cross

Les 04: De eerste samenlevingen

Wereldoriëntatie
De eerste samenlevingen
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
Wereldoriëntatie, NT2Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wereldoriëntatie
De eerste samenlevingen

Slide 1 - Tekstslide

Vorige les

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Ik kan uitleggen hoe de mens is ontstaan volgens het geloof
 • Ik kan uitleggen hoe de mens is ontstaan volgens de wetenschap
 • Ik kan uitleggen waarom er verschillende antwoorden zijn op de vraag: 'hoe is de mens ontstaan?'
 • Ik kan uitleggen dat er verschillende soorten mensen waren

Slide 3 - Tekstslide

Woordenschat
 1. de soort= een groep of dingen die bij elkaar hoort
 2. de evolutie= het ontstaan en verdwijnen van soorten door selectie
 3. verspreiden (werkwoord) = het uit elkaar gaan, over een gebied verdelen
 4. het werelddeel = een deel van de wereld
 5. het gereedschap= wat je nodig hebt om iets te maken zoals een hamer
 6. Homo sapiens = de wijze mens, de enige mensensoort die nu nog op aarde is
 7. tijd- en plaatsgebondenheid= het idee dat waar en wanneer jij bent geboren bepaalt hoe jij over dingen denkt

Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

Lesdoelen
 • Ik kan uitleggen wat jagers & verzamelaars zijn
 • Ik kan uitleggen wat een ijstijd is
 • Ik kan 3 voorbeelden geven van hoe de jagers & verzamelaars leefden
 • Ik kan een voorbeelden geven van een ongeschreven bron
 • Ik kan uitleggen wat de landbouwrevolutie is

Slide 6 - Tekstslide

Tijdvak 1
Tijdvak: Jagers & Boeren
prehistorie - ongeveer 3000 v.C.

1. Jagers & verzamelaars
2. Ontstaan van landbouw
3. Ontstaan van steden

Slide 7 - Tekstslide

De prehistorie
 • de prehistorie= de tijd (periode) voordat er geschreven bronnen waren

 • in deze tijd waren er jagers & verzamelaars
Slide 8 - Tekstslide

15.000 v. Chr.
 • laatste stuk van de laatste ijsstijd

 • Nederland was voor een groot deel toendra: gras, mos en lage struiken

 • wilde dieren: mammoeten, wolven, paarden en rendieren

 • er woonden ongeveer 1000 mensen in Nederland

Slide 9 - Tekstslide

De ijstijd
de ijstijd= een periode waarin het heel koud is, een glaciaal

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Het klimaat
het klimaat= gemiddelde weer over een periode van minmaal 30 jaar

er zijn verschillende soorten klimaten: landklimaat, zeeklimaat, tropisch klimaat, poolklimaat, droog klimaat

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Een andere wereld
 • de aarde had een heel ander klimaat

 • door de kou ontstond er ook een soort landbrug

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

De prehistorie
 • jagers & verzamelaars= mensen die leven van het jagen op dieren en het verzamelen van (eetbare) planten/noten


Slide 17 - Tekstslide

het jagen op dieren

Slide 18 - Tekstslide

Jagers & verzamelaars

 • jagers & verzamelaars waren nomaden

 • de nomade = een mens die rondtrekt van plek naar plek. Hij/zij heeft geen vaste woonplaats

Slide 19 - Tekstslide

Jagers & verzamelaars
 • ze leefden in groepen (stammen) van ongeveer 10 tot 30
 • ze waren per dag 6 uur aan het jagen
 • de mannen gingen jagen, de vrouwen verzamelen
 • mensen waren gelijk

Slide 20 - Tekstslide

Mensen waren gelijk en bijna alles werd gedeeld. Wie was de leider?

Slide 21 - Open vraag

Hoe weten we al deze dingen?

Slide 22 - Tekstslide

de bron= iets waar jij informatie uit haalt

Slide 23 - Tekstslide

wat zeggen deze bronnen?

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Ongeschreven bronnen
 • grotschilderingen
 • speerpunten
 • bodemlagen
 • graven
 • munten
 • gebouwen

Slide 29 - Tekstslide

en nu ook:
 • films
 • interviews
 • schilderijen

Slide 30 - Tekstslide

Het begin van landbouw

 • de aarde wordt warmer rond 12.000-8.000 v.Chr.
 • de eerste landbouwsamenleving
 • de revolutie= een grote verandering in een korte tijd

Slide 31 - Tekstslide

akkerbouw= het bewerken van het land voor voedsel
veeteelt= het houden van dieren voor eten

Slide 32 - Tekstslide

de nijl

Slide 33 - Tekstslide

Jagers worden boeren
 • de boer= iemand die het land bewerkt of dieren houdt

 • de landbouw= het bewerken van land voor voedsel en het houden van dieren voor eten

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

landbouw verspreiding

Slide 36 - Tekstslide

het graan

Slide 37 - Tekstslide

De samenleving
de samenleving= alle mensen samen en hoe ze met elkaar omgaan; de maatschappij

Er is genoeg voedsel, dus groepen en stammen groeien


Slide 38 - Tekstslide

Mensen wonen sedentair. Ze wonen op een vaste plek en zijn geen nomaden meer.

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide

de trechterbekercultuur

Slide 41 - Tekstslide

de hunebed
de ijstijd

Slide 42 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Ik kan uitleggen wat jagers & verzamelaars zijn
 • Ik kan uitleggen wat een ijstijd is
 • Ik kan 3 voorbeelden geven van hoe de jagers & verzamelaars leefden
 • Ik kan een voorbeeld geven van een ongeschreven bron
 • Ik kan uitleggen wat de landbouwrevolutie is

Slide 43 - Tekstslide

Woordenschat
 1. de ijstijd= een periode waarin het heel koud is, een glaciaal
 2. het klimaat= gemiddelde weer over een periode van minimaal 30 jaar
 3. de bron= iets waar jij informatie uit haalt
 4. de landbouw= het bewerken van het land voor voedsel (akkerbouw) en het houden van dieren voor eten (veeteelt)
 5. de veeteelt= het houden van dieren voor eten
 6. de revolutie= een grote verandering in een korte tijd
 7. de boer= iemand die het land bewerkt of dieren houdt
 8. de samenleving=  alle mensen samen en hoe ze met elkaar omgaan; de maatschappij
 9. de hunebed= een stenen begraafplaats uit de prehistorie

Slide 44 - Tekstslide