Van Bruto naar Netto: Ontdek de Geheimen van Loonberekening

Van Bruto naar Netto: Ontdek de Geheimen van Loonberekening
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Van Bruto naar Netto: Ontdek de Geheimen van Loonberekening

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de berekening van bruto naar netto loon begrijpen en toepassen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over het omrekenen van bruto naar netto loon?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Bruto Loon?
Het bruto loon is het totale bedrag dat een werknemer verdient vóór aftrek van belastingen en andere inhoudingen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belastingen en Sociale Lasten
Belastingen en sociale lasten worden ingehouden op het bruto loon, zoals inkomstenbelasting, sociale zekerheidsbijdragen, en pensioenpremies.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Netto Loon
Het netto loon is het bedrag dat een werknemer uiteindelijk ontvangt na aftrek van belastingen en sociale lasten.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Loonberekening Formule
Netto loon = bruto loon - belastingen - sociale lasten

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeldberekening
Stel dat het bruto loon €2500 is, de belastingen €500 en de sociale lasten €300, wat is het netto loon?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat Kun Je Kopen?
Bespreek met een partner wat je zou kunnen kopen met je netto loon. Denk na over behoeften en wensen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Conclusie
We hebben geleerd hoe we van bruto naar netto loon moeten berekenen en begrijpen nu het belang van belastingen en sociale lasten.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.