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een sensor?
Een sensor is een apparaat dat een uitvoersignaal produceert om een fysiek fenomeen waar te nemen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Functie van sensoren
Sensoren detecteren gebeurtenissen of veranderingen in hun omgeving en sturen deze informatie naar andere elektronica.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Analoge sensoren
Potentiometers en force-sensing resistors zijn voorbeelden van analoge sensoren die nog steeds veel worden gebruikt.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toepassingen van analoge sensoren
Analoge sensoren worden gebruikt in productie, luchtvaart, geneeskunde, robotica en andere aspecten van ons dagelijks leven.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Andere soorten sensoren
Er zijn verschillende sensoren die chemische en fysische eigenschappen van materialen meten, zoals optische sensoren en elektrochemische sensoren.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voordelen van kleine sensoren
Kleinere sensoren hebben meestal een kleinere invloed op wat er wordt gemeten en kunnen andere voordelen bieden.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Microsensoren en MEMS-technologie
Met de vooruitgang in technologie kunnen microsensoren op microscopische schaal worden vervaardigd met behulp van MEMS-technologie.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voordelen van microsensoren
Microsensoren hebben vaak een snellere meettijd en hogere gevoeligheid in vergelijking met macroscopische benaderingen.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wegwerpsensoren
Wegwerpsensoren zijn goedkope en gebruiksvriendelijke apparaten voor kortetermijnmonitoring of enkelschotsmetingen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voordelen van wegwerpsensoren
Met wegwerpsensoren kunnen kritische analytische informatie snel, betaalbaar en betrouwbaar worden verkregen zonder recalibratie en zorgen over besmetting.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toepassingen van wegwerpsensoren
Wegwerpsensoren kunnen worden gebruikt in verschillende situaties, zoals medische tests, milieumonitoring en voedselveiligheid.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting
Een sensor is een apparaat dat een uitvoersignaal produceert om een fysiek fenomeen waar te nemen. Er zijn verschillende soorten sensoren met verschillende toepassingen.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen en antwoorden
Stel vragen aan de studenten over wat ze hebben geleerd en beantwoord eventuele vragen die ze hebben.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht: Ontwerp een nieuw type sensor
Laat de studenten een opdracht uitvoeren waarbij ze een nieuw type sensor moeten ontwerpen voor een specifieke toepassing.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktijkvoorbeelden
Laat praktijkvoorbeelden zien van sensoren in actie, zoals een videodemonstratie van een robot die sensoren gebruikt.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verdere studie
Moedig de studenten aan om verder te studeren over sensoren en hun toepassingen in verschillende vakgebieden.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie
Voer een evaluatie uit om te controleren of de studenten de lesdoelen hebben bereikt.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bronvermelding
Vermeld de bronnen waaruit de informatie voor deze les is verkregen.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dankwoord
Bedank de studenten voor hun deelname en sluit de les af.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 23 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 24 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 25 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.