H16 Voedselrelaties en Kringlopen

Thema 6: Ecologie
Basisstof 2: Voedselrelaties
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Thema 6: Ecologie
Basisstof 2: Voedselrelaties

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Uitleggen hoe voedselrelaties opgebouwd zijn
  • Weten wat producenten, consumenten en reducenten zijn en kunt hier voorbeelden bij geven
  • Weten wat autotroof en heterotroof is
  • De kringlopen van water, koolstof en stikstof beschrijven
  • Voorbeelden en gevolgen noemen van milieuverandering

Slide 2 - Tekstslide

Begrippen vorige keer
voedselrelaties
voedselketen
producenten
consumenten 1e orde / 2e orde
reducenten
autotroof en heterotroof


Slide 3 - Tekstslide

Voedselketen
Elke soort organisme is een voedselbron
voor een andere soort

Voedselketen begint altijd met een plantensoort

De pijlen wijzen naar het volgende organisme
in de keten!

Slide 4 - Tekstslide

Voedselweb
In ecosystemen zijn vaak meerdere voedselketens mogelijk die allemaal verband houden met elkaar. Samen vormen ze een voedselweb.

Slide 5 - Tekstslide

Producenten
Produceren hun eigen voedingsstoffen
Planten

Slide 6 - Tekstslide

Consumenten
Consumeren: het eten van andere organismen

Herbivoor: planteneter
Carnivoor: vleeseter
Omnivoor: alleseter

Slide 7 - Tekstslide

Reducenten
Afbreken van alle resten van planten en 
dieren

Bacteriën en schimmels

Slide 8 - Tekstslide

Consumenten

De schakels na de producent heten consument 1e orde, 2e orde, etc.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Milieuproblemen 

Slide 11 - Tekstslide

Milieuproblemen 

Slide 12 - Tekstslide

Begrippen
voedselrelaties / voedselketen
producenten / consumenten 1e orde / 2e orde
reducenten
autotroof en heterotroof
kringlopen (water / zuurstof / koolstof)
biodiversiteit / bioaccumulatie (-magnificatie) / algenbloei
klimaatverandering / broeikaseffect

Slide 13 - Tekstslide

In het plaatje zie je een ...
A
Voedselweb
B
Voedselketen
C
Producenten
D
Ecosysteem

Slide 14 - Quizvraag

Waar start een voedselketen mee?
A
Herbivoren
B
Omnivoren
C
Planten
D
Planteneters

Slide 15 - Quizvraag

Hoeveel herbivoren zijn er in dit voedselweb?
A
2
B
3
C
5
D
6

Slide 16 - Quizvraag

Tot welke groep behoren de afvaleters
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten

Slide 17 - Quizvraag

Zie afbeelding; Autotroof of heterotroof?
A
autotroof
B
heterotroof

Slide 18 - Quizvraag

Mensen zijn:
A
Autotroof
B
Heterotroof

Slide 19 - Quizvraag

Kringloop van fotosynthese en verbranding.
Sleep de begrippen naar de goede plaats.
CO2 en H2O
C6H12O6 en O2
Verbranding
fotosynthese
energie wordt vastgelegd
energie komt vrij

Slide 20 - Sleepvraag

Zet de kringloop in de goede volgorde

Slide 21 - Sleepvraag

Mineralen in de bodem
Zet op de juiste plek in de kringloop
Afvaleters
Producenten 
Reducenten
Consumenten 1e orde
Consumenten 2e orde

Slide 22 - Sleepvraag