1A- CH3

B) Leerdoelen:  CHapter 3
- Je leert woorden die te maken hebben met eten. 
- Je kan Engelse woorden in het meervoud zetten 
1 / 54
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 54 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

B) Leerdoelen:  CHapter 3
- Je leert woorden die te maken hebben met eten. 
- Je kan Engelse woorden in het meervoud zetten 

Slide 1 - Tekstslide

Exercises 
1) Starteroefening: Food items in English ( MS chat) 
2) Daonny:  Maken 1 t/m 6      (stepping stones online) 

3) Rest vd klas: Stepping stones online ( blz. 132) 
A) Eerst de uitleg > Daarna aan de slag met de opdrachten
B) Maken: 1 t/m 4, 8, 11 + 12

Slide 2 - Tekstslide

5th February
Herhaling : Word order  (wie-doet-waar- wanneer) 
Video:  British food 
Lesopdrachten 


Slide 3 - Tekstslide

Zet in de goede volgorde:
in my room- I - my homework - do

Slide 4 - Open vraag

Zet in de goede volgorde:
I - to school - go- every day

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

What food is a part of a full English breakfast?

Slide 8 - Open vraag

Weekopdrachten (vanaf 135) 
Tip: Gebruik de woordenlijst (blz. 170) als hulpmiddel om de woorden te vertalen**. 
Opdracht 8: Kies het juiste woord. Bijvoorbeeld: A red sort of fruit = strawberries
opdracht 11:  Vertaal de woorden**
Opdracht 12: zet de woorden in de juiste kolom. Bijvoorbeld: broccoli = vegetables. 
opdracht 14:  Vertaal de woorden**
opdpracht 15 . Schrif de woorden in het Engels op. Bijvoorbeeld 1 =Cup.  Hulpmiddel theme words blz. 137 
opdracht 16a   Schrijf op wat je ziet. Bijvoorbeeld: a bottle of milk*
opdracht 16b: Je gaat een maaltijd koken. Schrijf in het Engels op wat je nodig hebt ( bijv: rice)  Slide 9 - Tekstslide

What did you learn today?
Name a few food items in English ( MS chat) 

Slide 10 - Tekstslide

23/02/21
Einde vd les:   11 t/m 16: Antwoorden opsturen (CH3)
Doelen: 
Scannend lezen: Je kan informatie opzoeken (datum, naam, getallen e.d)  
Woordenschat Je leert woorden die te maken hebben met ontbijt 

Kahoot 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

CH3: The power of breakfast 
Maken:  18 t/m 22  online        (tip: Woordenlijst/ Blz. 170)
 
Geen computer?= WB 140 

Klaar: Slim stampen ( Vocabulary A + GS) 

 

Slide 13 - Tekstslide

What people eat for breakfast around the world 
How to order food at the market 
How to pronounce the letter 'S' 

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Tekstslide

Stone 7/Blz. 144

Slide 17 - Tekstslide

Als een woord op de letter 's' eindigt, hoe spreek je de letter s uit? 
Regel 1: Woord eindigt op: es, ies, ns, ts, gs, rs = spreek de letter  's' als /Z/ 
Bijvoorbeeld: boxes, flies, tunes, biscuits, eggs, leaders

Regel 2:  Alle andere gevallen, spreek je de letter 's' als s Slide 18 - Tekstslide

Inleveren: 18 t/m 22 online                   (tip: Woordenlijst/ Blz. 170)
Maken: 24b (hulpmiddel: Stone 7)  25b, 27a, 28         (Blz. 144)
Klaar:  Tell Miss shade in English via teams 
- Everything you ate & drank yesterday and this morning. 
- About your favourite & food & least favorite food & why 
Alles af: Slim Stampen> Vocabulary GS + A 

Slide 19 - Tekstslide

2nd March
Herhaling: Ik kan een woord in het meervoud zetten 
Nieuw:  Ik kan enkel/einig(e)/ een paar/ wat in het Engels zeggen

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Leerdoel:
Ik kan enkel/einig(e)/ een paar/ wat in het Engels zeggen 

Slide 22 - Tekstslide

Some en any betekenen allebei wat / een enkele / een paar
I would like some sweets               (Ik wil een paar snoepjes) 
I haven't got any idea.                      (Ik heb geen (enkel) idee.)
Would you like some tea?               (Wil je (wat) thee?)


Slide 23 - Tekstslide

Wanneer gebruik je some of any

Slide 24 - Tekstslide

Voorbeelden 
I have some apples                                          (bevestigende zin)
No, I do not/don't have any apples                  (negatieve zin)   
Do you have any banana's?                                 (vraagzin)

Slide 25 - Tekstslide

SOME/ANY

1 I need.... apples.
A
some
B
any

Slide 26 - Quizvraag

Je gebruikt .............. voor bevestigende zinnen
A
any
B
some

Slide 27 - Quizvraag

Je gebruikt ..............voor negatieve zinnen (not) of vraagzinnen
A
any
B
some

