herhalen stromingen

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen

Slide 1 - Tekstslide

Deze les 
- Korte herhaling Links en Rechts aan de hand van uitspraken 

-Politieke stromingen behandelenSlide 2 - Tekstslide

Indeling van politieke partijen

Links of rechts 

(hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


Politieke stroming                    

(hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 3 - Tekstslide

Uitspraak 1: links of rechts?
De belastingen in Nederland zijn veel te hoog.

Slide 4 - Tekstslide

Uitspraak 2
De overheid moet opkomen voor mensen met een laag inkomen.

Slide 5 - Tekstslide

Uitspraak 3
De overheid moet zorgen voor veiligheid in het land, en zich verder niet te veel met de burgers bemoeien.

Slide 6 - Tekstslide

Uitspraak 4

Het regelen van hoe lang werknemers moeten werken is geen overheidstaak.

Slide 7 - Tekstslide

Uitspraak 5
Grote verschillen in rijkdom zijn oneerlijk.

Slide 8 - Tekstslide

De Tweede Kamer....hoe worden die zetels verdeeld? 

Slide 9 - Tekstslide

Indeling van politieke partijen

Links of rechts 

(hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


Politieke stroming                    

(hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 10 - Tekstslide

Wat zijn politieke stromingen?

Verzameling ideeën over wat belangrijk is in de maatschappij en hoe mensen het beste met elkaar kunnen samenleven.


Slide 11 - Tekstslide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 12 - Tekstslide

Liberalisme
 • Belangrijkste waarde : Vrijheid !!

 • je leven zelf inrichten zoals jij wil --> Persoonlijke vrijheid

 • Weinig regels voor de economie--> economische vrijheid

 • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen

Slide 13 - Tekstslide

Economishche vrijheid
Persoonlijke vrijheid
1. Minder regels voor bedrijven
2.  ' Als alle lonen gelijk zijn, verdwijnt de prikkel om te werken' 
3. Mijn seksuele geaardheid heeft niemand iets over te zeggen. 
4. 'Als ik abortus wil plegen, is dat mijn eigen keuze.' 
5.  ' Als ik een bedrijf op wil richten doe ik dat.' 

Slide 14 - Tekstslide

Sociaal-democratie


  gelijkwaardigheid en solidariteit zijn belangrijke waarden.

  • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


  • Meer gelijkheid tussen mensen
  •  (ook in lonen)


  Slide 15 - Tekstslide

  Christen-democratie

  • Katholiek/protestant


  • Bijbel als uitgangspunt   • Naastenliefde


   * overheid alleen optreden het nodig is

   Slide 16 - Tekstslide

   Maken paragraaf 3 in je werkboek.

   Maak eerst een schema in je schrift over de stromingen op de volgende dia. 

   Slide 17 - Tekstslide

   Slide 18 - Tekstslide

   Wat gaan we doen?
   Schrijf van elke politieke stroming (3)  de volgende kenmerken op je blad:

   - Is het vooral een linkse of rechtse stroming?
   -Wat zijn de belangrijkste waarden van de stroming?
   -Wat is de rol van de overheid?
   -Welke politieke partijen horen bij de stroming?


   Slide 19 - Tekstslide

   Liberalisme
   rechtse stroming
   Economische vrijheid: 
   persoonlijke vrijheid

   Passieve houding, niet teveel bemoeien

   VVD, D66, PVV

   Slide 20 - Tekstslide

   sociaal democraten
   Links 

   Solidariteit en gelijkheid 
   Actieve overheid

   Pvda, Cda, GL , SP

   Slide 21 - Tekstslide

   Christen-democraten
   Geloof en naastenliefde, christendom/katholiek 

   alleen als het nodig is moet je mensen helpen

   CDA, Christen Unie, SGP

   Slide 22 - Tekstslide

   0

   Slide 23 - Video