Dagbesteding les 7

Dagbesteding les 7
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Dagbesteding les 7

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud van de les
- Terugblik les 6
- Beroepskracht MZ en dagbesteding (H3.4)
- Instructies geven (H3.5)

- Afronding periode 2, huiswerk in Thieme meulenhoff
- Uitleg periode 3 en toetsing

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik les 6
- Vraaggericht werken (3 niveaus van invloed op hulpvraag)
- De hulpvraag en impliciete hulpvraag
- Vooroordelen
- Inleven
- Verantwoordelijk voor het proces
- Aansluiting, oplossingsgericht werken (participatie en inclusie)

Slide 3 - Tekstslide

Beroepskracht MZ en dagbesteding (H3.4)
- Elk beroep heeft eigen uniek beroepsbeeld, jij bent daar onderdeel van

- Beroepsbeeld bestaat uit:
* Identiteit
* Vaardigheden
* Gebieden

Slide 4 - Tekstslide

Identiteit
- Creativiteit en scheppingsvermogen
- Genuanceerdheid en diplomatie (samenwerking en complexiteit)
- Doelmatigheid en pragmatisme
- Inlevingsvermogen en harmonie
- Uitdagingen (doorzettingsvermogen), valkuilen

Slide 5 - Tekstslide

Vaardigheden
- Cognitieve component
Kennis die nodig is om handeling uit te voeren
- Motorische component
Juiste volgorde uitvoeren motorisch schema
- Sociaal psychologische component
Aanleren van durf en zelfvertrouwen
- Handelingscomponent
Toepassen in andere situaties

Slide 6 - Tekstslide

Gebieden
- Agogische vaardigheden
Gaan over professionele relatie met cliënten
- Ambachtelijke vaardigheden
Muzisch, sportief en creatief
- Strategische vaardigheden
Gaan over de organisatie
- Methodische vaardigheden
Bewust en planmatig werken

Slide 7 - Tekstslide

Instructies geven (H3.5)
- Instructies aan een cliënt leidt je altijd in:
* Samenvatten van nieuwe kennis
* Voorkennis peilen
* Bijkomende uitleg geven

Slide 8 - Tekstslide

Instructies geven
1) Beginsituatie
2) Doelstelling
3) Kerninstructie
4) Voordoen, samendoen, nadoen
5) Instructiemateriaal
6) Evaluatie

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Afsluiting van de les en huiswerk
- Studievragen hoofdstuk 1 t/m 3 (voorbereiding toets) via teams inleveren
- Donderdag 7 april herhalingsles hoofdstuk 1 t/m 4
- Toets in de week van 11 april (donderdag 14 april)

- Huiswerk: Niveau 3 & 4: 4,5

Slide 11 - Tekstslide