Skip and the Rhythm Rangers (Versie IDFA School Program)

Olivier S. Garcia, Nederland, 2018
Skip and the Rhythm Rangers
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
FilmeducatieMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Deze les duurt 45 minuten en is geschikt voor leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Voorafgaand aan het kijken van de film kan de trailer bekeken worden (slide 3). Op slide 5 starten de verwerkingsvragen voor na de film. 
 
Skip & the Rhythm Rangers
Olivier S. Garcia, Nederland, 2018, 15 min.
Productie: Witfilm en NTR

  • Thema’s: dansen, dromen, vriendschap, pesten
  • Vakken en kerndoelen: Dit materiaal sluit aan bij de volgende vakken en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs - Nederlands: 1, 4, 5, 6 - Mens en Maatschappij: 36, 37, 38, 43 - Kunst en Cultuur: 50, 52. Deze les doet bovendien aanspraak op de vijf kernvaardigheden uit de doorlopende leerlijn film: beleven, verwoorden, onderzoeken, reflecteren en creëren.
IDFA is altijd benieuwd naar de manier waarop ons lesmateriaal in de klas is behandeld. Heb je tips en/of aanvullingen voor ons of voor andere docenten? Laat het ons weten via educatie@idfa.nl. Bedankt!

Tip voor docenten: met een gratis Docschool Online lidmaatschap krijg je toegang tot meer dan honderd documentaires en bijbehorend lesmateriaal. Lees meer en meld je aan

IDFA's scholierenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21 en inVision Ondertiteling BV

Onderdelen in deze les

Olivier S. Garcia, Nederland, 2018
Skip and the Rhythm Rangers

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij deze les!
Opdracht
Vraag
Kijken
Tekst

Slide 2 - Tekstslide

Als er een icoon in beeld staat kun je erop klikken. Er zijn vragen en (kijk)opdrachten.

Slide 3 - Video

Bekijk de trailer
Bekijk de film

Slide 4 - Tekstslide

Wat vond je van de film? Leg uit in minimaal drie zinnen.
Welke scène of gebeurtenis is je bijgebleven? Waarom?
Noteer drie vragen die je aan Skip of de maker van de film zou willen stellen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijf het in je eigen woorden, of zoek een definitie op internet. 
Wat is een documentaire?
Welke thema’s komen naar voren in deze documentaire? Noem er drie.

Slide 6 - Tekstslide

Documentaire is een filmgenre. Anders dan speelfilms laten documentaires personen en/of gebeurtenissen zien die buiten de film echt bestaan. 
Deze documentaire vertelt het verhaal van Skip, maar elk verhaal heeft meerdere kanten.
Geef aan of je het eens bent met de volgende stelling: ‘documentaires moeten alle kanten van een verhaal belichten. Licht je antwoord toe.

Slide 7 - Tekstslide

Documentaires tonen weliswaar echte mensen en echte gebeurtenissen, maar zijn door de maker bewust op een bepaalde manier vormgegeven of gestructureerd. Ook geven ze vaak inzicht in de persoonlijke belevingswereld van de maker of hoofdpersoon. Hierbij komen niet altijd andere betrokken partijen aan het woord. Waar ligt de balans tussen objectiviteit en subjectiviteit? Is een balans überhaupt noodzakelijk? Waar liggen de grenzen tussen bijvoorbeeld fictie, documentaire en verslaggeving?
Wat vind jij stoer? Leg uit in minimaal drie zinnen of acht steekwoorden.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ja / nee / weet ik niet
Basketbal
Een jongen die basketbalt
Een meisje dat basketbalt
Ballet
Een jongen die ballet doet
Een meisje dat ballet doet
Zingen
Een jongen die zingt
Een meisje dat zingt
Stoer? Vul in
Vergelijk en bespreek je antwoorden met een klasgenoot. Zijn jullie het met elkaar eens? Waarom wel/niet?

Slide 9 - Tekstslide

Ga met leerlingen in gesprek over hun perceptie van het begrip 'stoer'. Is het statisch of dynamisch? Is een voorwerp of activiteit stoer, of zijn het vooral de acties en keuzes van specifieke personen?
Geef vijf voorbeelden van echte ‘jongensdingen’.
Geef vijf voorbeelden van echte ‘meisjesdingen’.
Tip
Denk aan bepaalde hobby’s, films, kleding, producten, kleuren, etc.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heb jij geleerd dat deze dingen bij jongens of meisjes horen?
Wat vind je ervan dat we onderscheid maken tussen jongensdingen en meisjesdingen? Leg je antwoord uit.