Slide 28 - QuizvraagI've got _____ chocolate in the fridge
A
some
B
any

Slide 29 - Quizvraag

SOME / ANY

They didn't have .... ice cream at the supermarket
A
some
B
any

Slide 30 - Quizvraag

Would you like
some / any
more cookies?
A
some
B
any

Slide 31 - Quizvraag

There is _________ tea in the kitchen, but there isn’t _________ milk.
A
any, some
B
any, any
C
some, some
D
some, any

Slide 32 - Quizvraag

Vandaag    ( vanaf blz 148) 
Opdracht 31 + 32: Zet de woorden in het meervoud
Opdracht 33:  Zet some of any in de juiste kolom
opdracht 34: Maak vragen met any ( incl. meervoud)
Opdracht 35:  Schrijf zinnen met some/any  ( 3 zinnen met not) 
 

Slide 33 - Tekstslide

4th March
Vorige les over Some/any: Zijn er vragen hierover? 
****
Je gaat oefenen met 'intensief luisteren. 
 je leert verschillende woorden die dezelfde betekenis hebben 
 Je kan  ook de betekenis van een woord raden  o.b.v. de spelling ( cognaten)
! Alle opdrachten in het lesboek maken! 

 

Slide 34 - Tekstslide

Today's tasks ( from page 154)
Do exercises:  39 t/m 45   in your book 
Finished: oefenen met 'Slim stampen ( online) 

Slide 35 - Tekstslide

16th March
Doel: Je kan iets aanwijzen in het Engels

Slide 36 - Tekstslide

             Aanwijzend voornaamwoorden 
This (dit)
That (dat)
These (deze) 
Those (die)

Een aanwijzend voornaamwoord verwijst naar een zelfstandig naamwoord 

Slide 37 - Tekstslide

Er zijn twee factoren waar van afhangt of je this, that, these of those moet gebruiken. 

1. Is het object wat je wilt aanwijzen meervoud of enkelvoud?
2. Is het object wat je wilt aanwijzen ver weg of dichtbij?

Slide 38 - Tekstslide


Maken: 54,55,56, 57 ( vanaf blz. 167) 
Let op:
 • de woorden in de zin (here/over there/ behind/Look at) 
 • de spelling van het zelfstandig naamwoord   (meervoud = s/es)
 

Slide 39 - Tekstslide

18th March
Herhaling & Quiz: This/that/these/those
Herhaling: Je kan jezelf en je famile voorstellen

Slide 40 - Tekstslide


I prefer ... shoes here.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 41 - Quizvraag


Do you see .....tree there in the park. It is 100 years old.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 42 - Quizvraag


Mum, ........... my best friend 'Claire'
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 43 - Quizvraag


.......... dogs across the street are not friendly.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 44 - Quizvraag

Dichtbij
Ver af
This
That
These
Those

Slide 45 - Sleepvraag

E
n
k
e
l
v
o
u
d
M
e
e
r
v
o
u
d
These
Those
This
That

Slide 46 - Sleepvraag

Doel 1: je kan iets in het Engels aanwijzen 
Af Maken: 54,55,56, 57, 58 ( vanaf blz. 167) 
Let op: het meervoud (s/es) + here/there/behind

Doel 2: Je kan jezelf en je familie voorstellen ( herhaling) 
Maken: 1a, 2a, 2B, 3a   ( vanaf blz. 180)                 
Hulpmiddel: blz. 74 t/m 77
 

Slide 47 - Tekstslide

30th March
 1. Mini grammar quiz:  Demonstrative pronouns, plurals, some & any 
 2. Reading riddle**: You can guess the name of the fruit 
 3. Stepping stones:  Group words together and spell words  ( blz. 187-188/ Hulpmiddel 170)


  **Leerlingen thuis: Ga naar its learning> V1B>actie> 20/21- Engels> What am I food

  Slide 48 - Tekstslide

  Reading riddle 
  * lees de zin goed door
  * probeer de naam van het fruit in het Engels te  raden
  * schrijf de naam van het Fruit in het Engels en Nederlands op! 

  Samen:Mevr Shade leest nu een zin voor: Schrijf het antwoord in het EN/NL in de chat op.
  Les online: De lesopdracht staat op its learning>   V1B>actie> 20/21- Engels>  What am I food

  Slide 49 - Tekstslide

  Recap: Vocabulary (pg 187-188
  7A: Write the name of the food item in English (hulpmiddel: 170)

  7B: Put the word in the correct column (bijv: Dutch = subject)

  7C: Do the word search (hulpmiddel: 122, 170)

  Slide 50 - Tekstslide

  Lesafronding via de chat 

  3 words you learnt today
  2 words  you already knew 
  1 thing you would like to learn 

  Slide 51 - Tekstslide

  6th April ( Recap HS 1 t/m 2)
  Ik kan.......... 
  mijn lesrooster in het Engels uitleggen 
  vragen in het Engels beantwoorden
  logische zinnen in het Engels maken

  Slide 52 - Tekstslide

  Today's exercises
  Exercises 4A/4B/4C ( pg 183).                    Hulpmiddel blz  74 & 122
  Exercise 5A/B/5C:  (pg 184.,                        Hulpmiddel: Blz 76 + 124 
  Exercise 6.    (pg. 185)                                      (Tip: wie, doet, wat, waar, wanneer) 

  Slide 53 - Tekstslide

  Slide 54 - Tekstslide