energie 3H H4 les4

Doel
  • je kent het begrip verbrandingswarmte en kunt hiermee rekenen
  • je kunt het rendement uitrekenen bij de verbranding van een brandstof
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Doel
  • je kent het begrip verbrandingswarmte en kunt hiermee rekenen
  • je kunt het rendement uitrekenen bij de verbranding van een brandstof

Slide 1 - Tekstslide

Verbrandingswarmte
De verbrandingswarmte geeft aan hoeveel warmte er vrij komt als je een bepaalde hoeveelheid van een brandstof verbrandt


Slide 2 - Tekstslide

Voorbeeld
Benzine heeft een verbrandingswarmte van 33 MJ/m3.
Als je 5 L benzine verbrandt, 5 l = 0,005 m3
kan er 0,005 x 33 MJ = 0,165 MJ energie vrijkomen.

Slide 3 - Tekstslide

Rendement berekenen

Rendement wordt uitgedrukt in procenten:


Rendement=
nuttige uitgaande energie

____________________________
totale toegevoegde energie
* 100 %

Slide 4 - Tekstslide

3 Rendement
Rendement : Hoeveel procent nuttige energie geeft een apparaat af.
η=EopgenomenEnuttig100
%

Slide 5 - Tekstslide

Bereken het rendement van een gloeilamp

elektrische energie E = 60 joule
warmte energie Q = 55 joule
teken eerst het energiestroomdiagram in je schrift

Slide 6 - Tekstslide

Wat is de energieomzetting bij een gloeilamp?

Slide 7 - Open vraag

Een gloeilamp gebruikt 60 J aan energie en levert 55 J aan warmte. Bereken het rendement

Slide 8 - Open vraag

Een cv verbrandt 0,15 m3 aardgas om 8 l water van 15 oC naar 75oC te verwarmen. rv aardgas = 32 MJ/m3 Hoeveel Q levert de cv?
A
15360 J
B
2,016 MJ
C
256 J
D
4,8 MJ

Slide 9 - Quizvraag

Een spaarlamp heeft een rendement van 25%. Elke seconde gebruikt deze 60J aan elektrische energie. Wat is het nuttige vermogen van de spaarlamp?

Slide 10 - Open vraag

Welke energie omzetting vindt er plaats in een cv? (centrale verwarmingsketel)

Slide 11 - Open vraag

Een cv verbrandt 0,15 m3 aardgas om 8 l water van 15 oC naar 75oC te verwarmen. cwater = 4,2 J/goC , 1 liter water weegt 1 kg.
Hoeveel MJ neemt het water op om de eindtem te bereiken?
A
15360 MJ
B
2,016 MJ
C
256 MJ
D
4,8 MJ

Slide 12 - Quizvraag

Een cv verbrandt 0,15 m3 aardgas om 8 l water van 15 oC naar 75oC te verwarmen. cwater = 4,2 J/goC Wat is het rendement van de cv?
A
17%
B
42%
C
48%
D
238%

Slide 13 - Quizvraag

Vragen?
Ga naar blz 169 en maak Test jezelf af!
Kijk dit zelf na
De antwoorden staan in Class Materials

Slide 14 - Tekstslide