Slide 11 - Tekstslide

Ga met de leerlingen in gesprek over de maakbaarheid van deze concepten. Zijn onze ideeën hierover aangeleerd of ook feitelijk te onderbouwen? Laat leerlingen reflecteren op hun eigen ervaringen.
Heb jij eigenschappen die je bij het andere geslacht vindt horen? Zo ja, welke?
Noem vijf karaktereigenschappen die jij in Skip hebt herkend. Heb jij deze eigenschappen ook? 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Regisseur Olivier S. Garcia: “Ik had er niet goed over nagedacht hoe de film zou zijn voor jongens die in de kast zitten en worstelen met hun eigen seksualiteit.”
Vind jij dat de boodschap die de film uitdraagt over homoseksualiteit vooral positief is, of vooral negatief? Licht je antwoord toe met minstens twee voorbeelden uit de film.

Slide 13 - Tekstslide

Skip geeft meerdere keren aan dat hij niet homoseksueel is, zoals de pesters beweren. Maar is de onjuistheid van de opmerkingen de reden dat het pesten moet stoppen? Is de aard van de opmerkingen niet sowieso ongepast?

Olivier maakt aanvullend graag het statement dat het niets uit zou moeten maken wie je bent of op wie je valt. "Ik vind het heel jammer dat dat niet als eindstatement in de film is gekomen."
Olivier: “Het is belangrijk om na te denken over je verantwoordelijkheid als filmmaker.”
Deel jij wel eens beelden van anderen op het internet? Vraag je daarvoor dan ook toestemming? Waarom wel of niet?
Delen mensen wel eens beelden van jou die je liever privé zou willen houden? Hoe voel je je dan? Omschrijf het in minimaal drie steekwoorden.
Wat doe je in zo’n geval? Licht je antwoord toe.

Slide 14 - Tekstslide

Zijn we tegenwoordig niet allemaal filmmakers? Welke verantwoordelijkheden gaan hiermee gepaard?
Kun je hiervoor een verklaring geven?
Skip is bang dat hij op de wedstrijdvloer wordt herkend of dat iemand een filmpje van hem online plaatst, maar hij lijkt geen problemen te hebben met de grote hoeveelheid onbekenden in de zaal.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vind je dat er strengere regels moeten komen over het maken en verspreiden van beeldmateriaal zonder toestemming van de mensen op beeld? Licht je antwoord toe.
Bespreek de volgende stelling met klasgenoten: ‘De verspreider van het beeldmateriaal is de veroorzaker van het pesten.’

Noteer twee argumenten.

Slide 16 - Tekstslide

Ga met de leerlingen in gesprek over het beeldmateriaal dat door en van hen wordt gemaakt. Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van het verspreiden van dit materiaal? Wie is hiervoor verantwoordelijk? In hoeverre kun je iemand hierop aanspreken, en op welke manier? 
“Mensen die iets bijzonders doen, komen het verst in het leven,” zegt Skip. Filmmaker Olivier voegt hieraan toe: “Je moet je niet laten leiden door de meningen van anderen, maar altijd je eigen passie volgen.”
Wat is er bijzonder aan jou? Vind je dat moeilijk, of ben je er juist trots op?
Denk je veel na over de mening die anderen over jou hebben? Maak je daardoor soms andere keuzes? Leg uit waarom wel of niet.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Olivier heeft tijdens het opnemen foto’s genomen en deze verwerkt in de film, om meer sfeer te creëren en het verloop van tijd te laten zien.
Bekijk het korte fragment op de volgende slide

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vind jij dat de foto’s het effect hebben dat Olivier graag wilde (sfeer creëeren en het verloop van tijd weergeven)? Licht je antwoord toe. 
Kun je nog meer manieren verzinnen waarop Olivier de sfeer van de dansschool zou kunnen weergeven?
Tip
Denk aan geluid, visuele effecten zoals filters of slow motion, een andere camera, andere belichting, tekst, etc. 

Slide 20 - Tekstslide

Alle antwoorden zijn goed, maar vraag leerlingen altijd hun antwoorden toe te lichten.
Skip was trots toen hij de documentaire voor het eerst zag. Hij volgt nu een dansopleiding.
Wat zou jij graag willen bereiken in je leven?
Bedenk drie dingen die jou zouden kunnen belemmeren in het bereiken van jouw droom.
Hoe zou je die moeilijkheden kunnen overwinnen?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak een storyboard van het verloop van jouw droomleven. Teken vijf tot tien beelden, of selecteer afbeeldingen op internet.
Tip
Een storyboard is een grafische weergave van een verhaal (zoals een stripboek), die toont hoe een film er ongeveer uit komt te zien.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

IDFA's scholierenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21 en inVision Ondertiteling

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meer lessen zoals deze