AFSLUITER FILOSOFIE

Wat is de meest cruciale eigenschap voor een filosoof?
1 / 28
volgende
Slide 1: Open vraag
GESCHIEDENIS, CULTUURWETENSCHAPPEN, GEDRAGSWETENSCHAPPENSecundair onderwijs

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Wat is de meest cruciale eigenschap voor een filosoof?

Slide 1 - Open vraag

Dirk De Wachter denkt na over dilemma's die typisch zijn voor onze tijd. Dat maakt van hem een ...
A
Rationele denker
B
Logische denker
C
Empirische denker
D
Epochale denker

Slide 2 - Quizvraag

Welke van onderstaande filosofen zijn atheïstisch? Meerdere opties zijn mogelijk.
A
Spinoza
B
Sartre
C
Onfray
D
Nietzsche

Slide 3 - Quizvraag

Binnen welke kamer van de filosofie hoort de vraag 'Wat is waarheid?' thuis?
A
Epistemologie
B
Logica
C
Metafysica
D
Kosmologie

Slide 4 - Quizvraag

In welke ideologie speelt de overheid de minst belangrijke rol?
A
Nazisme
B
Liberalisme
C
Communisme
D
Groene Beweging

Slide 5 - Quizvraag

Welke filosoof gebruikt de positief-wetenschappelijke methode om tot waarheid te komen?
A
Bacon
B
Descartes
C
Rousseau
D
Plato

Slide 6 - Quizvraag

'Sinds jij hier woont, heeft het alleen maar geregend.' Dit is een voorbeeld van een ...
A
Generalisatie
B
Post hoc ergo propter hoc
C
Argumentum ad hominem
D
Strikvraag

Slide 7 - Quizvraag

Welk citaat komt níet van Socrates?
A
Ik weet dat ik niets weet!
B
Onwetendheid is de bron van alle kwaad.
C
De mens is de maat van alle dingen.
D
Denk voor uzelf als u zichzelf wilt vinden

Slide 8 - Quizvraag

Welk Grieks woord link je niet aan Socrates?
A
Telenchus
B
Maieutiek
C
Hilomorfisme
D
Daemon

Slide 9 - Quizvraag

Aan welke filosoof link je voorgaand Grieks begrip dan wél?

Slide 10 - Open vraag

'... trapt tegen mij, zoals een jong veulen tegen zijn moeder.' Vul de juiste naam in.

Slide 11 - Open vraag

Plato was een ...
A
Dualist
B
Empirist
C
Pantheïst
D
Utilitarist

Slide 12 - Quizvraag

Descartes
Bacon
Twijfel
Rationalisme
Empirisme
Inductie
Deductie
René
Francis
Aristoteles
Meneer Dekeyser
Meneer Verniest
Verstand
Onderzoek

Slide 13 - Sleepvraag

Welke filosoof biedt ons een romantisch antwoord op de vraag 'Wat is liefde?'
A
Aristophanes
B
Sartre
C
Nietzsche
D
Schopenhauer

Slide 14 - Quizvraag

Welke filosofische stroming link je aan deze afbeelding?
A
Sofisten
B
Epicuristen
C
Stoïcijnen
D
Utilitaristen

Slide 15 - Quizvraag

Model dat stelt dat jij alleen zélf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk en succes.
A
Hedonisme
B
Meritocratie
C
Hyper-individualisme
D
Cynisme

Slide 16 - Quizvraag

Welke vorm van psychotherapie vindt heel wat inspiratie bij de ideeën van de Stoïcijnen?
A
Rationeel Emotieve Therapie
B
Mindfullness
C
Directieve Therapie
D
Cognitieve gedragstherapie

Slide 17 - Quizvraag

Welke van onderstaande zaken moet je volgens Epicurus vermijden als je gelukkig wil worden?
A
Sociaal contact
B
Culturele waarden en normen
C
Romantische liefde
D
Goede vrienden

Slide 18 - Quizvraag

Diogenes van Sinope
Zeno van Citium
Epicurus
Fatalisme
Hedonisme
De Hond
Ataraxia
Apatheia
Alexander de Grote
Clochard

Slide 19 - Sleepvraag

Welke van onderstaande begrippen is géén synoniem voor de gevolgenethiek?
A
Nutsethiek
B
Utilitarisme
C
Consequentialisme
D
Perspectivisme

Slide 20 - Quizvraag

Welke van onderstaande kunstenaars heeft zijn/haar kunst gebruikt voor maatschappijkritiek?
A
Picasso
B
Van Gogh
C
Kahlo
D
Kandinsky

Slide 21 - Quizvraag

Welke visie op kunst past het best bij dit werk van Delphine Boël?
A
Kunst als nabootsing
B
Kunst als expressie voor de kunstenaar
C
Kunst als expressie voor het publiek
D
Kunst als vorm

Slide 22 - Quizvraag

De Griekse goden hadden veel menselijke kenmerken. Ze waren ...
A
antroposoof
B
antropomorf
C
antropofiel
D
antropoceen

Slide 23 - Quizvraag

Welke Griekse godin is volgens de mythologie verantwoordelijk voor de wissel van de seizoenen?
A
Pandora
B
Athena
C
Hera
D
Demeter

Slide 24 - Quizvraag

Thomas van Aquino
Michel Onfray
Friedrich Nietzsche
Blaise Pascal
God is een mythe
Godsbewijzen
Nihilisme
De weddenschap

Slide 25 - Sleepvraag

Vul aan: de Presocratici maakten de overgang van mythos naar ...

Slide 26 - Open vraag

Volgens wie is persoonlijke vrijheid een illusie? Meerdere opties zijn mogelijk.
A
Sartre
B
Spinoza
C
Freud
D
Rousseau

Slide 27 - Quizvraag

Dankjewel, 5HUW!
Blijf verwonderd ...

Slide 28 - Tekstslide